Gå til sidens hovedinnhold

Breirem-advokat går fri

Advokaten til tidligere BA-HR-direktør Kari Breirem, Thor-Erik Johansen, brøt ikke reglene for god advokatskikk da han videresendte hemmeligstemplede dokumenter til Økokrim i Tønne-saken.

Det slår Advokatforeningens disiplinærutvalg fast.

Blåste i fløyta

Thor-Erik Johansen fikk overlevert de hemmelige dokumentene av sin klient Kari Breirem før jul i fjor. Dokumentene dreide seg blant annet om en faktura til Aker RGI som inkluderte et konsulenthonorar på 1,5 millioner kroner til nå avdøde Tore Tønne.

Tidligere BA-HR-direktør Kari Breirem mente overføringen var i strid med reglene. Hun tok derfor med seg kopier av de hemmeligstemplede dokumentene, og ga dem videre til sin advokat Thor-Erik Johansen. I desember sendte Johansen dokumentene videre til Økokrim etter å ha innhentet samtykke fra Breirem.

Brøt ikke taushetsplikten

Hovedstyret i Advokatforeningen mente Johansens kan ha brutt taushetsplikten, og klaget ham inn for disiplinærutvalget i januar 2003. Det avviser disiplinærutvalget, og viser blant annet til at de fortrolige dokumentene ble videresendt med samtykke fra klienten.

- Taushetsplikt er et kjerneområde i advokaters virksomhet og klienter må kunne stole på at opplysninger som gis til en advokat ikke blir brakt videre. Derfor var det viktig å få trukket opp grenselinjene, sier Advokatforeningens leder Helge Aarseth i en kommentar til beslutningen.

- Gødt skjønn

Disiplinærutvalget mener dessuten Johansen utviste et fornuftig skjønn, til tross for at han visste at informasjonen han fikk fra Breirem var fortrolig. Hovedgrunnen er at Breirem mente hun ved å overlevere dokumentene sørget for å beskytte seg mot en situasjon der hun kunne blitt delaktig i grov kriminalitet.

Økokrim ila BA-HR-advokat Øyvind Eriksen 50.000 kroner i bot for brudd på regnskapsreglene i forbindelse med Tønne-saken. Eriksen valgte å vedta boten like før saken skulle til doms i august i år.

Reklame

Black weekend: Salgene fortsetter - Her får du oversikten du trenger