Gå til sidens hovedinnhold

Bygger gasskraftverk på Tjeldbergodden

Statoil har fått konsesjon til å bygge gasskraftverk på Tjeldbergodden.

Anlegget vil øke den norske kraftproduksjonen med 5,8 prosent.

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) stiller ikke krav om CO2-rensing fra første dag, men pålegger Statoil å legge til rette for senere CO2-rensing på anlegget, melder NVE i en pressemelding.

Statens forurensingstilsyn (SFT) mener imidlertid at Miljøverndepartementet bør stille krav om CO2-håndtering fra første dag til Statoils planlagte gasskraftverk på Tjeldbergodden.

Med den nye konsesjonen blusser den interne kampen mellom regjeringspartiene om bygging av gasskraftverk opp igjen.

Flere fylkeslag i Senterpartiet har støttet et opprop med krav om at Statoil får starte gasskraftverket på Tjeldbergodden uten CO2-rensing fra første dag.

SV har på sin side programfestet at det ikke skal bygges forurensende gasskraftverk. SVs miljøvernminister Helen Bjørnøy er dermed under hardt press fra sine egne om å stille krav om rensing fra dag èn.

I Soria Moria-erklæringen står det regjeringen gjennom satsing på økonomiske virkemidler og satsing på ny tekonologi vil sørge for at «nye konsesjoner til gasskraftverk skal basere seg på CO2-fjerning» og at det skal «legges til rette for CO2-fjerning». Det står også at «målet er at fjerning av CO2 skal skje innen 2009».

Stoler på Bjørnøy

Stortingsrepresentant Hallgeir Langeland (SV) sier til TV 2 Nettavisen at han regner med at Miljøverndepartementet vil sørge for CO2-håndtering av det nye anlegget på Tjeldbergodden.

- Dette er en sak som er til behandling og vi regner med vil bli behandlet i tråd med Soria Moria-erklæringen, sier Langeland.

- Betyr det at det vil bli CO2-håndtering fra første dag kraftverket starter opp?

- Dette er en sak som er under behandling. Det er gitt konsesjoner fra før, og nå har det kommet en ny som må behandles i samsvar med Soria Moria-erklæringen. Og det regner jeg med regjeringen vil gjøre, sier Langeland.

Venstre positive

Stortingsrepresentant Gunnar Kvassheim (V) synes det er svært positivt at Statoil nå har fått tillatelse til å bygge gasskraftverk på Tjeldbergodden.

- Det er positivt, for det er bruk for kraft. Men det er helt naturlig at det blir CO2-håndtering i tråd med Soria Moria-erklæringen, sier Kvassheim, som er leder for Stortingets energi- og miljøkomité.

Han minner om kravene som regjeringen har stilt til gasskraftverket på Kårstø.

- Jeg regner det som sikkert at regjeringen vil ha de samme ambisjonene for Tjeldbergodden. Vi må også innfri Kyoto-forpliktelsene, sier Kvassheim.

For dyrt å rense

«Selv om kraftverket blir bygget, må de totale norske utslippene av CO2 holde seg innenfor rammene av internasjonale klimaavtaler. Den ventede økningen i utslipp fra anlegget må derfor kompenseres av internasjonale kvotekjøp eller nasjonale tiltak», understreker NVE i meldingen.

NVE påpeker at rensing og bruk av CO2 i oljeutvinningen i dag er veldig kostbart, og at CO2-rensing derfor ikke vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt for anlegget på Tjeldbergodden isolert. NVE vil av samme årsak ikke pålegge Statoil å rense, men krever at det blir lagt til rette for senere CO2-håndtering.

Tidligere er det gitt konsesjon til bygging av gasskraftverk på Kollsnes, Kårstø, Melkøya (Snøhvit) og på Skogn. Det planlagte gasskraftverket på Kjeldbergodden er det største av de fem som nå har fått konsesjon.

Samfunnsmessige fordeler

NVE mener gasskraftverket på Kjeldbergodden vil gi betydelige samfunnsmessige fordeler: Økt kraftproduksjonen, samt økt forsyningssikkerhet regionalt og nasjonalt.

«Møre og Romsdal har en urovekkende kraftsituasjon. Uten gasskraft må det så snart som mulig bli etablert store kraftledninger gjennom urørt natur inn til regionen», heter det i pressemeldingen.

NVE påpeker samtidig at det er knyttet ulemper til byggingen av et slikt gasskraftverk. Dette er i første rekke utslipp av CO2 i Norge. Utslippene fra anlegget tilsvarer omkring 4,5 prosent av dagens utslipp.

I forbindelse med Statoils gasskraftkonsesjon, gir NVE samtidig Statnett konsesjon for å bygge en kraftledning fra Tjeldbergodden til Trollheim i Surnadal.

Reklame

Her får du tak i valpekalenderen 2021