SKØYEN (Nettavisen): Merkevaregiganten melder torsdag morgen om totale inntekter i tredje kvartal på 14,75 milliarder kroner, et driftsresultat på 2,22 milliarder og et resultat før skatt på 2,25 milliarder. Omsetningen har økt med 12 prosent fra tredje kvartal 2021, resultatet før skatt med hele 29 prosent. Resultatet før skatt er likevel rundt 80 millioner dårligere enn det analytikerne ventet.

– Orkla har gjennomført nødvendige prisøkninger for å kompensere for økte kostnader på våre innsatsfaktorer. Vi har et etterslep på våre innkjøpskostnader. I hovedsak har vi inngått langsiktige kontrakter og opererer i mindre grad i det såkalte spotmarkedet. Vi ser nå at inflasjonen treffer bredbasert i hele verdikjeden, og kostnadsøkningene vil fortsette inn i 2023.

– Dessverre må vi foreta ytterligere prisøkninger, samtidig som vi vil iverksette nye tiltak for å redusere vår kostnadsbase. Vi vil fortsatt investere i merkevarebygging og innovasjoner, slik at vi til enhver tid har et relevant og attraktivt tilbud overfor våre kunder og forbrukere, .sier konsernsjef Nils K. Selte i Orkla i en børsmelding.

Kostnadene for råvarer, emballasje, frakt og energi var ifølge Orkla på et vesentlig høyere nivå enn det de var i samme periode i 2021. Dessuten var det høy kostnadsinflasjon på en rekke andre områder.

– Vi befinner oss i et utfordrende klima, konstaterte Selte på en pressekonferanse torsdag morgen.

Større selvstendighet

Og nå Orkla skal omdannes til å bli et ledende industrielt investeringselskap. Rammen for virksomheten vil være merkevarer og forbrukerorienterte selskaper. Orkla blir inndelt i 12 porteføljeselskap, ifølge en børsmelding.

– Vi ønsker å etablere en mer verdiskapende struktur og kultur i konsernet med større selvstendighet og ansvar for de enkelte selskapene. Siden Nils K. Selte tiltrådte stillingen som konsernsjef 11. april i år har han arbeidet systematisk med å etablere den nye strukturen og jeg er glad for at vi nå kan etablere en ny drifts- og operativmodell, sier Orklas styreleder Stein Erik Hagen i børsmeldingen.

Men aksjemarkedet er klart skeptisk til tallene og har sendt aksjen kraftig ned (se grafen under).

For dårlige marginer

På spørsmål om årsaken til det kraftige fallet, svarer sier Orkla-analytiker Kristoffer B. Pedersen i Nordea Markets:

– Tallene en dårligere del på marginene som følge av høyere kostnader og lavere volumer.

Han avviser at planen om å splitte opp Orkla i tolv underliggende porteføljeselskaper er årsaken.

– Nei, vi har visst at det skulle komme noe, selv om det er uvisst hvilke typer transaksjoner det blir.

1,7 milliarder fattigere

Markedsverdien av Orkla er ved 15-tiden torsdag redusert med 7 milliarder kroner til 71 milliarder. Storeier Stein Erik Hagen (25 prosent) har et papirtap på 1,7 milliarder etter skuffelsen.

Med virkning fra 1. mars 2023 etableres Jotun (42,6 % eierandel), Orkla Foods Europe, Orkla Food Ingredients, Orkla Confectionery & Snacks, Orkla Health, Orkla Home and Personal Care, Orkla India, Pizza Out of Home, Orkla House Care, Health and Sports Nutrition Group, Pierre Robert Group og Lilleborg.

– Som representant for største aksjonær og styrets formann har jeg selvfølgelig vært en stor pådriver for denne prosessen. Vi, altså jeg og mine barn, er svært opptatt av at Orkla øker sin langsiktige verdiskapning, skriver styreleder Stein Erik Hagen i en tekstmelding til DN.

Ledende investeringsselskap

– Orkla skal omdannes til å bli et ledende industrielt investeringselskap. Vi vil ha en langsiktig og industriell tilnærming til porteføljeselskapene som aktive eiere samt arbeide gjennom selskapsstyrene. Rammen for virksomheten vil være merkevarer og forbrukerorienterte selskaper, sier Nils K. Selte i børsmeldingen.

Orkla skal nå skape større verdier for eierne med Stein Erik Hagen i spissen, med aktiv eierskap og selvstendige porteføljeselskaper. Utbyttepolitikken ligger fast. Det skal nå ansettes et profesjonelt investeringsteam, som er klar fra midten av desember.

– Vi tenker industrielt og har en lang tidshorisont for våre investeringer, understreket Selte på presentasjonen. Den nye organisasjonen er klar fra 1. mars 2023.

Volumnedgang

Orklas viktige merkevarevirksomhet økte i foregående kvartal driftsinntektene på med 9 prosent. Det var likevel en viss volumnedgang, blant annet som følge av normalisert salgsnivå etter pandemien. Nedgangen begrunnes også med et ekstraordinært salg i det norske dagligvaremarkedet i forkant av prisøkningene som fant sted fra 1. juli.

Samtlige forretningsområder i Orkla hadde salgsfremgang i tredje kvartal.. Merkevarevirksomheten, inkludert hovedkontoret, hadde i 3. kvartal en tilbakegang i driftsresultat EBIT på 11 prosent. Kostnadene for råvarer, emballasje, frakt og energi var på et vesentlig høyere nivå enn det de var i samme periode i 2021.

Orkla hadde et godt første halvår, med en omsetningsvekst på over 18 prosent. Konsernet hadde i andre kvartal et driftsresultat på 1,7 milliarder.