Regnskapstallene for første kvartal viser en vekst i omsetningen på hele 222 prosent fra første kvartal 2019 til første kvartal i år. Inntektene i årets tre første måneder utgjorde 6,46 millioner dollar, rundt 66 millioner kroner. Nettoinntektene i perioden økte med 282 prosent til 4,46 millioner dollar.

Underskuddet før avskrivninger ble redusert fra 2,17 millioner dollar til en snau million, men underskuddet før skatt var ned bare fra 2,4 millioner dollar til 2,05 millioner, drøyt 21 millioner kroner. Før finansutgifter er underskuddet det samme.

Men rett etter børsåpning sender markedet aksjen opp hele 9 prosent til 74 kroner.

Les også: Ekstrem vekst for Kahoot! - 1,2 milliarder brukere

Kontantstrømmen fra driften var imidlertid positiv i årets tre første, altså forskjellen mellom inn- og utbetalinger.

For å redusere skadevirkningene av koronaviruset har Kahoot! begrenset kostnadene gjennom ingen fysisk reiseaktivitet, ingen fysiske møter og omprioritering av planer.

Les også: Kahoot!-sjefen har kjøpt en av Norges sikreste boliger for 38 millioner

Hadde varslet

Kahoot!-sjef Eilert Hanoa ga allerede 2. april en oppdatering for første kvartal. Da opplyste han til selskapets nettsider at fakturerte inntekter i første kvartal i år utgjorde 6,4 millioner dollar.

I årets første kvartal ble det spilt 218 millioner spill med 16,8 millioner aktive Kahoot!-konti, en vekst fra første kvartal 2019 på henholdsvis 19 prosent og 25 prosent. Det var 202.000 betalende Kahoot!-brukere i årets tre første måneder.

Les også: Superinvestor passerer milliarden i Kahoot!

Til himmels

Kahoot!-aksjen hadde en eventyrlig utvikling fra august i fjor til januar, for så nærmest å bli halvert i verdi frem til 16. mars (se grafen under). Men aksjen har klatret tilbake til nivåene fra helt i begynnelsen av året, slik at markedsverdien ved børsslutt onsdag var nesten 8,8 milliarder.

De største eierne i Kahoot! er Jan Haudemann-Andersens Datum Group med 13,4 prosent av aksjene og risikokapitalfondet Northzone Ventures Norway med 12 prosent.

Haudemann-Andersen sitter i dag med Kahoot!-verdier for nærmere 1,2 milliarder kroner på papiret og ville hatt en eventyrlig fortjeneste om han solgte.