Av Joni M Jestilä, samfunnsdebattant

Finland har et statsbudsjett på 55 milliarder euro, eller cirka 539 milliarder norske kroner - 37 prosent av det norske. Finlands bruttonasjonalprodukt (bnp) var 2183 milliarder kroner i 2018 - 63 prosent av det norske. Folketallet i Finland er cirka 5,5 millioner.

Til sammenlikning er Norges statsbudsjett på 1430 milliarder, og bnp var 3469 milliarder kroner i 2018. Som tallene viser går norsk økonomi betydelig bedre enn det finske.

Hva med bompenger i Finland?

Jeg har kjørt Finland på kryss og tvers. Finland har stort sett fine motorveier med 120 km/t-grense. Helsinki har ingen bomringer, og veinettet i byen er vesentlig bedre enn i Oslo-området. Tanken har vært at den finske staten finansierer veiene via skatteseddelen, ikke at man belaster folks hverdags-økonomi unødvendig.

Jeg tillater meg å spørre hvorfor vi ikke kan få til dette i Norge også, med 63 prosent høyere statsbudsjett enn i Finland?

Kan det være fordi bompenger er blitt «big business» både for private- og offentlige selskap? Mesteparten av bompengene går ikke en gang til veiprosjekter, men brukes blant annet til symbolpolitikk i de store byene uten reelle effekter på klimatrusselen.

Uheldige konsekvenser og sosial ekskludering

Bompenger har også en annen uheldig konsekvens. Ikke alle har råd til å betale, og dette fører til gjeldsproblemer. Det var 18 prosent vekst i antall inkassosaker i 2018, og mye av denne veksten kommer nettopp fra bompenger.

Jeg tillater meg å stille spørsmål til om vi skal ha et samfunn hvor enkelte ikke lenger har råd til å gå på jobb, levere i barnehage eller besøke besteforeldrene sine på grunn av bompenger?

Jeg er enig i at det behøves tiltak mot klimatrusselen, men klimaendringer bekjempes ikke ved å gjøre klimasaken til storbutikk for bom-selskaper, enkeltkommuner og inkassoselskap for å nevne noe. Jeg ser også at det ikke er en menneskerett å eie bil, men for den alminnelige bileier kan dagens bompenge-satser føre til at de må kutte andre tjenester som igjen går utover butikker - som igjen fører til lavere skatteinntekter og tap av arbeidsplasser. Vi ser allerede dette i Oslo kommune hvor bedrifter rømmer sentrum.

Løft blikket utover landegrensene

Jeg ønsker å avslutte med å komme med en bønn til politikerne om å løfte blikket utover landegrensene. Dere er jo så opptatt av å kopiere finsk skole.

Hvorfor ikke kopiere enkelte andre elementer fra vår nabo i øst. Det kan lønne seg i kommende valg.