Garderoben på Haraldrud i Oslo er kandidat til Sløseriprisen 2019.

Det var ikke bare enkelt å bygge ny garderobe for de ansatte i Energigjenvinningsetaten i Oslo. Søppelanlegget på Haraldrud er blant Norges fremste anlegg for å sortere avfall.

På anlegget eksponeres de ansatte både for kjemiske og organiske stoffer. Men garderoben for de ansatte har lenge manglet et skille mellom ren og uren sone. Fordi denne garderoben ikke var i henhold til arbeidsmiljøloven, bestemte de seg for å bygge ny.

Ifølge NRK som først omtalte saken, bestemte de seg allerede i 2015 for å bruke 15 millioner kroner til å bygge garderoben til omtrent 50 ansatte. Deretter ble prosjektet utvidet.

Les mer: Splitter ny barnehage står tom: – Kommunalt byråkrati på sitt verste

De ville også bygge kontorplasser, møterom og et spiserom. Dermed begynte det som ble en serie av flere utredninger.

Til NRK sier direktør i etaten Hans Petter Karlsen at prosjektet var komplisert.

– Her hadde man et prosjekt med utfordrende grunnforhold, hvor det skal pågå døgnkontinuerlig drift på et område som er under utvikling. Så det var et komplisert prosjekt, sa han til NRK.

Etter tre år med utredninger hadde garderobeprosjektet blitt til et to etasjer høyt bygg på 1100 kvadratmeter. Byrådsavdelingen stoppet ikke prosjektet. De bestilte heller en ekstern kvalitetssikring av bygget.

Les mer: Frykter kjemperegning for Norge etter EU-pakke: – Helt borti natta

Da den eksterne rapporten lå på bordet, viste den en sluttsum på 91,5 millioner kroner, og det var flere risikomomenter i prosjektet. Og alle opprinnelige pengene, og litt til, var brukt opp på utredning og forarbeid.

Byråd Lan Marie Berg (MDG) bestemte seg til slutt for å stoppe prosjektet.

Men Renovasjons- og gjenvinningsetaten har ikke tenkt å gi seg med det.

Etter spørsmål fra Nettavisen opplyser kommunikasjonsrådgiver Jørgen Bakke Fredriksen i etaten at de jobber med to løp for ny garderobe. Det kommer som følge av dialog med byrådsavdelingen og Arbeidstilsynet, som har kommet med pålegg om utbedringer av dagens garderobe.

Les mer: Leieavtalen ble et mareritt: – Dette er jo akkurat som å kaste penger ut av vinduet

– På bakgrunn av dette blir det to løp: Vi kommer på kort sikt til å bygge midlertidige garderober slik at vi så raskt som mulig har anlegg som svarer til arbeidsmiljølovens krav, mens vi på lengre sikt utreder og bygger en permanent løsning, sier Bakke Fredriksen til Nettavisen.

Han opplyser om at selv om det forrige garderobeprosjektet ble stoppet, kan de ta med seg erfaringen inn i det nye prosjektet.

Sløseriprisen er et samarbeidsprosjekt mellom Nettavisen og Skattebetalerforeningen. Nå presenteres de siste fire kandidatene etter juryens gjennomgang. Deretter vil du få bestemme hvem som vinner den gjeve prisen. Garderoben på Haraldrud er kandidat nummer to.

Endelige kandidater: