Gå til sidens hovedinnhold

Børsjubel for Røkke - milliardgevinst på fusjonsplaner

Oslo Børs jubler for Kjell Inge Røkkes planer om å slå sammen Aker Solutions og Kværner. Milliardæren har en papirgevinst på 1 milliard rett etter børsåpning

Aker ASA eier i dag 34,8 prosent av oljeserviceselskapet Aker Solutions og 28,7 prosent av industriselskapet Kværner. Nå vil storeier Røkke ha større verdier ut av eierskapet og skiller ut de grønne investeringene i et eget selskap.

Aker Solutions opplyste fredag morgen at oljeserviceselskapet gjør en rekke strukturelle tiltak for å øke eiernes verdier. Det skjer ved å ta ut vind- og karbonfangstvirksomheten og å fusjonere med Kværner. Virksomheten deles opp i to separate selskaper, der Aker Solutions videreføres som det ene selskapet.

Les også: Dette er ikke tiden for å kødde med dugnadsånden, Kjell Inge

Opp 5 prosent

Oslo Børs verdsetter fusjons- og oppsplittingsplanene og sender Aker-aksjen opp ca 5 prosent til 400 kroner rett etter børsåpning. Ettersom Kjell Inge Røkke eier 68,2 prosent av Aker, gir det ham en papirgevinst på rundt 1 milliard i åpningsminuttene på Oslo Børs.

En drøy time etter at børsen åpnet er Aker-oppgangen på drøyt 8 prosent til kurs 411,80 kroner. Det betyr at Kjell Inge Røkkes 50,68 millioner Aker-aksjer fredag morgen er blitt 1,6 milliarder mer verdt på papiret.

Både Kværner og Aker Solutions stiger kraftig retter etter åpningsminuttene, oppgangen i Aker Solutions er på hele 30 prosent.

- Aker Solutions har utviklet teknologien og tatt en sterk posisjon i markedene for offshore vind og karbonfangst, utnyttelse og lagring. Det er imidlertid i økende grad blitt klart at disse forretningsområdene representerer muligheter i en verden som som omstilles til grønne løsninger.

Les også: Røkke har tapt 70 prosent av Aker-formuen

Større potensial

- De har større potensial når selskapene står på egne ben enn som en integrert del av et oljeserviceselskap, uttaler Aker-sjef Øyvind Eriksen i en børsmelding fredag morgen.

Han sier videre at når det gjelder fornybar energi og grønne teknologier, har disse helt forskjellige verdikjeder, kunder, investorbaser og finansieringskilder. Ved å separere virksomheten vil det ifølge Aker-sjefen skape unike muligheter for vekst og verdiskaping.

Aker Solutions vil nå bli en alliansepartner og den foretrukne leverandøren for de to selskapene. Kjetel Digre blir den nye toppsjefen i Aker Solutions fra og med 1. august. Han kommer i dag fra en lederrolle i Aker BP. Den tidligere landslagsspilleren i fotball, Karl-Petter Løken, er i dag toppsjef i Kværner.

Les også: Presset Røkke gir fotografen klar beskjed: - Vær forsiktig

Skal spare 1,5 milliarder

Aker skriver i børsmeldingen at Aker Solutions og Kværner har utarbeidet en fusjonsplan, der de to selskapene skal slå sammen felles krefter for å skape et nytt leverandørselskap. Det skal sette fart på veksten innen fornybare næringer og gi synergieffekter.

Aker håper at sammenslåingen skal kutte faste kostnader med 1,5 milliarder kroner fra 2019 til 2021.

De to selskapene er enige om å fusjonere som like parter, og det nye selskapene vil bli hetende Aker Solutions AS. Planen må godkjennes på en ekstraordinær generalforsamling 14. august.

Intensjonen er at en aksje i Kværner skal gi rett til minimum 0,7629 aksjer og maksimum 1,1404 aksjer i Aker Solutions.

