Her finner du bruktbilimport-kalkulatoren.

Hjelp til utfylling av bruktbilimport-kalkulator

Det er flere komponenter som avgjør hvor mye i avgifter du må betale for bilen. De aller fleste personbilene er registrert med CO2-utslipp, og får avgiften beregnet etter denne modellen. Hvis ikke skal den beregnes etter slagvolumet. Vektavgift og NOX-avgift beregnes uansett.

Beregning av innpris fra utlandet skal være inkludert transportkostnader. Kjøper du en bil for 100.000 kroner, og transport- og forsikringskostnaden er på 3.000 kroner, er tollprisen 103.000 kroner. Hvilken valutakurs du skal benytte finner du på toll.no.

Merverdiavgiften er 25 prosent av importprisen (tollverdien). Transport- og forsikringskostnader skal legges til importverdien.

Engangsavgiftene består av fire elementer:

  • vektavgift
  • CO2-avgift, eventuelt slagvolumavgift
  • Nox-utslipp
  • vrakpant (fastbeløp)

Avgiften er delt inn i en rekke klasser avhengig av hva slags transportmiddel det dreier seg om. I kalkulatoren kan du velge mellom vanlige personbiler, hybrider, og ladbare hybrider.

Vektavgiftsgrunnlaget er den egenvekten som er fastsatt i forbindelse med motorvognens typegodkjenning, med eventuelt tillegg av ekstrautstyr. Ladbare hybrider får 23 prosent fratrekk i vekten. Hybrider får ikke lenger 5 prosent fratrekk i vekten. Fra 1.7.2018 må ladbare hybrider kunne kjøre 50 km elektrisk for å få fullt fradrag. Går den kortere brøkes reduksjonen ned i forhold til 50 km.

CO2-avgiften er basert på CO2-utslipp målt etter en spesiell testsyklus. Den vil fremkomme av de tekniske data som skal fastsettes i forbindelse med motorvognens typegodkjenning, og/eller skal fremkomme i motorvognens bilens norske vognkort.

Bilens alder. Når du importerer en bil vil den ofte ikke være ny. Da kommer aldersfradraget på avgiftene inn i bildet. Denne trer inn allerede fra når bilen er 1 måned og én dag, da reduseres avgiftene med 2 prosent. Fradraget øker med bilens alder.

Skatteetaten

Innførsel av kjøretøy
Kalkulatoren beregner hvor mye det vil koste i engangsavgift ved registrering og merverdiavgift (for innførselen) .