Gå til sidens hovedinnhold

Bompenge-effekten: Økte bominntekter og mer biltrafikk

I starten av året økte bompengeinntektene med 96 millioner kroner. Trafikken gikk opp, stikk i strid med de politiske ambisjonene.

Da de nye bomringene i Oslo ble introdusert i juni i fjor, var ambisjonen å få til en jevnere fordeling av utgifter mellom bilistene, ved at også bilister innenfor Ring 3 måtte betale for å kjøre til byen. Men det var ikke hensikten å øke inntektene, hevdet ledelsen i Oslopakke 3.

– Det er ikke et mål å øke bompengeinntektene. Det har vært et poeng fra politikerne sin side å lage et mer rettferdig system der flere er med på spleiselaget, svarte Terje Rognlien, sekretariatsleder for Oslopakke 3, på spørsmål fra DN om hensikten med den nye bomringen.

Det var også et mål å få ned biltrafikken, «med de gode virkningene det innebærer», understreket Rognlien i det samme intervjuet.

Les også: 1. mars blir det enda dyrere å parkere i Oslo - elbiler må også begynne å betale

Økte inntekter

Begge ambisjonene har feilet, viser de siste tallene. Ferske tall fra Fjellinjen AS, selskapet som driver bomringene i Oslo-området, viser en annen utvikling enn hva Rognlien så for seg.

Passeringsinntektene i januar og februar var opp med 96 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2019, til 613 millioner kroner. Økningen forklares med omleggingen av bompengesystemet 1. juni 2019.

Da ble det innført flere bomstasjoner som registrerer passeringer, mange stasjoner fikk betaling i begge retninger, betaling for elbil og lavere pris per passering for fossilbiler.

Inntektsøkningen har tre hovedforklaringer, ifølge Stian Arnesen, trafikkanalytiker i Fjellinjen AS:

  • Elbilene må betale for passeringene
  • Tunge biler får ikke lenger rabatt
  • Bilister uten bombrikke må betale for alle passeringer


At ikke inntektene dermed går opp mye mer, skyldes at mange bilister betaler mindre enn før de nye bomringene ble innført, påpeker Arnesen. Samtidig er det fortsatt mange passeringer som skjer uten rabatt-brikke, selv om andelen er mindre enn for et år siden. Uten brikke må du betale for alle passeringene, mens du med brikke bare betaler for en passering i timen:

- I mai 2019, måneden før de nye bomstasjonene ble satt i drift, var det 11,2% av passeringene som ikke hadde bombrikke, hittil i år er det 8,8 prosent, sier Arnesen.

Les også: Finn.no: Dieselbiler knuser elbiler i bruktmarkedet

Terje Rognlien i Oslopakke 3 svarer slik på Nettavisens spørsmål om hvorfor inntektene likevel har økt:

- Jeg tror det jeg sa den gangen var at det ikke er et mål å øke belastningen, men et mål å fordele regningen jevnere. For enkelte har det blitt billigere. Før 1. juni i fjor var det femti prosent av bilturene som betalte, mens etter det har andelen økt til 75 prosent. De totale inntektene var ventet å øke.

Økt biltrafikk

Og biltrafikken gjennom bommene økte ifølge Fjellinjens beregninger med 5,7 prosent, justert for skuddårsdagen. Trafikkanalytiker Stian Arnesen i Fjellinjen AS understreker at det er noen forbehold knyttet til trafikkberegningen da det kan være endring i kjøremønstre som påvirker sammenligningsgrunnlaget også i de sammenlignbare bomstasjonene.

Arnesen fastslår overfor Nettavisen at det uansett er snakk om en økning, og ikke en nedgang, i biltrafikken gjennom bomringene.

Les også: Nå kan du spare titusenvis av kroner på ny elbil

Ifølge Rognlien i Oslopakke 3 kompliseres bildet av at næringstrafikken er vanskeligere å beregne. Han antyder at endringer i kjøpevaner, med blant annet økt netthandel, kan bidra til økt næringstrafikk.

- Men er det noe som tyder på at nye nye bomringene har gitt færre biler på veiene?

- Ikke betydelig i hvert fall, og det er grunn til å tro at nullutslipp-biler kjører mer, så det bidrar motsatt.

- Og de lager like mye kø og trafikk som andre biler?

- En bil er en bil.

Tjener en tier per passering

Totalt antall passeringer i alle bomringene økte fra ca. 8,0 millioner bompasseringer i februar 2019 til ca. 30,6 millioner bompasseringer i februar 2020. Hovedårsaken er flere bomstasjoner som registrerer passeringer og at mange stasjoner har fått betaling i begge retninger. I tillegg har det vært skuddår og en nesten snøfri februar.

Med andre ord, antall passeringer mer enn tredoblet, samtidig som snitt-inntekten per passering er en om lag tredel av hva den var før.

Hittil i år har Fjellinjen hatt 62,5 millioner bompasseringer i sine bomstasjoner og gjennomsnittsinntekt per bompassering var på kr 9,8. I samme tidsrom i fjor hadde Fjellinjen 16,8 millioner bompasseringer og en gjennomsnittsinntekt på kr 30,8 per bompassering.

Av de 62,5 millioner bompasseringene er 25,0 millioner omfattet av timesregel og månedstak. Det betyr at disse bompasseringene er priset til kr 0,-. I samme periode 2019 utgjorde bompasseringer omfattet av timesregel og månedstak 0,7 millioner av 16,8 millioner bompasseringer.

Kommentarer til denne saken