Den siste tiden er Fjellinjen som drifter bomstasjonene i Oslo og Akershus blitt eksternt gransket. Tirsdag ble rapporten offentliggjort, og administrerende direktør Anne-Karin Sogn måtte gå av.

Rapporten viser:

  • Brudd på dokumentasjonskrav til reiseregninger.
  • Privat relasjon mellom ansvarlig leder og ny ansatt.
  • Flere interne utlysninger av stillinger som er blitt besatt av personer utenfra.
  • Manglende konkurranse på anskaffelser og innleie.
  • Uheldig rolleblanding med konsulenter som deltok i intervju av kandidater til konsulentoppdrag.


– Styret er glad for at kostnadene er redusert, men ser det som sterkt beklagelig at reglene for anskaffelser og innleie ikke er fulgt til punkt og prikke, sier styreleder i selskapet, Cato Hellesjø.

Les også: Vedum reagerer: - Frp øker bompengene

Skyhøy etterlønn

På tross av at direktøren måtte gå på dagen, beholder hun lønnen.

Ifølge Fjellinjen beholder hun lønnen på 1.429.000 kroner ettersom hun må gå på dagen. Lønnen vil vare i 12 måneder. Tre måneder oppsigelsestid pluss ni måneders etterlønn.

– Dette er i henhold til avtalen som ble fremforhandlet da hun ble ansatt i 2011, sier styreleder Cato Hellesjø til DN.

En som har reagert kraftig på etterlønnen er Frp-nestor Carl I. Hagen. I et innlegg på Facebook hudfletter han selskapet for håndteringen av saken. (Se under)

En av ti bompenger til drift

Det vakte sterke reaksjoner da det ble avdekket at bomselskapet hadde driftskostnader på hele 247 millioner kroner i 2011. Selskapet hadde inntekter på 2,1 milliarder kroner. Det betyr at tidligere gikk omtrent én av ti bomkroner med på å drifte selskapet.

Men de siste årene er det tatt grep for å få ned driftskostnadene. Selv om bomselskapet nå krever inn over 3,5 milliarder kroner i året, har de fått driftskostnadene redusert til omtrent 190 millioner kroner.

– Det har vært sentralt for styret at selskapet driver mest mulig effektivt. Etter omstillingsperioden med bompengereformen er over i 2020 vil Fjellinjen ha redusert kostnader og antall ansatte betraktelig, sier Hellesjø.

Les også: Regjeringen prioriterer fire veier for reduserte bompenger

Lovbrudd

Nettavisen har gjennomgått den eksterne granskningsrapporten. Den viser at både lover og egne retningslinjer for selskapet ble brutt.

– Gjennomgangen viser at det forekommer flere burdd på bokføringslovens dokumentasjonskrav til reiseregninger, skriver Deloitte i rapporten.

Eksempler inkluderer manglende formål med reisen, ikke kvitteringer, manglende signatur eller ikke dokumentasjon for utlegg ved overtidsmat.

Også Fjellinjens egne retningslinjer er brutt. Blant annet skal ansatte som reiser på selskapets regning benytte rimeligste reisealternativ. Dette har granskningen bevist ikke har vært overholdt.

I 2018 innførte også selskapet egne rutiner for hva som skal dekkes av alkoholkostnader. Før dette, skriver Deloitte, at det var vanlig at kostnader til alkohol ble dekket i tilknytning til arrangementer og reiser.

Les hele den eksterne granskningen.

Store kontrakter uten anbud

Det er strenge lover for anskaffelser og anbudsprosesser for å sikre åpenhet og at ikke skattepenger brukes uhensiktsmessig.

Deloitte har i den eksterne granskningen gått gjennom 50 anskaffelser Fjelllinjen har kjøpt varer eller tjenester for mer enn 100.000 kroner. Gjennomgangen viser at det har vært en rekke brudd på regelverket.

– Det er flere tilfeller av at kjøp/avtaler over 1,3 mill. er kjøpt direkte fra en leverandør uten konkurranse, står det i rapporten.

Konsulentene har også funnet omtrent 15 kjøp mellom 100.000 kroner og 1,3 millioner kroner som er gjort uten konkurranse.

Les mer: Vil bruke 280 mill. på gratis heroin

Ansettelser

Bomselskapet får også sterk kritikk fra Deloitte for manglende rutiner for ansettelsesprosesser.

I granskningsrapporten påpeker konsulentene at det er få skriftlige rutiner for ansettelser, og at de fleste vurderinger foregår muntlig. Dette inkluderer også kandidatevalueringer.

– I sum er ansettelsesprosessene i Fjellinjen i liten grad etterprøvbare, og enkeltpersoner har vide fullmakter til å gjennomføre prosessene etter eget skjønn, skriver Deloitte.