Nettavisen.Økonomi møter Det internasjonale energibyråets (IEA) Neil Atkinson på byråets seminar om oljemarkedet i Oslo. Atkinson, som er IEAs oljemarkedsjef, understreker at han ikke vet særlig mye om norsk politikk, men IEA-toppen har registrert at en oljedebatt pågår i Norge og flere av byråets medlemsland.

- Det jeg kan si, er at det er press i mange land til å flytte over til et lavkarbonsamfunn, noe som vil innebære lavere oljeproduksjon. Samtidig vet vi at oljeetterspørselen vil vokse i den overskuelige fremtiden, sier Atkinson.

IEA spår, til tross for ambisiøse mål om kutt i globale klimautslipp, at verdens oljeetterspørsel vil stige med 1,2 millioner fat per dag hvert år fram til 2024. Fram mot 2040 vil etterspørselen øke med 12 prosent, ifølge byråets fremskrivninger.

- Etterspørselen er der og den vil bli møtt av noen. Norge kan ta en politisk beslutning om å ikke vokse mer eller begrense oljeproduksjonen, men noen vil produsere oljen. Det er det ingen tvil om, sier Atkinson.

Les mer: - Disse elevene minner om arbeiderne som grep sjansen i oljeindustrien i 1970-årene

Miljøbevegelsen: - Oljeproduksjon- og etterspørsel må ned

Det internasjonale energibyrået legger årlig frem perspektiver knyttet til fremtidig tilbud og etterspørsel av olje. Byråets siste energirapport legger til grunn at fremtidig vekst i oljeetterspørsel kommer fra blant annet flere flypassasjerer og oljebaserte produkter.

Selv om IEA tror at olje som drivstoff til biler kommer til å nå toppen i løpet av 2020-årene, vil petrokjemisk industri, lastebiler, fly og skip sørge for at etterspørselen etter olje vil fortsette å øke. Omtrent hele veksten vil komme fra utviklingslandene, mener IEA.

Hverken Naturvernforbundet eller Framtiden i våre hender er imponert over IEA-toppens påstander om at norsk oljebrems ikke vil utgjøre en effekt. Miljøvernorganisasjonene mener Norge, som en av verdens største oljeprodusenter- og eksportører, har betydelig makt til å strupe tilbudet av olje.

- Å kutte i produksjon vil også ha effekt på etterspørselen. SSB har for eksempel vist at å kutte i norsk olje- og gassproduksjon vil kutte CO2-utslipp, for all produksjon vil ikke erstattes av produksjon andre steders, sier Framtiden i våre henders Anja Bakken Riise og følger opp:

- Et viktig spørsmål som Høyre og Arbeiderpartiet må ta stilling til snart, er hvorvidt det bare er etterspørsel som skal styre fremtidig oljeproduksjon. Nå venter de på at elbiler og elektrifisering skal få etterspørselen ned, og den vil gå noe ned, men ikke raskt nok. Så lenge tilbudet er der, vil etterspørselen gå ned for sakte. Det verdens klima trenger, er at etterspørselen synker raskt, og da må man gjøre noe på tilbudssiden, sier Bakken Riise.

Les mer: Milliardæren søkte mot fornybar da oljekrisen rammet: - En redningsplanke

Naturvernforbundets Silje Ask Lundberg mener IEA flere ganger har tatt feil i sine spådommer tidligere, og at Atkinson bommer med sine fremskrivninger.

- Historien viser at de stort sett er veldig konservative. Vi må legge opp løpet etter hva klimaet tåler og hva det ikke tåler. Da har ikke bare etterspørselen noe å si. Debatten om hvor lenge vi skal lete etter og produsere olje, finnes ikke bare i Norge: I California i USA har det vært monumentale debatter, Frankrike har forbudt olje- og gassproduksjon i landet og Irland selger seg ut av selskaper som driver med fossilt brensel, sier Lundberg.

- Men IEA viser mener jo at det er utviklingslandene som kommer til å stå for veksten i oljeetterspørsel?

- Og Norge selger i hovedsak olje til Europa. Norge må bistå utviklingsland til å legge om fra et karbonbasert kretsløp til nullutslipp. Da kan vi påvirke i form av produksjon og tilbud, samtidig som vi kan bruke ny og mer fornybar teknologi, sier Lundberg.

DNV GL: - Våre anslag skiller seg betydelig fra IEAs

DNV GL, som stiftelsen Det Norske Veritas eier, driver med blant annet med rådgivning, verifikasjon og sertifisering innen olje- og gassindustrien. Analytikerne tror det globale oljeforbruket vil nå toppen allerede i 2026 og at teknologiforbedringer vil sende det globale energiforbruket ned fra midten av 2030-tallet.

- DNV GL ser 'peak oil' komme i 2020-årene med omtrent flat oljeetterspørsel fra 2020 til 2028, før den gradvis avtar mot 2050 til et nivå på omtrent halvparten av dagens etterspørsel, sier Sverre Alvik, som er forskningsleder for energiomstilling i selskapet.

Den største forskjellen på IEAs og DNV GLs anslag, er at sistnevnte forventer en mye raskere innfasing av elektriske biler og tyngre kjøretøy enn IEA. Videre mener DNV GL at resirkulering og alternativer til plast vil forhindre en stor etterspørselsøkning innen oljebaserte produkter.

- Våre anslag for framtidig oljeetterspørsel skiller seg betydelig fra IEAs og skillet blir tydeligere og tydeligere jo lenger fram vi ser, sier Alvik.

Les mer: Equinor-sjefen om ansattes frykt for jobbkutt: - Skal ikke gå på sikkerheten løs