Eika Gruppens sjeføkonom er en fremmed fugl blant sjeføkonomene. Han har lenge markert seg som en enslig, men klar motstander av å heve rentene. Andreassen fikk denne uken svar på tiltale fra Norges Bank.

Og i en blogg tar den frittalende sjeføkonomen til orde for å privatisere Oljefondet, statens pensjonsfond utland. Fondet har i dag en verdi på drøyt 11.330 milliarder etter å ha vært oppe i godt over 12.000 milliarder på det høyeste. Sjeføkonomen svarer slik på hvordan en privatisering av fondet skulle skje:

- Vi har jo individuelle pensjonskonti for alle. Det er snakk om en teknisk overføring, ikke flytte ut fondet, men privatisere eierandelene knyttet opp mot personnummeret.

- Norges Bank kunne fortsette med forvaltningen, men fremfor at vi har én eier som i dag, får vi 5,5 millioner eiere, sier Andreassen til Nettavisen. Han har selv jobbet flere år i forvaltningsorganisasjonen Norges Bank Investment Management.

Les også: Staten håver inn: Spår rekordlav bruk av oljepenger

Støtte til folket

På kort sikt vil sjeføkonomen dele ut mye av de skyhøye olje- og gassinntektene i år i form av skatteletter eller kontantstøtte til folket.

– Ja, åpenbart, det ble også satt ny strømrekord i mars. Finansdepartementet må skuffe ut pengene nå som de kommer inn. Jeg hører motargumenter som at vi må skjerme rike fra å få støtte, men da blir det veldig komplisert.

– Del ut 10.000 kroner per husstand. Poenget er at det er vanskelig å lage ordningene der man skiller noen ut. Denne støtten burde ha kommet ved juletider. Da hadde Senterpartiet vært over 10 prosent på meningsmålingene, men de klarte ikke å få nok ut til folk i julestria.

Andreassen mener utfordringen 2020-tallet er å tilpasse norsk økonomi til en enorm mengde med tilgjengelige penger.

Les også: Støre frykter budsjettskvis: – Vi må snu på krona

Gigantisk fond

– Den reelle diskusjonen bør gå på hva slags samfunn Norge skal bli. Vi har et gigantisk finansielt fond, med store overskudd på statsbudsjettet. Da bør vi slutte å prioritere en statlig støttet industrireising.

Andreassen viser til at med dagens ventede oljepriser, ligger det an til 3000-4000 milliarder ekstra på 2020-tallet. Oljeprisen kan bli 20 dollar høyere per fat frem til 2020 enn det vi trodde.

– Vi mangler verken penger eller arbeidsplasser, og det må politikerne ta inn over seg på ett eller annet tidspunkt. Vi trenger ikke mer industri, flere bønder eller mer sentralisering, advarer Andreassen.

– Vi sløser bort titall milliarder i Oslo sentrum på nytt regjeringskvartal, som vi kunne ha bygd hvor som helst, og det skal satses på ny industripolitikk. Veldig mye av regjeringens politikk er helt «ko-ko», sier sosialdemokraten Andreassen.

Mer arbeidsinnvandring

Han mener det siste vi trenger, er en stor industrisatsing. Regjeringen bør også gå gjennom en del av det han kaller «marginale samferdselsprosjekter» hvis store deler av befolkningen mot det.

Andreassen har derimot mer sans for at Erna Solberg åpner opp for mer arbeidsinnvandring.

– LO må gi seg litt på det og slutte å gjøre det vanskeligere for arbeidsinnvandring. Vi trenger au pair-ordningen, og det stramme arbeidsmarkedet gjør at arbeidsinnvandringen blir veldig viktig fremover. Regjeringen bør tenke nytt her og helst motsatt av hva de gjør i dag.

Helt uunngåelig

Andreassen er også overbevist om at den såkalte frontfagsmodellen ikke fungerer lenger:

Organisasjonene i konkurranseutsatte næringer legger rammene for lønnsoppgjøret, som andre grupper som lærere og sykepleiere over tid må forholde seg til. Et viktig hensyn er å sikre konkurranseevnen til industriarbeidsplassene.

