En rapport fra Oslo skadelegevakt for april 2019 til april 2020 viser ifølge NTB at dobbelt så mange i perioden skadet seg på el-sparkesykkel. Nå har Gjensidige-sjef Helge Leiro Baastad fått nok av uvettig bruk og de mange skadene.

Baastad vil ha restriksjoner på bruken av el-sparkesykler for å få bukt med skadesituasjonen og mange farlige situasjoner som oppstår når det er mørkt.

- Først og fremst må myndighetene pålegge strengere restriksjoner, slik at syklene ikke kan låses opp på kveldstid og nattestid, sier han til Nettavisen.

Les også: 40 prosent av ulykkene skjer under ruspåvirkelse

Livsfarlig

- Jeg mener det er livsfarlig og ønsker ikke at mine barn skal bruke el-sparkesykler om kvelden og natten. Situasjonen er uholdbar, og det må bli gjennomslag for flere pålegg, sier Baastad.

Norgessjef Christina Moe Gjerde i Voi er derimot kritisk til Gjensidige-sjefens krav om forbud mot bruk av el-sparkesykler når det er mørkt.

- Det er bare en liten andel av våre turer som skjer om natten, og de aller fleste kjører trygt og ansvarlig. Det vil være feil å straffe alle ved å forby bruk om natten fordi noen få bryter loven og opptrer uansvarlig, sier hun.

Les også: Hver fjerde nordmann vil ha totalforbud mot el-sparkesykkel

Obligatorisk

Men når ulykken først er ute, kommer forsikringsdekningen inn. Landets nest største forsikringsselskap Tryg vil at ansvarsforsikring for el-sparkesykler bør være obligatorisk. De som bruker el-sparkesykler, er selv ansvarlig for skadene de påfører personer eller gjenstander med sykkelen.

Ifølge kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg dekker innboforsikringer ofte slike skader, men mange unge har ikke en innboforsikring.

Derfor bør utleierne av sparkesykler pålegges en obligatorisk forsikring som dekker skader man påfører seg selv og andre når man leier disse syklene. På spørsmål om Baastad er enig med Tryg, svarer lederen av landets største skadeforsikringsselskap:

- Vi avviser ikke forslaget til Tryg, men det viktigste er at man ikke bruke syklene om kvelden, gjentar han.

Må ha restriksjoner

Baastad er opptatt av at el-sparkesyklene utgjør et økende problem og er et tema. Norges største skadeselskap har ennå ikke tatt debatten og er ikke like tydelige som konkurrenten Tryg.

- Men de peker på noe som er et problem, og vi må få restriksjoner på en annen måte. Det er bare å se på situasjonen nede i byen med trikkeskinnene, så jeg deler Trygs bekymring, sier han til Nettavisen.

Dekker feil og mangler

Tryg får imidlertid støtte av av Moe Gjerde. Hun mener krav om obligatorisk ansvarsforsikring for såkalt mikromobilitet må gjelde for både privat bruk og utleie av både sykler og el-sparkesykler.

– Våre brukere er i dag dekket av forsikring som dekker skader på tredjeperson som er forårsaket av skade som følge av at el-sparkesykkelen har feil eller mangler. De fleste har heldigvis en egen forsikring som gjelder i tilfeller en ulykke, men ikke alle.

Les også: Nabolaget reagerer – mener det skjer unormale endringer i grunnen: – Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre (+)

- Hvis brukeren ikke har en forsikring, mener vi kommersielle aktører bør kunne tilby en slik forsikring. Men dette bør inkluderes i nytt regelverk og være det samme for alle operatører som driver utleie, både av sykler og elsparkesykler, sier norgessjefen.

Moe Gjerde regner med at dette blir et av temaene når de treffer samferdselsministeren i et eget møte i august. Voi har for øvrig i dag rett til å kreve erstatning fra leverandørene dersom en ulykke skyldes at el-sparkesykkelen har feil eller mangler.

Les også: Voi-sjefen vil ha mer regulering av el-sparkesykler i Norge

Dekker ikke

En annen betent debatt er debatten om refusjon for kansellerte flyreiser som følge av koronakrisen. Forbrukermyndighetene ivrer hardt på at flyselskapene må tilbakebetale det passasjerene har lagt ut. Virke anklager flyselskapene for bevisst å trenere tilbakebetalingene.

Det nytter ikke å lene seg på reiseforsikringen du har i Gjensidige eller andre forsikringsselskaper i håp om å få dekket forhåndsbetalte billetter for reiser som ble kansellert.

- Nei, der er rekkefølgen ganske klar. Men hvis du i dag flyr til Spania, som nylig ble åpnet som «grønt», for å være der i tre uker og så blir Spania «rødt» om halvannen uke, dekker vi dine kostnader.

- Vi dekker også nye restriksjoner i Spania i ferien som følge av korona og eventuelt kostnader hjem igjen hvis det blir noen endringer tidspunktene, sier Baastad.

Les også: Dette betyr de nye reiserådene for din reiseforsikring

Litt positivt

Gjensidige er ikke uberørt av koronakrisen. Forsikringsselskapet hadde i foregående kvartal reiseforsikringskrav som følge av Covid-19 på 71,5 millioner kroner. Baastad sier koronaeffektene har vært på administrative kostnader. I tillegg har krisen påvirket aktivitetsnivået.

- I begynnelsen av kvartalet var det lite bilkjøring og dermed få bilskader. Vi hadde noen avbestillinger ved hjemreiser, men det ble stille mot slutten av kvartalet. Juni var imidlertid en varm måned, så da hadde vi flere bil- og båtskader i Norge og Danmark, sier Gjensidige-sjefen.

- Når jeg summerer opp alle plussene og minusene, har vi en liten positiv effekt av koronakrisen, men det er ingen dramatisk forbedring.

Les også: Kun 12 prosent av nordmenn mener grensene bør åpnes

Fra underskudd til rekord

Etter et underskudd i årets tre første måneder som følge av børsfall, snudde Gjensidige tallene i andre kvartal til å bli de beste noensinne for dette kvartalet.

- Den forrige rekorden kom i andre kvartal i fjor. Vi har vært igjennom en situasjon med mange forbedringstiltak. Samtidig har vi hatt en god vekst og stabilisert lønnsomheten på et godt nivå for bilforsikring.

- Andre kvartal var også et kvartal uten de store flommene og naturskadene, så jeg er godt fornøyd.

- Hva med premieøkninger på bilforsikringer?
- Ja, det har vært økninger i tråd med skadesituasjonen, men det er viktig å være klar over at prisjusteringer i dag tar 24 måneder å tjene opp i regnskapet. Kunsten er å beregne hva det koster å gjenanskaffe en bil om 12 eller 24 måneder, svarer Baastad.

Les også: Bransjetopp spår el-sjokk for forsikringskunder

Presis

- Da må man være presis på forutsetninger som den generelle prisstigningen i samfunnet og lønnsutviklingen hos verkstedene. Prisøkningene må ikke være overraskende og skape mye støy blant kundene.

Gjensidige-sjefen betegner konkurransesituasjonen innen bilforsikring som «intens», der de større aktørene preger konkurransebildet. Ifølge Baastad er Tryg kanskje den mest aktive av konkurrentene, men også If, Fremtind, og etter hvert Storebrand presser på.

Totalt er det 20-25 aktører innenfor skadeforsikring i Norge. Gjensidige er markedsleder med 26 prosent andel etter å ha økt markedsandelen noe gjennom første kvartal.