Fjellinjen er et av Norges største bomselskap, og drifter bomstasjonene i Oslo og Akershus. I år har de åpnet over 50 nye bomstasjoner som en del av Oslopakke 3. Mye av pengene skal gå til kollektivsatsing og sykkelveier i Oslo.

Ifølge selskapet bidrar de med omtrent tre milliarder kroner i årlige inntekter til bygging av vei- og kollektivprosjekter, og har over 100 millioner passeringer i året.

Les også: Bompenger: En halv million inkassokrav - selskapene håver inn

Dokumenter Nettavisen har fått tilgang på viser at de har inngått et inkassossamarbeid med blant andre Bahn Kapital AS i Sandefjord, for å kreve inn penger fra bilister som ikke overholder betalingsfristene.

Ett av de mer interessante punktene i kontrakten er imidlertid returprovisjon.

Avtalen innebærer at selskapet får ekstra betalt om kravene går til inkasso, gjennom noe som i avtalen kalles for «pay back».

Det betyr at bomselskapet får ekstra betalt når saker går til inkasso.

150.000 inkassosaker i året

– Synes Fjellinjen det er greit å få returprovisjon for manglende bompengeinnbetalinger som har gått til inkasso?

– Vi får kun igjen vårt utestående krav fra inkassoselskapene når kunden har betalt. Dette er bompasseringene og påløpte gebyrer. Vi har som mål at flest mulig skal betale innen forfall på første faktura og gjør derfor mange tiltak for at det skal være enkelt å betale regningen fra oss, svarer Nordahl.

Ifølge bomselskapet selv gjelder dette enten 70 eller 210 kroner per inkassokrav, som betales tilbake i form av returprovisjon. Det betyr at fakturaen blir vesentlig større for å ivareta Fjellinjens krav på provisjon.

Bomselskapet sender anslagsvis 150.000 fakturaer til inkasso i året. Nordahl sier de ikke har tall på hvor mange personer er berørt, men at de har forespurt inkassoselskapene om dette nå.

Det har ifølge dokumenter Nettavisen har tidligere fått tilgang på, vært en sterk vekst i antallet inkassosaker etter de nye 50 bomstasjonene i Oslo-området kom på plass.

Administrerende direktør i inkassoselskapet Kredinor, Tor Berntsen, bekrefter overfor Nettavisen Økonomi at avtaler om pay back er både lovlig og vanlig i bransjen.

10 - 30 mill. ekstra

Tidligere anslag har vist at omtrent 80 prosent av inkassokravene blir innfridd like etter det er sendt til inkasso. Andelen blir høyere om man inkluderer personer som også får tvungent lønnstrekk.

Ettersom Fjellinjen har omtrent 150.000 inkassosaker i året, tilsvarer det at selskapet tjener mellom 10,5 - 30,5 millioner kroner ekstra gjennom pay back-avtalen.

– Det er veldig leit at folk blir behandlet så kynisk, og at det er nok de med svak økonomi som blir rammet mest, sier Bjørn Revil som er førstekandidat for Folkeaksjonen Nei til mer bompenger i Oslo.

– Dette viser hvor usosialt bompengesystemet fungerer. Det viser også at hensikten med systemet først og fremst er å tjene penger, sier han.

Mener du bomselskapet skal slutte å bruke inkasso helt?

– Nei. De kan bruke alminnelige systemer for purringer og inkasso, men et slikt paybacksystem er unødvendig, sier FNB-toppen.

Fjellinjen: – Nødvendig

Fjellinjen svarer selv at de forstår at bompenger og inkasso er kontroversielt, men mener at metodene er helt nødvendig.

– Vi får kun tilbake de gebyrer som har påløpt før sakene har blitt oversendt inkassoselskapene og bompengepasseringer, forklarer Håkon Nordahl som er kommunikasjonssjef i Fjellinjen.

– Dersom kravet blir innkrevd av et inkassoselskap vil Fjellinjen få tilbakebetalt bompengepasseringer og gebyrer på kr 70 og kr 210, i henhold til Finanstilsynets retningslinjer, skriver Nordahl i en e-post til Nettavisen Økonomi.

Nordahl forsvarer praksisen.

– Vi har forståelse for at bompenger og inkasso kan være et kontroversielt tema, men vi er satt til å kreve inn bompenger og for de bompengeregningene som ikke blir betalt, er inkasso nødvendig for å få inn pengene. Dette skal vi gjøre på en ryddig og effektiv måte som ivaretar den enkelte kunde, samtidig som vi holder driftskostnadene nede. Dette mener vi dagens ordning gjør, men vi følger utviklingen og vurderer praksisen løpende opp mot vårt mandat som er å kreve inn bompenger, sier han.