– Det blir noen endringer fra 1. januar som de må forberede seg på.

Næringsminister Iselin Nybø (V) ber næringslivet sette seg inn i de nye vanskene som vil oppstå i handelen når Storbritannia trer ut av det indre marked.

– Vi har hatt så tett og nært forhold til Storbritannia så lenge. Det skal vi fortsatt ha. Men det kommer til å skje noen endringer som jeg tror mange ikke har tenkt på at kommer til å få praktiske konsekvenser, sier Nybø til NTB.

Les også: Her lovet Telenor superfart i Oslo og Bergen – siden har nær ingenting skjedd

Hun er fortsatt bekymret for hvordan norske bedrifter vil bli rammet når overgangsordningene etter brexit utløper til nyttår. Også privatpersoner kan få seg noen overraskelser - for eksempel utløper avtalen som gir «fri mobilflyt».

Usikre konsekvenser

Fra nyttår opphører overgangsavtalen med EU, og Brexit tar til for alvor. Det betyr for eksempel at britene ikke lenger kan ta del i EUs «fire friheter», som å kunne jobbe og søke jobb i andre EU-land (og EØS-land), uten at det er inngått særavtaler med hver enkelt medlemsland.

For nordmenn har Brexit også en rekke konsekvenser. EUs roamingavtale vil ikke lenger gjelde for britene.

Det betyr at garantien om like priser på samtaler, sms og mobildata på tvers av landegrensene i EU/EØS, opphører.

Hva Brexit får å si for norske mobilbrukere er uavklart, opplyser de to dominerende aktørene, Telenor og Telia.

- Hvorvidt Brexit vil få konsekvenser, må vi komme tilbake til. I Telenor gjør vi vårt ytterste for å levere roamingtjenester til konkurransedyktige priser, og dette vil også være gjeldende i en eventuell ny avtale med Storbritannia, sier kommunikasjonssjef David Fidjeland i Telenor Norge i en epost til Nettavisen.

Les også: Apple overrasket med nyhet: AirPods Max hodetelefoner

Heller ikke Telia har noe klart svar på hva konsekvensene blir, men gjør ingen endringer i vilkårene med det første:

- Vi har ingen konkrete planer om å endre dem, men det vil avhenge av blant annet hva som skjer med kostnadsnivået i UK fremover. Hvis de velger å øke prisene overfor oss, må vi nødvendigvis gjøre en ny vurdering, sier Ellen Scheen, informasjonssjef i Telia.

Les også: Politikeren får full tillit etter tusenvis av lovbrudd, den private lederen får fengsel

Nye hindre

Tirsdag ble en midlertidig avtale mellom Storbritannia, Island og Norge undertegnet i London. Den trer i kraft 1. januar og sikrer at varehandelen kan fortsette uten store forstyrrelser.

Men på mange andre områder vil det oppstå nye handelshindre, advarer næringsminister Iselin Nybø:

  • Briter som flytter til Norge etter 1. januar, må søke oppholdstillatelse som tredjelandsborgere.
  • EUs regler om fri roaming vil ikke lenger gjelde i Storbritannia.
  • Storbritannia venter forsinkelser i vareflyten ved grensene.
  • Veterinær grensekontroll av sjømat vil bli innført gradvis i Storbritannia i løpet av første halvår. Norge innfører slik grensekontroll på varer fra Storbritannia fra nyttår.
  • Norske bedrifter vil miste den automatiske retten til å delta i en del anbudskonkurranser i Storbritannia.
  • Kravene i aksjeloven og allmennaksjeloven om at daglig leder og minst halvparten av styret må ha tilknytning til Norge og EØS, trer i kraft fra 1. januar. Det betyr at 800 norske selskaper må gjøre endringer.

Les også:Lønnsfest blant dagligvaretoppene: Økte lønnen 90 ganger mer enn de ansatte

Forhandler for fullt

Den midlertidige vareavtalen som nå er på plass skal gjelde til en full frihandelsavtale kan tre i kraft. Avtalen ble tirsdag undertegnet av Norges chargé d'affaires Vibeke Rysst-Jensen og Storbritannias forhandlingsleder Charlotte Heyes i London.

Forhandlingene om en bred avtale fortsetter nå for fullt:

– Vi skal få på plass denne avtalen så fort som mulig i 2021, sier Nybø til NTB.