Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at grensehandelen i 2020 utgjorde lave 2 milliarder kroner, mot 16 milliarder i 2019. Det gir en nedgang på hele 87,7 prosent.

– Beløpet er mindre enn vi har brukt på grensehandling hvert eneste enkeltkvartal de siste ti årene, sier rådgiver Guro Henriksen i SSB i en kommentar.

Nordmenn tok i fjor 1,46 dagsturer over grensen, mot 9,55 millioner året i forveien, en nedgang på bortimot 85 prosent. Sverige har tidligere meldt om enorme handelstap som følge av koronapandemien, mye takket være nordmenn som måtte holde seg hjemme.

Les også: Norsk dagligvarebransje taper milliarder av kroner på grensehandelen

Borte

– Selv om det ble lettet noe på reiserestriksjonene i kortere perioder i løpet av sommeren, ble grensehandel som aktivitet mer eller mindre borte for nordmenn flest i 2020. At vi ikke har hatt mulighet for å handle over grensene, ser vi tydelig i detaljhandelen, hvor det ble satt flere rekorder gjennom fjoråret, sier Henriksen.

SSB skriver at strenge reiserestriksjoner gjennom store deler av 2020 satte en stopper for nordmenns grensehandel. Sammenlignet med rekordåret 2019 dro vi på 8 millioner færre dagsturer til utlandet, og vi handlet for over 14 milliarder kroner mindre.

Strömstad

De få dagsturene som gjennomført, gikk til de samme stedene som vanlig. Det betyr at litt under halvparten av dagsturene og litt over halvparten av beløpet ble lagt igjen i Strömstad, et par mil fra Svinesund (se grafen under).

Denne andelen har ifølge SSB holdt seg noenlunde stabilt de siste ti årene. Det var en liten nedgang å spore på både reiser og handlebeløp i andre byer/steder rett over grensen, som Charlottenberg og Töcksfors.

Derimot var det en liten oppgang til andre steder i Sverige. Tallene viser tydelig at Sverige fortsatt var nordmenns foretrukne destinasjon for dagsturer i koronaåret 2020. Færre enn én av ti reiser ble foretatt til andre land.

Les også: Grensehandelen stupte med 99 prosent

Veldig varierende

Tallene for 2020 preges av at det var tilnærmet normal handel frem til begynnelsen av mars og så varierende nedstengninger gjennom året. Myndighetene slapp opp på restriksjonene i fjor sommer.

Det var mulig å reise til utlandet uten krav om karantene ved hjemkomst. Dette førte ifølge SSB til en liten økning i grensehandelen for tredje kvartal sammenlignet med andre kvartal.

Men mot slutten av året ble det igjen innført strenge reiserestriksjoner. Det gjorde at grensehandelen igjen stoppet nesten helt opp i fjerde kvartal.

Les også: Ekstrem økning etter grensestenging: – Det er helt kaos her

Minimalt

Fjerde kvartal er normalt et sterkt kvartal for grensehandel, ettersom mange nordmenn handler i førjulstiden handler for store beløp. Men i fjerde kvartal i koronaåret 2020 ble det bare grensehandlet for 53 millioner kroner, en nedgang på svimlende 98 prosent sammenliknet med fjerde kvartal i 2019.

Fra fjerde kvartal 2019 til tredje kvartal 2020 var det en nedgang i grensehandelen på 72 prosent. Handelen i perioden utgjorde bare 5 milliarder kroner, mot 17,9 milliarder i tilsvarende periode fra 2018 til 2019.

Grensehandelsundersøkelsen til SSB dekker dagsturer til utlandet. De gir en samlet oversikt over norske husholdningers transaksjoner med utlandet. Dette er viktige tall for utenriksregnskapet i SSB.