De aller fleste internasjonale aksjefond er ikke valutasikret. Det skal andelseierne være glad for i disse dager. Kronesvekkelsen har nemlig dempet verdifallet i det utenlandske aksjefondet ditt de siste ukene.

At fondet ikke er valutasikret innebærer at avkastningen i fondet tilsvarer summen av aksjeavkastning og valutaavkastning (endring i kronekursen). Svekker kronen seg, som den har gjort de siste ukene - og årene - vil det øke kroneverdien på de internasjonale fondene dine, og motsatt.

Ved å valutasikre aksjefondet tar du bort valutasvingningene, og sitter kun igjen med aksjeavkastningen. Med andre ord påvirker ikke endringer i valutakursene avkastningen i fondet.


Kronekursen har gått «amok» i år

Normalt er ikke valutasvingningene så store fra uke til uke og fra år til år. Men i år har valutakursene gått «amok», på grunn av coronakrise, børsfall og flukt fra små valutaer som norske kroner til trygge havner som dollar.


Det kan du tydelig se av grafen under (graf: Morningstar), som viser verdiutviklingen i to identiske globale aksjefond, KLP AksjeGlobal Indeks, det ene med valutasikring (II) og det andre uten (IA). Det globale aksjemarkedet har falt med ca 20 % hittil i år (per 29.3.20). Hadde du eid det valutasikrede fondet, ville du altså hatt en avkastning på minus 20 % i perioden. Hadde du derimot eid det «vanlige» ikke-valutasikrede fondet, ville avkastningen din kun vært minus 5 %. Forskjellen på hele 15 prosentpoeng skyldes ene og alene kronesvekkelsen.

Siste fem år er også forskjellen dramatisk når man sammenligner disse to ellers identiske globalfondene fra KLP: Pluss 9 % årlig avkastning på det «vanlige» globalfondet, og beskjedne pluss 3 % på det valutasikrede. Og siste 10 år: Pluss 12,6 % mot pluss 7,3 %. Dette er enorme forskjeller – på samme fondet! Grafen under viser verdiutviklingen siste 10 år for disse to globale aksjefondene (graf: Morningstar). Merk at avkastningen fremdeles er godt over bankrenten både siste 5 år og siste 10 år,selv etter børskrakket den siste måneden. Merk også at kronesvekkelsen først startet i annet halvår 2014, da oljeprisen raste.

Aksjefond: Normalt ikke valutasikring

Generelt anbefaler jeg ikke kunder å kjøpe valutasikrede aksjefond. På lang sikt skal det ikke lønne seg å velge et valutasikret aksjefond fremfor det samme fondet uten valutasikring. Årsaken er at valutasikring koster litt ekstra – og på lang sikt er valutasikring et nullsumspill. Svingningene er dessuten normalt noe større i et valutasikret aksjefond, og ekstra svingninger vil vi helst unngå.

På kort og mellomlang sikt, kan det imidlertid være lønnsomt å velge valutasikring, som et kortsiktig (taktisk) veddemål i valutamarkedet. Det skyldes at norske kroner er rekordsvak, og de fleste eksperter forventer at norske kroner skal styrke seg mot dollar og euro de neste månedene og årene. Når det er sagt: For ett år siden mente også de fleste analytikere at norske kroner skulle styrke seg, og det motsatte skjedde.

PS: Følger du lite med i aksjemarkedet, og er en langsiktig småsparer med for eksempel en månedlig spareavtale i et globalt aksjefond, bør du ikke bry deg om «smarte» tips om valutasikring, om å time markedet, om å satse på en region fremfor en annen etc. Hold deg til spareplanen din, og ikke bruk tid på kortsiktige veddemål. Du har sannsynlighetene imot deg når du forsøker å være smart.

Rentefond: Fornuftig å valutasikre

Generelt anbefaler jeg å kjøpe valutasikrede rentefond. Årsaken er at et rentefond skal gi en stabil (og lav) avkastning, som slår bankrenten. Her vil valutasvingninger i et internasjonalt rentefond kunne ødelegge dette ønsket.

Valutaeksponering er en støtpute i nedgangstider

Valutaeksponering, som du får ved å kjøpe et internasjonalt aksjefond, fungerer ofte som en naturlig forsikring mot dårlige tider. Årsaken er at den norske kronen ofte svekker seg når det går dårlig i aksjemarkedene, som nå. Forklaringen på det er at Norge er en liten, åpen og råvareavhengig økonomi – og norske kroner anses som en risikabel valuta i utrygge tider. Dette betyr at valutakursendringer ofte virker motsatt vei av aksjekursendringer for norske sparere, og at det å ikke valutasikre ofte demper aksjekurssvingningene målt i norske kroner. Dette er et argument som taler mot valutasikring.

Tusenkroners-spørsmålet for aktive sparere som vurderer vurderer valutasikring er om norske kroner skal tilbake til mer normale nivåer, om den skal forbli på dagens svake nivåer, eller svekke seg ytterligere. Det er det selvsagt ingen som vet med sikkerhet. I dette innlegget på Nordnetbloggen argumenterer jeg for og mot kronestyrking (se avsnittet "God timing for valutasikring nå?"). Innlegget er en lengre versjon av kommentaren du leser nå. Du kan også lese om at innskuddspensjonen til 1,3 millioner arbeidstakere i privat sektor i stor grad er valutasikret, og hvorfor pensjonsleverandørene har valgt valutasikring.