Det kom fram da olje- og energiministeren onsdag holdt en redegjørelse i Stortinget om saken.

– Departementet ble kjent med det samlede regnskapsmessige tapet på 20,4 milliarder dollar knyttet til virksomheten i USA gjennom selskapets årsrapport etter medienes omtale av tapet, sa Bru.

De enorme tapene ble kjent i Dagens Næringsliv i begynnelsen av mai.

Informasjonen om det samlede tapet kunne vært lettere tilgjengelig, konstaterte Bru i redegjørelsen.

– Jeg har klare forventninger om at selskapet følger opp dette, sa hun.

Les også: Oljebransjen: Sommervikarer får 30.000 for å gjøre ingenting

Ukultur

Bru viste også til at Dagens Næringsliv har avslørt utfordringer med internkontroll og forretningskultur i Equinors virksomhet i USA.

Disse utfordringene har ikke vært kjent for Olje- og energidepartementet tidligere, ifølge Bru.

– Det er styret og ledelsens ansvar at selskaper drives med god forretningskultur og internkontroll. Departementet har ikke, og skulle heller ikke ha hatt, tilgang til selskapets interne revisjonsrapporter. OED får samme informasjon som øvrige aksjeeiere. Men jeg mener selskapet burde ha vist større åpenhet og orientert om disse problemene, sa Bru.

– Jeg mener disse utfordringene var av et slikt omfang at selskapet burde ha vist større åpenhet i dialogen med OED om virksomheten i USA, fastholdt hun.

Les også: Oljebransjen må halvere klimautslippene innen 2030

Ikke akseptabelt

Bru gjorde klart at hun mener Equinor har et stort ansvar for å sikre en god forretningskultur.

– Jeg har allerede gitt uttrykk for, både til styreleder og i offentligheten, at jeg deler selskapets egen vurdering av at den forretningskulturen som tidligere har vært i deler av USA-virksomheten, ikke har vært akseptabel, sa Bru.

Men selv om utfordringene med internkontroll og forretningskultur i USA er alvorlige, er de ikke årsak til størrelsen på Equinors tap, påpekte hun.

– Det er to forhold som bør ses på hver for seg, sa Bru.

– Utfordringene knyttet til internkontroll og forretningskultur i USA er alvorlige, men er ikke årsak til størrelsen på de regnskapsmessige tapene.

Si gjerne din mening i avstemningen før du leser videre, artikkelen fortsetter under.

SV vil ha kontrollsak

I debatten etter redegjørelsen sa Arbeiderpartiets Espen Barth Eide at han stiller seg bak kritikken mot Equinor.

– Jeg mener det er viktig at selskapet forstår det alvoret som storsamfunnet og vi i Stortinget, politiske myndigheter, ser på denne saken med, sa Eide.

SV mener saken er så omfattende at Stortinget bør gjennomføre en egen kontrollsak.

– Det er viktig at Stortinget selv kan gå inn i hvordan eierstyringen har vært gjennomført, både de siste årene, men også lenger tilbake i tid, så lenge dette har pågått, sa SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski. (©NTB)