Oslo Børs har de siste månedene avdekket flere tilfeller der selskaper ikke har overholdt varslingsplikten enten det gjelder emisjoner, låneopptak eller reforhandling av låneavtaler.

- Vi har i dag konkrete saker der vi har mistanke om at selskaper har varslet børsen for sent, og som vi kommer til å forfølge.

- Dette er også bakgrunnen for at vi er bekymret, ikke minst med tanke på at vi må forvente at flere selskaper kommer til å trenge finansiering i tiden som kommer, sier pressetalsmann Tor Arne Olsen til Dagens Næringsliv.

Selskaper med lite kapital blir straffet hardt på børsen. I løpet av måneden går trolig det John Fredriksen-eide rederiet Golden Ocean tom for penger. Da det ble kjent torsdag stupte kursen på aksjen.