Av Cecilie Lyngby, bystyrerepresentant for Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB)

Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

Oslo kommune har brukt 101 konsulenter og store summer på å planlegge garderober på søppelanlegget Haraldrud uten at noe er bygget.

Skandaleprosjekt ute av kontroll

Dette skandaleprosjektet har vært helt ute av kontroll og må granskes.

Les også: Etter tre år og 18 millioner kroner ut vinduet skal de forsøke å bygge på nytt

Siden 2015 har Oslo kommune ved Energigjenvinningsetaten (EGE) brukt mer enn 17 millioner kroner på å planlegge et garderobeanlegg for 50 ansatte på søppelanlegget.

Den gang var det forutsatt at byggingen skulle komme i gang allerede samme år. Det skjedde ikke. I stedet ble prosjektet stadig større i omfang uten at spaden ble satt i jorden.

Over 17 millioner har altså blitt brukt kun på planlegging.

Lan Marie Berg er ansvarlig

Det er miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg som har det overordnede ansvaret for EGE og garderobeprosjektet på Haraldrud.

Det er derfor hun som må stilles til ansvar politisk for den vanvittige pengebruken og mangelen på styring i prosjektet.

Les også: Nå skal MDG nekte folk å kjøre til moskeen

Oslo kommune granskes allerede av Arbeidstilsynet for omfattende brudd på Arbeidsmiljøloven.

Hensikten ved å bygge nytt garderobeanlegg på Haraldrud var å gi de ansatte et forsvarlig arbeidsmiljø. Dette har så langt ikke skjedd.

Lan Marie Berg kan derfor ha forsømt sitt ansvar både når det gjelder pengebruk og å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø i etaten hun har ansvar for.

Også konsekvensene for arbeidsmiljøet må granskes i forbindelse med denne skandalen.

Vanvittig konsulentbruk

Taksameteret har altså gått siden 2015 på Haraldrud uten at det synes å ha vært noen overordnet planlegging eller kostnadskontroll.

Jeg har fått innsyn i, og fått gjennomgått, alle fakturaene i forbindelse med prosjektet. Det har gitt innblikk i en vanvittig bruk av skattebetalernes penger.

Les også: Snart blir Oslo et grønt helvete

Det synes heller ikke som noe av arbeidet er satt ut på anbud før det er satt i gang.

Mesteparten av betalingene har gått til konsulentselskapet Rambøll under en rammekontrakt. Hvorvidt en slik bruk av rammekontrakten er lovlig i forhold til reglene for offentlige anskaffelser er uklart. Det er også noe av det en granskning må undersøke.

En oversikt over kostnadene i prosjektet viser at det aller meste, over 16 millioner kroner, har gått til Rambøll. I tillegg har selskapene Multiconsult og WSP Norge vært inne i prosjektet.

Til sammen har over 100 mennesker fra disse tre selskapene jobbet med prosjektet.

Ifølge fakturaene er det brukt rundt 12.800 timer.

Dette vil vi kreve gransket

Jeg mener det er grunnlag for en full granskning av skandaleprosjektet på Haraldrud.

Denne granskningen bør omfatte følgende:

  • Avdekke beslutningsprosess for igangsettelse av prosjekteringsarbeidet.
  • Avdekke ansvarsforhold, herunder hvilke organer og personer som formelt og reelt har tatt beslutninger for igangsettelse og utvidelse av prosjektet.
  • Avdekke all kommunikasjon mellom EGE og ansvarlig byrådsavdeling.
  • Undersøke om prosjektgjennomføringen innebærer brudd på eller omgåelse av anskaffelsesregelverket. Et sentralt spørsmål her er hvorfor Rambøll ble engasjert under en rammeavtale med Energigjenvinningsetaten uten at arbeidet har vært gjenstand for anbudskonkurranse.
  • Avdekke kommunikasjon mellom EGE og leverandørene, særlig Rambøll. Sentralt her er å undersøke hvilken bestillingsdokumentasjon og kravspesifikasjon som finnes for arbeidet.
  • Undersøke hvilken økonomistyring og kostnadskontroll som er utført for prosjektet, herunder kostnads- og budsjettrammer og hvordan disse er fulgt opp underveis i prosjektet.
  • Undersøke hvilken oppfølging og kontroll som er foretatt fra byrådsavdelingen/ansvarlig byråd Lan Marie Berg.
  • Undersøke hvilke konsekvenser manglende bygging av garderobeanlegg har fått for arbeidsmiljø på Haraldrud, herunder hygiene, smittevern og eventuelle lovbrudd.
  • Undersøke hvilken kontroll kommunens kontrollorganer, herunder Kommunerevisjonen, har gjort overfor EGE.
  • Undersøke hvilke tiltak byrådasavdelingen/ansvarlig byråd Lan Marie Berg har gjennomført for å gjenvinne kontroll med prosjektet.