Gå til sidens hovedinnhold

Bruker 28 ekstra oljemilliarder

Norge bruker i år nesten dobbelt så mye oljepenger som opprinnelig vedtatt. Svikt i skatteinntektene og økte utgifter skaper en ekstraregning på 28 milliarder kroner.

Finansminister Per-Kristian Foss får en budsjettsprekk i bruken av oljepenger på 80 prosent i år.

Svikt i skatteinntektene, utgiftssprekk på sykehusene og arbeidsledige er hovedårsakene til at staten bruker mange oljemilliarder mer enn planlagt, skriver Aftenposten.

I det vedtatte statsbudsjettet for i år var planen å bruke 34,8 milliarder kroner av oljepengene. De siste tallene fra Finansdepartementet viser at bruken blir rundt 62,5 milliarder kroner.

Budsjettsprekken kommer som en følge av en kraftig reduksjon i skatteinntektene. Inntektene fra skatter og avgifter svikter med 17,5 milliarder kroner. Samtidig svikter renteinntektene med 4 milliarder.

På utgiftssiden sprekker det med 7,4 milliarder i forhold til det vedtatte budsjettet: Utgiftene til arbeidsledige blir knapt 3 milliarder høyere enn antatt. Utgiftene til sykehusene blir 2 milliarder kroner høyere.

Det norske statsbudsjettet gjøres alltid opp i balanse. Differansen mellom statens inntekter og utgifter i Fastlands-Norge fylles ved å bruke oljepenger. Det var opprinnelig planlagt å overføre 158 milliarder kroner til oljefondet i år. Nå ligger det ifølge Aftenposten an til bare å bli 108,7 milliarder kroner.

Reklame

Her kan du levere Eurojackpot