Forbrukslåns- og kredittkortbanken la onsdag morgen frem tallene for tredje kvartal. Og de viser at netto renteinntekter økte fra 1121 millioner kroner i tredje kvartal 2018 til 1190 millioner i tredje kvartal i år.

Tapene i perioden har falt fra 299 millioner kroner for ett år siden til 272 millioner i tredje kvartal i år. Resultatet før skatt er opp fra 579 millioner kroner til 687 millioner, resultatet etter skatt fra 435 millioner kroner til 514 millioner.

- Vi er svært fornøyd med å presentere et sterkt kvartal. Alt i alt er Norge et attraktivt marked, sa banksjef Tine Wollebekk på en presentasjon onsdag morgen. Det norske markedet står for 19 av 40 milliarder i brutto utlån.

Les også: - De har fått Bank Norwegian skittbillig

Bare glede

Ifølge en børsmelding er den underliggende utviklingen i banken sterk, drevet av vekst i utlånene, økte provisjonsinntekter, god kostnadskontroll, samt forbedret kredittkvalitet.

Gjennomsnittlig rentemargin ligger på 9 prosent av utlånene, 6,9 prosent hvis vi justerer for risikoen. Det er skyhøyt over det ordinære banker har i rentemarginer.

Ifølge banken viser kvaliteten i utlånsporteføljen i alle bankens delmarkeder en stabil utvikling. Men avsetninger for usikre lån har økt fra 743 millioner kroner ved utgangen av september 2018 til 823 millioner per 30. september 2019.

1 av 9 sliter med betalingene

De samlede, akkumulerte tapsavsetningene utgjør nå 5,8 prosent av utlånene. 11 prosent av utlånene i Norwegian betjenes ikke som de skal, og det er opp fra 7,6 prosent i fjerde kvartal 2018.

Utlånene økte i foregående kvartal med 1,3 milliarder kroner, innskuddene med 687 millioner kroner, hvis vi korrigerer for valutaeffekter.

En stor undersøkelse Bank Norwegian har gjort, viser at 44 prosent av låntakerne har tatt opp lån for å refinansiere annen lånegjeld. 12 prosent låner for å kunne møte uforutsette utgifter, omtrent den samme andelen låner til oppussing.

Les også: Bank Norwegian - dette er snittrenten på forbrukslån

Rå avkastning

Avkastningen på de midlene eierne har skutt inn i banken var skyhøye 26 prosent.

I andre kvartal satt Bank Norwegian igjen med et resultat etter skatt på 475 millioner kroner. Banken fikk 58.000 nye kunder i foregående kvartal.

Ved utgangen av tredje kvartal hadde banken totalt 1,68 millioner kunder, hvorav 1,24 millioner kredittkortkunder.

Om fremtidsutsiktene skriver blant annet Norwegian at det nordiske markedet for usikret kreditt preges av svært sterk konkurranse. Denne konkurransen kan føre til høyere kostnader med å få tak i nye kunder, marginpress eller lavere vekst.

Aksjekursen til Bank Norwegian svinger sterkt, men kursoppgangen i år er på nesten 29 prosent. Som grafen under viser, har kursoppgangen vært spesielt sterk nå i høst, med en oppgang fra 55 til 86,2 kroner. Onsdag morgen er aksjen ytterligere opp 2 prosent til 88 kroner.

Markedsverdien av Norwegian Finans Holding, som er det formelle børsnoterte selskapet, var ved børsslutt tirsdag hele 16,1 milliarder kroner. Det er nesten 10 milliarder mer enn flyselskapet Norwegian.

De to største aksjonærene i Bank Norwegian er Folketrygdfondet med 9,5 prosent og Norwegian med 7,5 prosent. Norwegians 14 millioner bankaksjer er nå verdt om lag 1,2 milliarder kroner.

Les også: Leasingmarkedet er verre enn forbrukslån

Sterk kontrast

Kursutviklingen til Bank Norwegian står i sterk kontrast til den heldigitale, børsnoterte forbrukslånsbanken BRAbank, tidligere Monobank. Her er kursen halvert siden årets begynnelse, markedsverdien er rasert til 525 millioner kroner.

BRAbank meldte tirsdag om at de vil ha ekstra kapital, for å ha tilstrekkelig med egenkapital og kunne vokse videre. Banken tapte 78 millioner kroner i foregående kvartal, som ga et underskudd i kvartalet før skatt på 35 millioner kroner.

Så langt i år er underskuddet på drøye 53 millioner. Det er kommet etter tap på 160 millioner kroner av en utlånsportefølje på snaue 4,5 milliarder. Skulle banken tape 200 millioner i år, tilsvarer det tap på nesten 4,5 prosent av netto utlån til kunder.

Største eier i BRAbank med 17,2 prosent av aksjene er Braathen-arving Per G. Braathen og nærmeste familie.