Norge eksporterer sjømat til Storbritannia for 5,7 milliarder kroner i året. Totalt eksporterer vi sjømat for 99 milliarder kroner til 140 land. En mulig hard brexit kan skape en spent situasjon for norske fiskere.

Brexit har skapt usikkerhet om fremtiden for norske fiskeeksportører i Storbritannia. Nå advarer stiftelsen "Marine Conservation Society" mot torsk fra Norskehavet. I en rangering av alle fiskearters bærekraft beskrives torskebestanden som truet:

«Bestanden er svak og presset fra fiskeriene er stadig for høyt"

- Har mislykkes totalt

Også forvaltningen av torskebestanden får strykkarakter:

«Det har eksistert en plan for å gjenopprette bestanden siden 2012, som har mislykkes helt i å redusere fiskeripresset eller gjøre andre forbedringer for å øke bestandens størrelse.»

Stiftelsen rangerer bestandens bærekraft fra 1-5, der 5 er svakest:

Det er store områder i og rundt Nordsjøen som får den røde karakteren, som Det baltiske hav, Færæyene, Skagerrak, Kattegat og sjøområdene rundt den engelske kanalen og langs kysten opp mot og utenfor Skottland.

- Bort fra supermarkedene

En annen organisasjon Marine Stewardship Council (MSC), som øko-sertifiserer fisk for supermarkedene i Storbritannia, har også besluttet å fjerne sin godkjenning av torsk fra Norskehavet, skriver den engelske avisen The Guardian.

Mesteparten av de 115.000 tonnene torsk som konsumeres i Storbritannia, blir likevel ikke rammet av dette. Størstedelen av importen kommer fra Island eller norske (og av og til russiske) fiskere som har gjort sin fangst i Barentsregionen, skriver The Guardian.

- Vi støtter fullt ut opp om MSC og det som kommer derfra om forvaltningen. Men norsk torsk som eksporteres til Storbritannia kommer stort sett fra Barentshavet, og den er bærekraftig, sier Hans Frode Kielland Asmyhr, fiskeriutsending for Norsk Sjømatråd i London, til Nettavisen.

MSC oppforderer forbrukere som vil ha torsk til å handle fisk fra Island eller «nord-østlige arktiske områder». Villaks står også på varsellista, sammen med ål, som man rådes til å unngå i alle former, grunnet overfiske.

Skal forhandle kvoter

Internasjonale reguleringsmyndigheter har anbefalt en reduksjon på 70% av kvoten torsk som fanges i Nordsjøen, opplyser Fiskeridirektoratet.

- Hvorfor dette har skjedd er vanskelig å si, for høyt fiskepress er en faktor, dårlig rekruttering siden 1998 er også en viktig del. Norge og EU forvalter bestanden i fellesskap, og vil i november-desember ha årlige forhandlinger om blant annet forvaltning av flere bestander i Nordsjøen, inkludert torsk. Kvoter og andre tiltak for å bygge opp torskebestanden vil bli diskutert der, sier Snorri Palmason i Fiskeridirektoratet til Nettavisen.

Torskebestanden i Barentshavet er derimot i god forfatning, påpeker Palmason. Den norske torsken som eksporteres kommer i all hovedsak fra nordøst-Atlanteren, derunder Barentshavet, understreker kommunikajonsrådgiver Tove Sleipnes i Norges Sjømatråd

- Denne torskebestanden er bærekraftig og MSC-sertifisert. Det er mindre enn to prosent av torsken som landes i Norge som kommer fra Nordsjøen. Denne bestanden har mistet sin MSC-sertifisering fordi bestanden er under press, sier Sleipnes.

Storbritannia har en større andel av sitt fiske i Nordsjøen, og blir derfor hardere rammet av kutt i kvoten og svekket tilgang til fisk fra Nordsjøen for forbrukerne, påpeker hun.

- Veldig alvorlig

- Etter en lang periode hvor det hadde gått dårlig med rekrutteringen av nordsjøtorsk, så vi at det begynte å bli bedre. Men, de siste tallene viser at tendensen igjen er svært negativ for torskebestanden i Nordsjøen og det anbefales et kraftig kvotekutt, sa Bjarte Bogstad, forsker ved Havforskningsinstituttet, til Dagbladet i august.

Årsakene til at bestanden er svekket er sammensatte. Stigende temperatur samt at mengden smådyr som ung torsk lever av, hovedsakelig krepsdyr, kan avta, er en del av forklaringen.

- Jeg ser på det som veldig alvorlig. Det er dårlig nytt når det går så dårlig med de naturlige prosessene. Jeg er bekymret for biologien. Det gjelder særlig mattilgangen til ung torsk og hvorfor den forsvinner, sa Bogstad til Dagbladet.