Her finner du kalkulatoren Eie eller leie bolig.

Om Eie eller leie-kalkulatoren

Når du skal kjøpe og senere selge en bolig pådrar du deg en del transaksjonskostnader. Det tar derfor en viss tid før du tjener inn dette i form av forventet verdistigning på boligen.

Kalkulatoren beregner lønnsomheten av å kjøpe fremfor å leie i de for de 10 neste årene (regnet i dagens pengeverdi).

Den regner altså ut merverdien ved å kjøpe hvis du selger igjen etter ett til 10 år. Hvis tallet er negativt, er det gunstigere å leie. Med det vi kan kalle nøkterne forutsetninger går det gjerne i null etter to år.

For at sammenligningen skal bli riktig er det viktig at kjøpesummen henger sammen med leieprisen. Du må altså legge inn en leiepris som har riktig nivå i forhold til kjøpesummen.

Kalkulatorforklaring

Se også « Sammenligning av eie og leie». Der tas det utgangspunkt i de forhåndsinnlagte tallene i denne kalkulatoren.

Kalkulatoren er delt i tre. Først data for å eie boligen, så om å leie boligen, til slutt resultatet av sammenligningen.

Kjøp:

Kjøpesum er det du kjøper boligen for.

Årlig verdistigning på bolig er den langsiktige forventede verdistigningen på boligen. Det er grunn til å forvente at boligprisene, sett på lang sikt, vil stige like mye som lønnen.

Rentekostnad/tapt renteinntekt er den rentekostnaden du har på lån/innskudd. Her skal du legge inn den langsiktige forventningen. Den må vi regne med er noe høyere enn dagens rente. Rentesatsen du skal legge inn er snittet av renten du har på lån, og egenkapitaldelen. Jo mindre egenkapital du har, jo høyere vil normalt snittrenten være. Men forskjellen vil normalt ikke være så stor mellom ulike egenkapitalandeler.

Kjøpsomkostninger: Her legger du inn en eventuell dokumentavgift. I tillegg legger du inn diverse andre kostnader i forbindelse med kjøpet. Du skal ikke legge inn eventuelle flytteutgifter fordi det får du enten du leier eller eier. Det er ekstra utgifter når du kjøper som skal legges inn her. Du skal heller ikke legge inn kostnader til oppussing i form av standardforbedring. Legg inn den forventede kostnaden for reparasjoner og vedlikehold.

Løpende utgifter per år: I en enebolig må du legge inn kostnader til vedlikehold for å holde boligen i samme stand. Ikke legg inn påkostninger som øker boligens verdi. I tillegg får du utgifter til kommunale avgifter, forsikring av bygning (innboforsikring har du begge alternativ) og evt eiendomsskatt.

Salgskostnader: Skal du selge via eiendomsmegler, må du legge inn meglerhonorar og kostnader til annonsering av boligen ol.

Leie boligen:

Leiekostnad per mnd: For at sammenligningen skal bli korrekt, må leiekostnaden stå i forhold til markedsverdien av boligen. Altså hva det koster å leie en tilsvarende bolig som den som er satt opp under eie.

I prosent av kjøpesummen: Dette blir regnet ut på grunnlag av kjøpesummen og leiekostnaden. Med normal markedsleie vil den ligge i området 4 til 5,5 prosent.

Perioden du skal sammenligne: Lønnsomheten av å kjøpe avhenger av antall år du velger her. Årsaken til det er kjøps- og salgskostnadene. Jo kortere tid du sammenligner, jo mer betyr disse kostnadene.

Resultat:

Boligprisen i salgsåret: Dette er boligen verdt ved utløpet av perioden du har sammenlignet.

Totale kostnader ved å leie: Summen av alle eie-kostnader i perioden du sammenligner.

Totale kostnader ved å eie: Summen av leiekostnadene i perioden du sammenligner.

Lønnsomhet ved å eie: Forskjellen mellom eiekostnadene og leiekostnadene. Positiv verdi betyr at det er lønnsomt å eie.

Les mer om leie eller eie:

Bør du eie eller leie?

Sammenligning av eie eller leie