Gå til sidens hovedinnhold

Bruk Nettavisens skattekalkulatorer

Enten du vil regne på skatten for årets skattemelding (selvangivelse), eller for 2019 har Nettavisen kalkulatorene for deg.

På Nettavisen finner du nå omtrent 30 skattekalkulatorer. I disse dager er det tid for skattemeldingen, og da er det skatteåret 2018 det dreier seg om. Noen av kalkulatorene nedenfor er rene 2018-kalkulatorer, som Skatteberegning 2018. For andre kalkulatorer kan du både beregne 2018 og 2019-tall.

Les: 38 tips som kan kutte skatten din

Alle skattekalkulatorene er oppdatert, slik at du også kan bruke alle skattekalkulatorer for å regne på årets tall. I tillegg til at det ligger kalkulatorer for skatteåret 2018.

Les: Sjekk dette i skattemeldingen (selvangivelsen)

Alle andre kalkulatorer har også blitt oppdatert med tall gjeldende for 2019. Det er omtrent 175 andre kalkulatorer utenom skatt.

Skattekalkulatorer

Skatt på aksjegevinster
Kalkulatoren beregner hvor mye skatt du får ved salg av aksjer og mottatt utbytte.

Formuesskattekalkulator
Kalkulatoren tar hensyn til verdsettingsrabatter og tilordning av gjeld ved beregning av formuesskatten. Du kan beregne denne for årene 2016 til 2019.

Marginalskattkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvilken marginalskatt du får på en ekstrainntekt (lønn), eller påslag i lønnsinntekt.

Verdien av pendlerfradragene
Kalkulatoren regner ut hvor stor effekt du får av de ulike mulighetene for pendlerfradrag.

Skatteberegning pensjoner 2018
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2018.

Skatteberegning pensjoner 2019
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2019.

Dette kan du få i reisefradrag
Beregn hva du kan få i reisefradrag.

Verdien av rentefradraget
Kalkulatoren beregner hvor mye mindre verdt rentefradragene blir. Den sammenligner årene 2013 og 2015 med skatteårene 2016 og 2018. Det er senkingen av skatten på alminnelig inntekt som er årsaken til tapet.

Beregn hva du betaler i skatter og avgifter i 2019
Kalkulatoren beregner hva du totalt betaler i skatter og avgifter. Her kan du legge inn data slik at kalkulatoren kan beregne eksakt hva du betaler i alle typer avgifter, og skatt.

Skatteberegning 2018
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2018. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2019
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2019. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2018
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2019
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skattetrekkskalkulator for lønnsmottakere
Beregn om du har riktig skattetrekk.

Skatt på boligutleie via Airbnb
Kalkulatoren beregner skatten du får ved å bruke nettbaserte markedsplasser som Airbnb når du leier ut boligen helt eller delvis.

Avgiftenes andel på drivstoff
Viser hvor stor prosentandel avgiftene utgjør på bensin og diesel.

Firma- eller privateid bil?
Viser hva som er mest økonomisk av firmabil eller å eie bilen privat. Du kan også ta hensyn til hva du får i kjøregodtgjørelse, og eventuell lønnskompensasjon hvis du ikke velger å ta i mot en firmabil.

Skatt på firmabil
Viser hvor høy inntekt du får av firmabilen og hvilken skatt det medfører. Kalkulatoren tar hensyn til din marginalskatt.

Så mye kan du få i kjøregodtgjørelse
Viser hva du kan få i skattefri kjøregodtgjørelse i løpet av året. Kalkulatoren regner også ut overskudd og skatt hvis du får en fast kjøregodtgjørelse.

Kommentarer til denne saken