Gå til sidens hovedinnhold

Bør vi ha teknologiskam?

Teknologi er problemet - og løsningen. Derfor må IT-avdelingen tenke bærekraft ved hvert valg.

Av Charlotte Flø Haanes, Dell Technologies Norge

Flyskam og kjøttskam. Isbreer som smelter, regnskog som brenner. Ekstremvær som kommer stadig hyppigere. Klimautfordringene brer om seg, og det påvirker oss alle.

Dette drives særlig frem fordi nye generasjoner (heldigvis) har nye krav og forventninger. En av de største utfordringene er overforbruk. Vi bruker opp jordens ressurser. Mengden maskiner og digitale enheter er enorm, både på jobben og hjemme. Særlig er vi i Norge og Norden skyldig i å eie mer enn vi strengt talt burde. Den gode motvekten er at virksomheter og dets ledere i dag har en veldig moden innstilling til bærekraft.

Les også

Ny revolusjonerende teknologi avduket

Bærekraftige forretningsmodeller

Forretningsmodeller handler i større grad om smart ressursbruk, og virksomheter må knytte tettere bånd for å skape felles verdikjeder. Enkelt forklart:

Når den enes spillvarme blir den andres oppvarming, eller at noens avfall er ressurser i andre produkt. Gjenbruk og ombruk vil bli svært utbredt, og kreativitet og evnen til samarbeid vil være viktige kjennetegn hos de som lykkes best.

Norge, som verdens flinkeste pantenasjon, har de beste forutsetninger for å skape smarte løsninger og modeller med globalt nedslagsfelt. Denne kombinasjonen av miljø og business er viktig og svært interessant.

Teknologiskam

IT har blitt virksomhetens viktigste avdeling for å skape endring. Ny teknologi og nye tjenester kan løse flere problemer samtidig, og ikke minst redusere dagens installasjoners påvirkning på miljøet.

Toppledere er allerede på bærekraftballen og jobber nå med hvordan dette nå skal forankres ut i organisasjonen. Her kan IT enten sitte med henda på rattet, eller bli styrt.

Les også

Danske forskere mye nærmere å utvikle klimavennlig flydrivstoff

Bærekraft vil prege hvordan systemer kjøpes og selges, det vil påvirke hvordan forretningen drives, og det kommer ufravikelige krav fra nye generasjoner arbeidstagere. De yngre vil sette teknologiskam på agendaen.

De vil ønske færre maskiner til å løse sine arbeidsoppgaver, kritisere de som bruker for mye, og applaudere grep som gjøres for å redusere klimafotavtrykk på alt fra produksjon til drift.

Kravet vil være at virksomhetens systemer kjøres mest mulig rasjonelt og miljøvennlig, og da er det vanskelig å komme utenom moderne teknologi. Beslutninger må planlegges langsiktig, og bærekraft vil være driveren for både inntekter og lønnsomhet.

Konkurransekraft med bærekraft

IT-ekspertene er de beste til å skape konkurransekraft gjennom bærekraft, fordi forretningsutvikling er synonymt med innovasjon og teknologi.

Les også

Studie: - Roboter har større tillit enn sjefer i arbeidslivet

Det handler om å skape konkurransekraft med bærekraft, fordi de de største endringene oppstår i skjæringspunktet digitalisering og bærekraft:

  • 3D-printing som gir nye og mindre ressurskrevende produksjonsmetoder.
  • Teknologi som gir mindre reising.
  • Blokk-kjedenes innvirkning for smartere verdikjeder.
  • VR og AR for å fatte bedre valg og redusere risiko.

Teknologien er muligheten, ikke trusselen. Dette om ting sees i sammenheng når fremtidens forretningsmodeller og smarte tjenester utformes.

Alle bør derfor ha en liten mental huskelapp som det står bærekraft og ressursbruk på - hver gang de tar et valg på jobben.

Kommentarer til denne saken