Gå til sidens hovedinnhold

Byrådet har et forklaringsproblem når korona dreper på offentlige sykehjem

Oslos kommunale sykehjem har fem ganger flere koronadødsfall enn de private kommersielle sykehjemmene.

Til nå har koronapandemien krevd 36 menneskeliv ved sykehjemmene i Oslo. Av disse er 25 dødsfall på kommunale sykehjem, mens bare fem eldre har mistet livet på sykehjemmene som er drevet av private eiere.

Kommunen driver bare halvparten av sykehjemmene, men har to tredjedeler av koronadødsfallene.

Foreløpig vet vi for lite om hva som er årsaken til den massive overdødeligheten på de offentlige sykehjemmene, men én debatt kan allerede nå legges død: I den norske hovedstaden er det ikke privatisering som har ført til dødsfall.

Derimot bør de nye tallene som Nettavisen har fremskaffet gi ny energi til kritikken av det rødgrønne byrådets beslutning om å si opp avtalene med alle de private driverne. Kritikerne frykter både dårligere og dyrere tjenester etter at venstresiden har fått gjennom sitt krav om å kommunalisere sykehjemmene.

Les også

Oslo: Over dobbelt så mange dødsfall på kommunale sykehjem

Koronapandemien er ikke over, og det er livsviktig å finne ut hvorfor enkelte sykehjem har mange dødsfall, mens andre ikke har dødsfall overhodet.

Nettavisens kartlegging av Oslo viser at 25 dødsfall er ved offentlige sykehjem, fem er ved private sykehjem og seks dødsfall på såkalte ideelle sykehjem som drives av ikke-kommersielle aktører.

I klartekst: I Oslo er 22 av 42 sykehjem drevet av kommunen (52 prosent). Disse kommunale sykehjemmene har altså 69 prosent av dødsfallene. Kommunen driver bare halvparten av sykehjemmene, men har to tredjedeler av koronadødsfallene.

I Oslos nabokommune Bærum har Vallerhjemmet 12 dødsfall, og der har Fylkesmannen i Oslo og Viken åpnet tilsyn for å finne årsaken til de mange dødsfallene ved det kommunale sykehjemmet.

Les mer: Fylkesmannen starter tilsyn med Vallerhjemmet

I Oslo har de fleste dødsfallene skjedd ved det kommunale Nordseterhjemmet. Også der har fylkesmannen gjennomgått tiltakene mot covid-19-dødsfall ved sykehjemmet.

En internrevisjon har ført til, ifølge Nordstrands Blad, at Nordseterhjemmet fikk kritikk for feil bruk av munnbind, dårlig merking av urene områder, og at ledelsen fremsto lite samlet. I Bergen opplevde det ideelle Metodisthjemmet flest dødsfall med 18 koronadødsfall, mens Kristiansands kommunale Stener Heyerdahl omsorgssenter har fem dødsfall.

I andre sentrale østlandskommuner er bildet det samme, ifølge opplysninger fra en oversikt NRK har laget over dødsfall, kombinert med opplysninger om eierskap: Lillestrøms Skedsmotunet bo- og behandlingssenter er kommunalt, med seks dødsfall. Orkerød sykehjem i Moss har fem dødsfall og er drevet av Moss kommune etter at det tidligere private sykehjemmet ble overtatt av kommunen, mens Enebakk sykehjem, Kopås har fem dødsfall og er kommunalt.

Hva kan vi konkludere med etter denne gjennomgåelsen?

Det kan være mange årsaker til at koronasmitte kommer inn på sykehjem. Både ansatte, pasienter og pårørende kan være smittebærere, og smitten kan stanses eller forverres avhengig av sykehjemmets smittevernrutiner og de ansattes fagkunnskap og disiplin.

Fylkesmennenes tilsyn vil forhåpentligvis avsløre slike ting.

Samtidig kan det også være at de kommunale sykehjemmene har flere svake pasienter, og at de dermed lettere får mange dødsfall.

Men én ting fremstår veldig tydelig: I Norge har ikke privatisering noen forklaringskraft på koronadødsfall ved sykehjem. Hvis eierskap har noe å si, så er det kommunal eierform som har et forklaringsbehov.

Sykepleieforbundet har derimot stått steilt på sitt krav om å stanse konkurranseutsetting og privatisering, og den nye forbundslederen Lill Sverresdatter Larsen hevder at privatisering og konkurranseutsetting gir økt risiko for mangler og pulverisering av ansvar.

Motparten hevder tvert imot at private drivere gir et godt tilbud. Dette har to av lederne for Norlandia og Stendi forklart godt i et nylig debattinnlegg hvor de reagerer på Oslos beslutning om å kommunalisere alle private sykehjem innen 2023.

Les innlegget her: Byrådet vet ikke hva de nå tar fra Oslos eldre

De private sykehjemmene har konsekvent fått bedre score fra pårørende enn det kommunale, og det er en lett å forstå Norlandia- og Stendi-ledernes advarsel om at byrådet i verste fall vil gi Oslos eldre et dyrere tjenestetilbud med lavere kvalitet i mange år fremover.

Etter koronapandemien og 25 dødsfall har byrådet et forklaringsproblem.

PS! Hva mener du? Hvorfor er det flere dødsfall blant kommunale enn private sykehjem? Skriv et leserbrev!

Reklame

Dette påskeegget er nesten for godt til å være sant

Kommentarer til denne saken