Mandag ettermiddag ble det brudd mellom Foodora og Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) etter nok et forsøk på forhandlinger.

Det får Nettavisen Økonomi bekreftet fra flere kilder i forhandlingene.

Fra tirsdag tas dermed 102 ansatte ut i streik, melder Fellesforbundet.

Fellesforbundets leder, Jørn Eggum, sier i en pressemelding at de har fremmet krav om tariffavtaler på vegne av sine medlemmer.

- Det er svært spesielt at et selskap som tar mål av seg å være en seriøs aktør nekter ansatte denne rettigheten.

- Umulig

Foodora har vokst seg stort i Norge og flere andre europeiske land med de rosakledde syklistene som leverer mat fra vanlige restauranter.

– De første kravene NTF har lagt frem, innebærer at lønnen går fra 174 kroner pluss tips til 314 kroner i timen, og øker kostnadene med 100 millioner kroner. Det betyr at det blir umulig å drifte i Norge, sier Carl Tengberg som er regional sjef for Foodora.

Les også: Nesten 300.000 nordmenn tror helsa gjør at de må jobbe mindre

– Vi er best i klassen

Ledelsen fastholder at de ikke har vært negative til en tariffavtale for de ansatte.

– Har dere vært mot alle forslag fra forbundet?

– Nei. Vi er ikke negative til en tariffavtale. Vi må se på hvem som er våre ansatte, og hvordan vi kan gjøre deres betingelser best mulig for flest mulig. Med en snittalder på omtrent 25 år hos våre syklister, er for eksempel ikke AFP den beste måten å gjøre det på, sier han til Nettavisen.

Partene har stått steilt mot hverandre:

- Bedriften fremstiller det som at en tariffavtale er noe som ikke kommer syklistene til gode, mens dette er noe syklistene selv vil ha. Avtalen syklistene ønsker er tilpasset våre behov, men ledelsen avviser å forhandle om de konkrete vilkårene, sier klubbleder Espen Utne Landgraff.

Foodora har reagert spesielt på at kravene overgår det ledelsen mener er sammenlignbare bedrifter.

– Kravet er å øke kostnadene langt over konkurrenter. Vi har faste ansettelser og er best i klassen. Våre konkurrenter bruker heller frilans og innleie. Når vi ser på selskapet og markedet blir kravene helt urimelige.

– Hva blir konsekvensene for kundene?

– Vi vil få problemer med driften. Vi vil kunne operere stort sett som normalt, men det vil brudd. Det vil ha konsekvenser både for driften i dag, og for fremtiden, sier Tengberg.

600 ansatte

I lengre tid har Foodora forhandlet med Norsk transportarbeiderforbund (NTF) etter omtrent 85 av de 600 ansatte i Foodora meldte seg inn i fagforeningen.

Etter forhandlingene gikk i stå, ble det satt i gang mekling 20. juni. Noen dager etterpå bestemte partene seg for å starte igjen 19. august. Etter et kort møte, ble bruddet et faktum.

Ifølge ledelsen i selskapet har de vært åpne for å finne løsninger, og innføre tariffavtale for de ansatte, men de mener kravene fra NTF har vært helt urealistiske.

Striden skal i hovedsak handle om tre forhold. Det ene er faste ansettelser, det andre er timelønn og det tredje er avtalefestet pensjon (AFP).

Les også: Bussjåfører får skatt på bussturer

100 mill. i kostnader

Til Nettavisen sier Foodoras ledelse at kravene har vært umulig å innfri. I dag har en syklist omtrent 174 kroner i snittlønn pluss tips, mens NTF har krevd 314 kroner i timen.

I snitt jobber en syklist i Foodora omtrent ett år. De fleste jobber deltid som et supplement til studier eller jobb, ifølge selskapet.

Ifølge Tenberg er det ikke sammenheng mellom det syklistene ønsker, og det fagforeningen krever.

– Syklistene vil ha fleksibilitet. Å jobbe når man vil, og få gode betingelser på det tidsrommet de kan jobbe. Alternativet har vært å gå over til frilans og innleie, og det har vi bevisst ikke gjort. Vi har kun hatt fast ansatte syklister helt siden 2015. Men flere syklister har nå de siste ukene gått over til frilans – og bedt om å få gjøre det, for å få den fleksibiliteten de trenger, sier han.

Ifølge regnskapstallene gikk selskapet med 11,2 millioner i underskudd i fjor, og 7,9 mill. i underskudd i 2017.

Foodora er tilstede i over ti land, og har hovedkontor i Berlin. Ledelsen i Norge oppgir til Nettavisen at hovedkontoret vil kutte Norge hvis det blir for dyrt.

– Når vi har sett på tariffavtalen i avisbudavtalen, er den på samme nivå som dagens lønn. Så ser vi hvordan det går med Posten, og når selv de ikke klarer det, er det vanskelig å tenke at vi skal klare det noe som er langt over det, sier Tengberg.

– Tror du det blir en løsning?

– Ja, jeg håper inderlig det. Vi vil ha best mulige jobber, med best mulige betingelser – men da må vi ta høyde for hvilke betingelser vi har, og hvordan situasjonen for selskapet er.

Nettavisen har vært i kontakt med Norsk transportarbeiderforbund. Saken blir oppdatert med deres svar så fort det foreligger.

Les også: Så mye bør du tjene: Her er gjennomsnittslønnen i 300 yrker.