Norske politikere har et alvorlig problem: Ingen vil bli Svarteper og sitte igjen med ansvaret for planlagte bompengeinnkrevinger for godt over 200 milliarder kroner.

Men velgerne har også et problem: Dersom de sier nei til bompenger, så sier de samtidig ja til betydelig økt skatt.

Nå forsøker alle å løpe fra regningen etter spleiselaget, og det kan gi et jordskjelv ved lokalvalget om fire måneder. I Bergen har Folkeaksjonen nei til mer bompenger 25,4 prosent av stemmene, og er større enn de tre sittende byrådspartiene til sammen.

Sammen med Høyre og Fremskrittspartiet har anti-bompenge-partiet nå rent flertall i bystyret. - Ordet sensasjon blir for smått, sier Bergens Tidendes valgekspert, Johan Giertsen.

For byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo er det bare å ruste seg for reaksjonene når de 83 nye bomstasjonene åpner om ti dager. I valgkampstabene er det bompengepanikk.

Med god grunn.

Problemet med speiselag er at det er kostnadsdrivende når alle kan bestille det de ønsker, og skyve regningen foran seg. Bilistene ønsker bedre veier og mindre kø. Andre vil ha nye togskinner og ekspress-sykkelveier.

Opprøret nå skyldes at bilistene er lei av at så mye av regningen for spleiselaget havner hos dem, samtidig som (i Oslo) 98 prosent av bompengene går til kollektivformål og syklistene.

Som velgere svarer bilistene med sitt mest effektive demokratiske virkemiddel: De bruker stemmeseddelen. Bompenger ser ut til å bli den viktigste saken ved årets lokalvalg.

Hvem som vinner på bompengeraseriet, er vanskelig å si. Pollofpolls gjennomgåelse av gallupen i Bergen viser at de fleste velgerne kommer fra Høyre og Fremskrittspartiet, men at også Arbeiderpartiet og Senterpartiet avgir stemmer.

Les mer: Bergen: Bomlisten størst - større enn byrådet

Som de konkluderer: «Skulle det bli nær resultatet valgnatten, vil 2019 utvilsomt bli det mest spektakulære valget i landets nest største by etter 1945, kanskje noensinne».

På gallupen er Arbeiderpartiet halvert siden forrige kommunevalg, Høyre går litt frem, mens både Rødt og SV har fremgang. Det er interessant at Miljøpartiet De Grønne faller kraftig, selv om fokus på bompenger burde passet dem.

Erfaringene fra Bergen viser at bompengeprotesten er et skrekkscenario for alle de andre partiene, som frykter å sitte igjen med taperkortet og bli Svarteper.

Hvordan skal politikerne takle bompengeopprøret?

En løsning er at staten tar mer av regningen for infrastruktur, og at man om nødvendig bruker penger fra Oljefondet. Det kan gi økt press i økonomien, men argumentet om at det er å ta penger fra neste generasjoner, er tøys. Investeringer i infrastruktur er ikke forbruk. Hvis de neste generasjonene «arver» et land med gode veier og kollektivtibud, så er det like bra som penger på bok.

Det forstår de fleste: Om du arver et hus til fem millioner kroner eller en bankkonto på fem millioner er likegyldig.

En annen løsning er å slutte med kontroversielle bypakker, der bilistene får regningen for sykkelveier og nye t-baner. Da må lokalpolitikerne enten utsette de gode formålene til de har råd til dem, eller får staten til å øke sitt bidrag fra 50 til 70 prosent. I Oslo vil byrådet kutte E 18 Vestkorridoren, mens andre vil utsette andre deler av Oslopakke 3.

En tredje løsning er å rive bomstasjonene og sette inn takstameter i alle biler, slik LO og Ap-leder Jonas Gahr Støre i prinsippet foreslår. Det fordeler regningen for nye veiprosjekter på alle bilister, uansett om de har nytte av veien eller ei. Problemet er at det også åpner for en storstilt overvåkning hvor staten vet hvem som har vært hvor. Totalkostnadene synker heller ikke, men regningen blir likere fordelt.

En fjerde løsning er å sende regningen til skattebetalerne. Da vil folk som ikke kjører bil, subsidiere de som kjører bil. I Oslo har Urbanet Analyse regnet på en slik effekt. Et par med to biler vil spare 13.000 kroner i året, mens et par uten bil får en ekstra skatt på 9.000 kroner i året. Nær 80 prosent av skattebetalerne disponerer bil.

Konklusjon: Hva som er rettferdig, kan ikke avgjøres av økonomer eller ingeniører. Det er et politisk verdispørsmål, hvor det ikke finnes noen fasit. Mitt syn er at det er rettferdig at bilistene betaler for veiutbygging, og at det er greit at de som har mest nytte av den nye veien også er de som betaler for den.

Å bruke grønne avgifter til å påvirke folk til å kjøpe utslippsfrie biler er også greit i mine øyne. At forurenser skal betale, er et godt prinsipp. Men det er ingen grunn til å straffe bilister hardere enn eksempelvis industrien eller flypassasjerer for CO2-utslipp. Kvoteprisen må være den samme.

Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) har klart å løfte saken og har utløst panikk hos de store politiske partiene. Men nå må søkelyset også rettes mot hva FNB egentlig vil, ikke bare hva de ikke vil. Ikke minst er det greit å vite om de kommer til å være et borgerlig eller et rødgrønt parti når det blir snakk om skole, sykehjem og andre viktige områder.

På hjemmesiden sier partiet at de vil bruke mer av Oljefondet og om nødvendig øke skattene.

Partiprogrammet er tildels veldig tynt og ikke-eksisterende i Oslo, Stavanger og i Grenlandsområdet.

Valgprogrammet i Bergen sier at FNB vil fjerne eiendomsskatten, jobbe mot mobbing i skolen, og gi de eldre bedre mat på sykehjem.

Et minimum er at FNB klart forteller hvilken side de støtter politisk. Hvis ikke risikerer de å stå igjen som kun et protestparti, der en stemme til FNB er ren bingo utover at de vil fjerne bomstasjoner. Det finnes som kjent ingen gratis lunsj. Det gjelder veiutbygging også.

PS! Hva mener du? Kan du tenke deg å stemme på Folkeaksjonen mot mer bompenger, eller oppfatter du dem som et rent protestparti? Skriv et leserinnlegg!