– Vi får i år et overskudd i handelsbalansen med utlandet på 1000 milliarder kroner. Hvorfor skal vi da prøve å holde liv i helt marginale industribedrifter? spør Andreassen retorisk. Et stort overskudd mot utlandet gir mye valuta inn til Norge, som vi kan velge å veksle inn i kroner.

– Tankegangen er at industriarbeidere ikke må bli sugd opp i helse- og omsorgssektoren derfor må disse lønningene holdes nede. Men det jobber veldig få i industrien, rundt 250.000, og stadig færre nordmenn, poengterer sjeføkonomen.

Les også: Nye SSB-tall: Sosialhjelpen til innvandrere går til himmels - får nesten 6 av 10 kroner

Romantikk

Andreassen hevder industrialiseringen på 60-tallet ikke var så vellykket som vi liker å snakke om. Han tror derfor at årets lønnsoppgjør er det siste hovedoppgjøret med frontfagsmodell. Andreassen spår at alle lønnsforhandlingene i år går til Riksmeglingsmannen.

Ap-sympatisøren kaller det industriromantikk og nostalgi som henger igjen i Arbeiderpartiet og bonderomantikk som henger igjen i Senterpartiet. Vi trenger verken flere industriarbeidere eller bønder.

– Nei, det er helt absurd med de valutainntektene vi har. Folk må få jobbe i de næringene som trenger dem, det er markedsøkonomi i Norge og ikke planøkonomi.

Les også: Utenlandsk toppsjef latterliggjør regjeringens satsing: – Brussel er overasket over Norge

For lave lønninger

Eika Gruppens sjeføkonom sier det er et stadig økende behov for helsearbeidere. Han mener lønningene er i sektoren for lave til å tiltrekke seg folk fra andre skjermede næringer og de som sitter hjemme.

– Dette er mye et spørsmål om hva slags samfunn vi skal ha. Vi mangler i dag 7000 sykepleiere, og det er i dag behov for å rekruttere 5000 nye i året.

– At vi holder igjen på lønningene for å skaffe oss mer dollar, henger igjen fra gammelt av. Det er ingen andre land som tenker sånn, vi er i en særstilling i Europa.

EU tar pengene

Andreassen skriver i bloggen at «kanskje det beste er å privatisere oljefondet og overføre et par millioner koner til vanlige folks pensjonskontoer, rett før vi melder oss inn i EU.»

Da slipper vi «nye mislykkede utenrikspolitiske soloeventyr, får et fornuftig skattesystem og samtidig overlater rentevurderingene til ekspertene i Frankfurt.» Andreassen er EU-motstander, men tror vi blir medlem, det skal vi komme tilbake til.

– For det første: Skal vi gå inn i EU som har 1 million i gjeld per innbygger, mens vi har 3 millioner i statsformue per innbygger? Det blir som en rik vestlandskommune som skal slå sammen med en fattig kommune.

– Da vil innbyggerne i den rike kommunen si at vi heller skal bruke opp pengene før vi slår oss sammen. Dessuten har Europa enn mye lavere pensjonsalder enn det vi har. Hvorfor skal vi betale for det gjennom et medlemskap? Da bør vi heller ta for oss av pengene.

Bli medlem!

Sosialdemokraten Andreassen reagerer også på at venstresiden sier EU må gjøre mer for Ukraina.

– Hvis venstresiden virkelig mener at EU bør gjøre mer, da får vi «joine» unionen. Jeg er en erklært EU-motstander, men tiden jobber for et medlemskap, erkjenner Andreassen.

- Hvorfor er du motstander?

- Norge har klart seg bra uten medlemskap. Ellers går EU-motstanden på velkjente svakheter som høyst kostnadsnivå, mye byråkrati og en forfeilet fiskeripolitikk.

- Men hele Putin-affæren har vist at oss at utenforskap ikke et trygt sted å være for et land med mye penger.