Gå til sidens hovedinnhold

Byer med smitte må vaksineres før småkommuner uten koronasmitte

Regjeringens valg kan koste menneskeliv i byene for å tekkes folk på landet.

I strid med rådene fra fagfolkene har regjeringen bestemt seg for å fordele koronavaksinen jevnt i hele landet. Det er en misforstått rettferdighet som kan koste menneskeliv.

For det kan vel ikke være slik at et liv på landet er mer verdt enn et liv i byen, statsminister Erna Solberg?

Endelig blusser det opp en livsviktig debatt om hvem som skal få koronavaksinen først. Vurderingen er mye vanskeligere enn mange tror, om handler bokstavelig talt om liv og død.

For å si det kort og brutalt: Dagens strategi prioriterer folk som bor i kommuner uten smitte foran mennesker som har en mye større sansynlighet for å bli alvorlig syk i storbyene. Det er by og land, mann mot mann.

I hovedsak er det tre hovedmåter å tenke på:

  • Vi bør ta de som har størst risiko for å dø hvis de blir syke først.
  • Vi bør vaksinere dem som utgjør den største smitterisikoen først.
  • Vi bør velge rekkefølgen som er best for økonomi og arbeidsliv.

NRK Satirisk hadde i går en sketsj som gikk ut på at regjeringen håper å vaksinere alle eldre før de dør av alderdom. Det er grovkornet humor som setter fingeren på et ømt punkt. Motargumentet er at denne gruppen har størst risiko for å dø hvis de blir syke, og at alle liv er like mye verdt.

Sannsynligvis er flertallet av velgerne og medisinske etikere enige om å prioritere eldre på sykehjem og helsearbeidere som er utsatt for covid-19 først. Gruppen er såpass liten at det uansett bare er snakk om noen uker.

«Elefanten i rommet» er om vi virkelig skal vaksinere alle i samme gruppe samtidig over hele landet, slik det nå er lagt opp til. Etter min oppfatning er det absurd.

Ifølge Folkehelseinstituttet er det nå 175 kommuner som ikke har registrert smitte overhodet, mens 85 kommuner til har under fem smittetilfeller. Det finnes altså 260 kommuner der smitten er null eller bagatellmessig.

Likevel skal vaksinen fordeles likt over hele landet. Folkehelseinstituttet opplyser at 350 av landets 356 kommuner starter med vaksinering denne uken. Og som det heter: - Alle kommuner vil i den nærmeste tiden fremover få tilgang til vaksiner etter antall personer i risikogruppene og en prioriteringsrekkefølge, men antallet vil svinge litt nå i starten med begrensede vaksineleveranser, står det på FHIs nettside.

I klartekst vil alle kommunene få like mye vaksine regnet ut etter hvor mange innbyggere de har i de ulike aldersklassene. Dette betyr at en 65-åring i en utkantskommune uten korona vil få vaksine samtidig med en helt lik person som bor midt i smitteområdet i Trøndelag eller på Stovner.

Foreløpig er det usikkert hvor fort Norge får vaksiner. Vi har kjøpt nok til alle, men tempoet avgjøres av produsentene. I grove tall vil alle i risikogruppene være vaksinert før påske, mens de aller fleste andre er vaksinert før sommeren, slik det ser ut nå.

Regjeringen er ikke innstilt på å lette veldig opp på tiltakene selv om alle i høyrisikogruppen er vaksinert. Begrunnelsen er at også andre har risiko for alvorlig sykdom og dødsfall. Men det betyr også at rekkefølgen på vaksine vil avgjøre hvor fort smitten vil bre seg, og når vi kan åpne opp igjen samfunnet.

Regjeringen har valgt å spre vaksinene likt over hele landet: Alle skal stå i samme kø, uansett om det er smitte der du bor eller ikke.

Les også

FHI med klart vaksineråd - derfor prioriterer likevel ikke regjeringen byene med mye smitte

Allerede 15. desember anbefalte FHI å ta geografiske hensyn:

«Også med hensyn til de overordnete formålene med vaksinasjon vil en geografisk prioritering basert på smittetrykket kunne være formålstjenlig. Eldre og risikogrupper vil ha større risiko for å bli smittet, få alvorlig forløp og dø i områder med høyere smittepress», skrev FHI.

Det er for øvrig også rådet fra økonomiprofessor Steinar Holden, som har dokumentert at det vil være best for både smitteutbredelsen og for landets økonomi å prioritere de mest smitteutsatte områdene først.

Hvis regjeringen har valgt letteste motstands vei for ikke å provosere distrikts-Norge, så er konsekvensen i verste fall at det vil koste menneskeliv. Til nå har omlag 1/100 av alle som har fått covid-19 i Norge dødd av sykdommen.

Siden smitten er så ulikt fordelt i landet, vil vaksinasjon av en 65-åring på Stovner ha mye større sjanse for å motvirke smitte og sykdom, enn å vaksinere en tilnærmet lik person i en av de 260 kommunene som knapt har smitte.

Hvor mange liv «distriktssnillismen» vil koste, blir spekulativt å anslå. Men det virker logisk at å spre vaksinen likt over hele landet vil gi mer smitte og flere syke enn å prioritere smittepressområdene først.

De geografiske forskjellene er enorm. I Oslo er det 2.113 meldte tilfeller per 100.00 innbyggere, mens det er 1.371 i Viken. Til sammenligning er det bare 308 tilfeller per 100.000 i Nordland. Hvis dette bildet holder seg, er det altså nesten syv ganger mer treffsikkert å vaksinere i Oslo enn i Nordland.

Går vi ned på kommunenivå, er bildet enda mer ekstremt. Oslo klatrer opp mot 15.000 tilfeller av covid-19, Bergen nærmer seg 4.000 og Trondheim har passert 1.700 sykdomstilfeller. Ser vi på alle de norske kommunene, er det 10 som har hatt over 1.000 sykdomstilfeller, mens 20 kommuner ikke har hatt ett eneste tilfelle under hele pandemien!

Her kan du sjekke hvor mange som har vært i din kommune:

Et argument mot å vaksinere først der smitten er størst er at man ikke helt sikkert vet om en vaksinert person likevel kan føre smitte videre. Det er uansett ikke et avgjørende poeng siden sykdomsrisikoen uansett er helt ulik for en 65-åring på Stovner og en 65-åring i Gamvik (som har hatt null tilfeller).

Hvis vaksinen også hindrer smitte, så er det bare en enorm oppside. Da slår man to fluer i en smekk ved å prioritere byene:

  • Antallet syke og døde vil bli lavere
  • Smitten vil spre seg saktere

Det opplagte valget er å legge bort den tilsynelatende rettferdigheten, og prioritere vaksine der den hjelper mest - og der Folkehelseinstituttets fagfolk anbefaler.

For det kan vel ikke være slik at et liv på landet er mer verdt enn et liv i byen, statsminister Erna Solberg?

PS! Hva mener du? Bør vi vaksinere først der smitten er størst, eller bør vi fordele vaksinen likt over hele landet, uansett om det er smitte eller ei i kommunen? Skriv din mening som et leserbrev!

Reklame

Dette påskeegget er nesten for godt til å være sant

Kommentarer til denne saken