Protestene mot 13 milliarder i bompenger sprer seg, og nå vurderer altså hver femte velger å stemme på anti-bompengepartiet, ifølge en fersk meningsmåling Sentio Research har laget for Nettavisen.

På spørsmålet «Hvor sannsynlig er det at du vil stemme på det nyetablerte partiet Folkeaksjonen mot bompenger?», fordeler svarene seg slik:

  • Svært sannsynlig: 8 prosent
  • Noe sannsynlig: 5 prosent
  • Både og: 6 prosent
  • Noe usannsynlig: 7 prosent
  • Svært usannsynlig: 69 prosent

Det står rundt 24.000 velgere bak hver prosent i et norsk kommunevalg, slik at ialt 312.000 velgere holder det for noe eller svært sannsynlig at de vil stemme på Folkeaksjonen mot bompenger, mens ytterligere 144.000 velgere svarer både og, og holder døren åpen begge veier.

Det mest slående med bakgrunnstallene er at de slår hull på myten om at bompengeprotestantene er velstående, middelaldrende menn som kjører på jobb med selskap av dokumentmappen.

Bompengemotstanden har definitivt både kraft til å forandre valgutfallet i byer som Oslo og Bergen, og samtidig sprenge regjeringen Solberg innenfra.

Tvert imot: Kjønnsforskjellene er små, men bompengemotstanden er størst i Oslo og på Vestlandet, og blant folk med lav inntekt og relativt lav utdannelse. Unge under 30 år er også mer tilbøyelig til å vurdere å stemme mot bompenger.

Sosialt kommer bompengeprotesten fra folk flest - men tilhengerne av bompenger er flest i gruppen med husstandsinntekt godt over 800.000 kroner og med lang akademisk utdannelse.

Det er interessant å merke seg at nesten alle norske aviser på lederplass støtter bompenger og refser bompengeprotestene. Dagsavisen kalte det endog for «bompengesutring». Galluptallene viser da også at bompengeprotestene kan leses som en bred folkelig protest mot en akademisk, velstående elite.

Bakgrunnstallene viser at protesten står sterkest blant folk uten noen klar partipreferanse, og at det er minst sannsynlig at velgere som liker MDG, Venstre og SV vil stemme på Folkeaksjonen mot bompenger.

Det er ingen tvil om at Folkeaksjonen mot bompenger er farligst for Fremskrittspartiet, men også at partiet kan stjele stemmer fra alle partiene, men minst fra Venstre og MDG.

Dette er samtidig en stor utfordring for regjeringen til Erna Solberg: Regjeringspartiene Venstre og Fremskrittspartiet er på hver sin planet i spørsmål om nye veier og mer bompenger.

Blant Frp-sympatisørene svarer 25 prosent at de holder det svært eller noe sannsynlig at stemmen går til Folkeaksjonen mot bompenger. Blant de andre partiene er sannsynligheten mindre: Arbeidpartiet (7 prosent), Høyre (10 prosent) og Senterpartiet (8 prosent).

Geografisk er støtten sterkest på Vestlandet og i Oslo-området, mens bompengeprotester står relativt svakt i Trøndelag og nordover.

Det viktigste man kan lese ut av undersøkelsen er hvor sterkt motstanden mot bompenger er i brede lag av befolkningen, og hvor sterk konflikten er mot den høytlønte, akademiske eliten som overhodet ikke kan tenke seg å stemme på Folkeaksjonen mot bompenger.

Disse velgerne er normalt Fremskrittspartiets hjemmebane, så partiet har en formidabel jobb i å overbevise dem om at Frp egentlig er imot bompenger - når partiet samtidig har sittet i en regjering som har satt nye bompengerekorder.

Bompengemotstanden har definitivt både kraft til å forandre valgutfallet i byer som Oslo og Bergen, og samtidig sprenge regjeringen Solberg innenfra.

PS! Hva mener du? Støtter du eller er du imot bompengepartiet, og hvordan tror du det vil slå ut ved valget? Skriv et leserinnlegg!