I januar innføres en ny nettleie. Som Nettavisen tidligere har omtalt, vil dette føre til at det blir dyrere å bruke strøm på travle tidspunkter dagtid, mens nettleia blir lavere om natten.

Endringen kommer etter mange år med utredninger og høringer, og er basert på NVEs forslag om at nettleien i større grad må stimulere til et jevnere strømforbruk. Langsiktig mener NVE at dette kan hindre ytterligere utbygging av strømnettet og med det enda høyere nettleie.

Men den nye nettleiemodellen har høstet mye kritikk. Blant annet har Huseierne ment at folk med dårlig råd vil bli ekstra hardt rammet, fordi de har få muligheter til å justere strømforbruket ned.

Billigere om natten

I disse dager har Elvia, landets største nettselskap, sendt ut informasjon til mange kunder, der de varsler om den forestående endringen. Elvia skriver blant annet dette:

«Kort fortalt er det to ting som vil lønne seg å gjøre når ny nettleie innføres (vår utheving):

1. Å legge noe mer av strømforbruket sitt til kveld og natt fra kl 22-06, eller til helgen.

2. Å passe på at du ikke bruker veldig mye strøm samtidig, altså i samme time. For eksempel bør du ikke lade elbilen samtidig som du lager middag og tar klesvasken.»

Opplysningen i eposten fra Elvia er gitt uten at det er opplyst om farene ved å bruke elektriske apparater om natten. Brannvernforeningen og Gjensidige Forsikring reagerer kraftig.

Les også: Nå er det klart: Nettleien din blir mye dyrere neste år

- Helt galt

Rolf Søtorp, administrerende direktør i Norsk brannvernforening, har forståelse for at man ønsker å spre strømforbruket for å senke utgiftene, men er skeptisk til om budskapet kan misforstås.

– Det å sende ut et sånt brev uten å samtidig ha fokus på brannsikkerhet er helt galt, sier Søtorp til Nettavisen.

– Det er en ubetenksomhet. Her må man være mer ansvarsbevisste. Men vi skjønner at det er en glipp. Dette vet de, sier Søtorp.

Han påpeker at det er flere artikler som kan være farlig å lade om natten.

– Man skal selvfølgelig ikke sette på vaskemaskinen, tørketrommelen eller lade el-sykkelen om natta når man ligger og sover. Vi anbefaler jo heller ikke å lade telefonen om natta, påpeker Søtorp, som kun godkjenner en form for lading om natten:

– Lading av elbiler er uproblematisk om natten, men kun dersom det er godkjent installasjon gjennomført av autorisert personell.

- Kan være forskjell på liv og død

– Når det gjelder strømforbruk på natta, fraråder vi det på det sterkeste. Da tenker vi spesielt på husholdningsmaskiner som vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og tørketromler, sier Bjarne Rysstad, pressekontakt i Gjensidige, til Nettavisen.

Han forteller at det er årlig flere branntilløp som oppstår på grunn av disse maskinene.

– Vi frykter at vi vil se mer av dette i årene som kommer. Spesielt hvis det blir mye oppmerksomhet knyttet til å bruke strøm om natta, sier Rysstad.

- Det er ikke noe større sjanse for at det begynner å brenne om natten. Men reaksjonstiden din er mye lengre. Det kan i verste fall være forskjellen på liv og død.

Les også: Ny nettleie i januar: - De som ikke har råd, får ekstraregningen

- Vi burde vært tydeligere

Også Morten Schau, kommunikasjonssjef i Elvia, har kun ett svar når vi spør hva slags strømforbruk folk kan legge til natten:

- El-bil-lading.

- Hva med de som ikke har elbil?

- Ingenting. Vi er klare på at man ikke skal bruke elektriske apparater uten tilsyn.

- Men det er er ingen forbehold i hva dere skriver, om bruk av for eksempel vaskemaskiner eller annet - har dere tenkt på at informasjonen kan oppfordre til brannfarlig strømbruk?

- Vi burde vært tydeligere på dette i den første utsendingen. Men mer informasjon om dette kommer i neste utsending 1. desember. Da skal også kostnadene og prismodellen være klar, sier Schau.

Han hevder at forskjellen i nettleie om natten og på dagtid ikke blir så stor at det vil gi store utslag for de fleste:

- Antakelig blir det ganske marginalt hvem som innretter seg. Men det er mulighet til å påvirke nettleien for de som vil og kan. Det trenger vi for å klare å få ned effekttoppene, og det vil alle kundene tjene på på lang sikt.

I den nye nettleiemodellen vil nettleieprisen for en måned være basert på den høyeste timeprisen i den foregående måneden. Slik begrunner Schau dette:

- Vi må bygge for å tåle maksimal belastning . Et eller annet sted må vi da ha noen prissignaler. Det blir trappetrinnsmodell, sannsynligvis med ganske marginale forskjeller. Folk med lite forbruk vil trolig merke lite forskjell.

Informasjon om de ulike «trappetrinnene» skal ut fra 1. desember til alle Elvia-kunder, opplyser Schau.

Les også: Advokat i harnisk oppfordrer til demonstrasjoner mot strømprisen

- Det blir inngripende

Linda Ørstavik Öberg, energipolitisk rådgiver i Huseierne, forteller at de får mange spørsmål om de nye nettleiemodellene. Folk lurer på hva slags forbruk de kan flytte til mellom 22.00 og 06.00 og hvordan dette vil slå ut på kostnadene. Å flytte forbruket er utfordrende for mange, påpeker hun.

– De aller fleste av oss kan ikke lage middag til ungene på kvelden eller vaske klær om natten. Du må dusje før du skal på jobb og parkdressen må tas etter jobb. Blir det urimelig dyrt med disse gjøremålene så vil folk oppleve det som inngripende, mens de fleste kan akseptere å lade elbilen sin om natten.

Hun påpeker at elbil-brukere flest sannsynligvis allerede lader bilen om natten.

Öberg er tvilende til at den nettleiemodellen vil fører til endret atferd eller bedre nettutnyttelse. Hun hevder også at det kakn bli mindre lønnsomt å investere i energisparende tiltak i hjemmet.

– Mange forstår at det er viktig å bruke nettet på en best mulig måte, men nå har vi kommet til et punkt hvor strømprisene er veldig høye og staten håver inn på skatter og avgifter. Når man i tillegg får en nettleie hvor folk flest opplever at de kan bli straffet, er det naturlig at folk blir irritert og fortvilet.

Öberg frykter også negative fordelingsmessige konsekvenser:

– Like mye penger skal inn i nettleie, så noen forbrukere må finansiere andres rabatt. Det er ofte de ressurssterke som har utstyret som kreves for at boligen skal være smart og automatisk styre de virkelig store lastene, og da vil de andre bli sittende igjen med den ekstra nettleieregningen. Fremstillingen om at det handler om vilje er langt fra hele sannheten. Økonomi og kunnskap vil spille en stor rolle.