Gå til sidens hovedinnhold

Brems i norsk næringsliv - kronen svekker seg

Norges Bank advarer om at veksten i næringslivet er på vei nedover. Kronen svekker seg som følge av de dårlige nyhetene,

Norges Bank er ute med den seneste regionale nettverksrapporten. Disse rapportene utgis fire ganger i året. Via sitt regionale nettverk prøver sentralbanken å fange opp stemningen og aktivitetsnivået i næringslivet rundt omkring i landet.

Sentralbanken skriver i denne rapporten at ifølge bedriftene i Regionalt nettverk har veksten avtatt gjennom høsten. Utviklingen har vært svakere enn bedriftene så for seg i august.

Veksten har avtatt i alle næringer, men mest i varehandel, bygg og anlegg, hjemmemarkedsindustri og hos oljeleverandørene som retter seg mot hjemmemarkedet.

Videre nedgang

Bedriftene ser for seg litt videre nedgang i veksten det neste halve året. Det er bygg- og anleggsnæringen og de hjemmemarkedsrettede oljeleverandørene som venter den sterkeste reduksjonen.

Norges Bank skriver videre at en del bedrifter betegner de økonomiske utsiktene som mer usikre enn for ett år siden. Selv om det er relativt få bedrifter som venter å bli direkte berørt av handelskonflikten mellom USA og Kina, er flere blitt mer bekymret for smitteeffekter av den globale handelsuroen.

Fremover venter bedriftene at veksten vil avta litt videre. Som følge av de dårlige nyhetene har kronen svekket seg mot euro til 10,18 mot dollar til 9,19.

Overraskende stabil

Handelsbanken Capital Markets skriver i sin morgenrapport tirsdag at bedriftenes vurdering av utsiktene holdt seg overraskende stabil helt fram til august i år. Men meglerhuset ventet på morgenen at bedriftene i det regionale nettverket har nedjustert sine forventninger til aktivitetsvekst noe fremover.

Når det gjelder aktivitetsveksten i Fastlands-Norge neste år, vil denne ifølge Handelsbanken i stor grad bli preget av utviklingen i petroleumsinvesteringene på norsk sokkel.

Og veksten i disse investeringene er ventet å avta gjennom neste år og kun vise til en beskjeden positiv vekst etter et svært sterkt 2019. Samlet sett ser Handelsbanken for seg at den økonomiske utviklingen er godt i tråd med Norges Banks prognoser.

Les også: Norges Bank slår alarm - husholdningenes gjeld får rødt faresignal

Viktigste rapport

Økonomer Nettavisen har snakket med mener disse rapportene er det Norges Bank legger mest vekt på når de fastsetter styringsrenten. DNB Markets skriver det så klart i sin morgenrapport tirsdag:

«Som vanlig er dette noe av den viktigste informasjonen sentralbanken legger vekt på i forkant av rentemøter.»

Denne nettverksrapporten er sammen med konsumpristallene for november blant de siste viktige rapporten som kommer før rentemøtet torsdag 19. desember.

Tolkes ulikt

Rapportene tolkes imidlertid ulikt.

DNB Markets skrev etter den forrige nettverksrapporten at den ga signaler om en rentepause, som viste seg å være feil. Nordea Markets tolket derimot rapporten som et signal om renteøkning, som stemte uken etter.

I septemberrapporten skrev Norges Bank blant annet at veksten i næringslivet hadde holdt seg oppe i sommermånedene. Det var mye uro internasjonalt, men den internasjonale uroen så ikke ut til å ha bremset aktivitetene i det norske næringslivet i stor grad.

Kommentarer til denne saken