KVADRATUREN (Nettavisen Økonomi): Eiendom Norge la tirsdag frem tall som viste en overraskende sterk utvikling i boligprisene. I Oslo falt derimot prisene i mars, og de seneste tolv månedene har hovedstaden den svakeste prisutviklingen i landet, 4,1 prosent.

Men det gjelder ikke å la seg lure. Oslo har i lang tid vært kjennetegnet av få nye boliger til salgs. Bransjeaktører mener det reguleres – godkjennes – altfor få boliger, som presser prisene.

– Det er det jeg er mest engstelig for fremover, at det stopper opp i byggingen på et allerede svært lavt nivå. Hvis det stopper ytterligere nå på grunn av råvarepriser eller tilgangen på råvarer, vil det være dramatisk uheldig for Oslo-området.

– Men jeg tror dessverre at det kan skje. Råvaretilgangen er kritisk. Det jeg er aller mest redd for nå, er nybyggmarkedet, sier adm. direktør Grethe W. Meier i Privatmegleren til Nettavisen.

Les også: Slott midt i Oslo er byens dyreste bolig: Dumper prisen med 30 mill.

Tar tid

Hun sier at når nybyggmarkedet først er kommet ned, tar det tid å få det opp igjen. Og det tar lang tid med reguleringen av nye boliger for salg i markedet. 10 år er ikke uvanlig i Oslo fra utbyggerne kjøper en boligtomt til nøkkelen står i døren for kjøper.

Nettavisen har i gjentatte artikler skrevet om den lave reguleringstakten i Oslo. Eksperter har i tre år advart om at det bygges for få boliger i hovedstaden. Historisk gjennomsnitt i Oslo ligger ligger på 2800 nye boliger i året,

- Problemet er at det er et behov for 4000 nye boliger hvert år for å skape et stabilt marked i Oslo, uttalte Baard Schumann til Nettavisen i januar 2019. Han ledet i mange år Selvaag Bolig.

Les også: Boligbygging: Oslo versting i fersk kåring

Sterkeste noensinne

Boligprisene i Norge steg med hele 7,6 prosent de første tre månedene av året, den sterkeste kvartalsutviklingen som noensinne er målt. I mars økte boligprisene med 1,1 prosent, klart mer enn det ekspertene så for seg.

– Hva var det ekspertene bommet på?

– Jeg tror kanskje at de ikke så de første to ukene av mars hvor det fremdeles var litt for få boliger ute. Det gjorde at det hang igjen, men jeg tror nok at dette er det siste etterslepet av ubalansen vi hadde på starten av året, svarer Meier.

Nå står påsken snart for døren, og det vil påvirke aktivitetene i markedet. Meier sier at det er færre salgsdager, som igjen vil føre til lavere volumer.

– Men sånn som det ligger an til nå, tror jeg vi generelt vil få et bra volum i april, mai og juni. Så kommer prisene til å roe seg ned, og at vi får en ganske myk landing i boligmarkedet. Jeg ser for meg en ganske flat utvikling frem til sommeren, sier Meier.

Noen steder kan det bli fall, blant annet som følge av de varslede renteøkningene fra Norges Bank. Så langt ser ikke de til å bite på boligkjøperne, men vi er så vidt i gang.

Mot hverandre

– Det som er litt vanskelig å vite, er at det er forhold som virker mot hverandre. Strøm, mat, renter virker negativt på boligprisene, men mest sannsynlig får du et veldig godt lønnsoppgjør, som virker motsatt.

– Tilbudet av spesielt nybygg kommer til å bli lavere, som presser prisene. Så har du situasjonen med krig, som psykologisk sett gjør at vi ønsker å bruke mer penger på trygghet og det nære. Det gjør igjen at boligmarkedet er attraktivt, som igjen holder volumene oppe, sier Meier.