47 til 53 prosent

Det betyr at de nåværende Kværner-eierne får en andel i det nye selskapet på mellom 47 og 53 prosent i det nye sammenslåtte selskapet. Selskapet fortsetter å være notert på Oslo Børs.

Konsolideringen skjer formelt ved at Aker Solutions tar over Kværner. Det nye sammenslåtte selskapet vil på verdensbasis få om lag 15.000 ansatte fordelt på mer enn 50 steder i verden, hvorav 8000 ansatte i Norge.

De samlede inntektene for de to selskapene i 2019 utgjorde ca. 38 milliarder kroner, og driftsresultatet før avskrivninger var 3,8 milliarder.

Det nye grønne, utskilte selskapet skal tas opp til notering på handelsplassen Merkur Markets. Dette selskapet - Aker Carbon Capture - skal ledes av Valborg Lundegård. Selskapet tilføres først kapital i en rettet kapitalutvidelse mot utvalgte eiere (les: Røkke), der emisjonen garantert av Aker.

Når denne kapitalutvidelsen er på plass, tas selskapet opp til notering på Merkur Markets.

Røkke god for 20 milliarder

Når det gjelder det børsnoterte holdingselskapet Aker ASA, legger dette selskapet hvert kvartal frem opplysninger om hva selskapet mener de reelle verdiene av eierens midler er.

Vi snakker om den såkalte verdijusterte egenkapitalen, som inkluderer verdier som ikke kommer frem av regnskapene.

Og av en børsmelding fredag morgen fremkommer det at Aker vurderte verdijustert egenkapital ved halvårsskiftet til å være 34,1 milliarder kroner, en oppgang på 10,1 milliarder Ettersom Kjell Inge Røkke eier 68,2 prosent av selskapet, betyr det reelle Aker-verdier for storeieren for 19,8 milliarder kroner.

Aker-aksjen steg i andre kvartal med 48,7 prosent til 350 kroner, klart bedre enn Oslo Børs, som i perioden var opp 12,5 prosent. Men den kraftige Aker-oppgangen må sees i lys av et mye kraftigere børsfall i årets tre første måneder.

Halvert

Nettavisen skrev om Aker-tallene i første kvartal at de reelle verdiene ble mer enn halvert i kvartalet. Første kvartal var på grunn av utbruddet av koronaepidemien et forferdelig børskvartal, og olje- og offshoreaksjene led ekstra under den lave oljeprisen.

Aker er tungt eksponert mot disse sektorene gjennom store eierposter i Aker BP, Aker Soluitons og Kværner.

Den verdijusterte egenkapitalen kan avvike en god fra børsverdiene. Markedsverdien av Aker ASA ved gårsdagens børsslutt var 28,3 milliarder kroner. Ut fra denne verdien er Røkkes Aker-verdier 19,3 milliarder kroner.

Bladet Kapital vurderte i fjor høst Røkkes reelle formue til 35,5 milliarder kroner, ned fra 40 milliarder ett år i forveien. Med det var han Norges femte rikeste person.

Akers børsverdi er teoretisk summen av andelene de har i selskapene de investerer i. Så langt i år er Aker-aksjen ned hele 30 prosent, og kursnedgangen det seneste året er på 27,5 prosent (se grafen under). I andre kvartal steg aksjen med bortimot 62 prosent.

Omsatte for 83 milliarder

Aker ASA er et industrielt holdingselskap og direkte eller indirekte den største eieren i ni selskaper notert på Oslo Børs. Samlet omsetning i Aker og i selskaper hvor Aker er største eier, var i 2019 på over 83 milliarder kroner.

Den klart største bidragsyteren til Aker-verdiene er Aker BP, et produkjonsselskap som ved årsskiftet stod for over 40 milliarder av de reelle verdiene i konsernet. Oljeservice står for bare 4 prosent, men Aker mener disse selskapene, som Kværner, er av avgjørende betydning for de fremtidige olje- og gasssktivitetene.

Kommentarer til denne saken