Disse tallene fra Fjellinjen er hentet fra bomstasjoner som kan sammenlignes før og etter endringen 1. juni. På den datoen ble det innført over 50 nye bomstasjoner i og rundt Oslo. Det innebærer en lavere pris per passering, men at hver bilist får flere passeringer per biltur.

Bompenger går rett i været

Etter innføringen av det nye systemet har bompengene skutt fart. Nå viser ferske tall fra Fjellinjen at passeringsinntektene i august ble 335 millioner kroner.

Les også: Fjellinjen: 18 millioner kroner mer i bompenger i juli

Dette er en økning på 12 millioner kroner sammenlignet med august i fjor. Fjellinjen registrerte 32,9 millioner passeringer i sine bomstasjoner i august i år, hvor tilsvarende tall fra 2018 var 9,8 millioner passeringer.

Over tredoblet antall passeringer

Det betyr at antallet passeringer er over tredoblet sammenlignet fjoråret, noe som skyldes endringen etter 1. juni i år. I pressemeldingen opplyser Fjellinjen videre at 12,7 av de 32,9 millioner passeringene er omfattet av timesregel og månedstak. Det betyr at disse passeringene er gratis. Det vil si at 38,6 prosent av passeringene i august var kostnadsfrie.

Les også: Fjellinjen: 32 millioner mer i bompenger i juni

I august 2018 utgjorde passeringer omfattet av timesregel og månedstak, altså gratis passeringer, 0,4 millioner av 9,8 millioner. Det vil si at fire prosent av passeringene i august 2018 var gratis.

Antall passeringer gjort av bilister uten AutoPASS-avtale lå på 12 prosent i august, mot 13 prosent i august 2018. Tallene viser også at bensin- og dieselbiler står for 8 av 10 bompengepasseringer.

Les også Gunnar Stavrums kommentar: Bompenge-raseri spredt i seks storbyer og kan true det rødgrønne byrådet i Oslo