Gå til sidens hovedinnhold

Byrådet i Oslo bryter valgløfter, men fortsetter jakten på private og bilister

Glem gratis skolemat og billigere kollektivpriser - det rødgrønne byrådet i Oslo vil heller skru opp prisen på parkering og bruke hundrevis av millioner på å la kommunen overta populære private sykehjem.

Etter fem år med makten i Oslo har klimautslippene økt, og løftene om billigere billetter på buss, trikk og bane er ikke innfridd. Nå innrømmer det rødgrønne byrådet også at klimamålene ikke vil bli nådd.

Dette er fasiten man kan lese ut av 2021-budsjettet som nå er lagt frem. Ruters billettpriser skal økes, og kommunen vil heller bruke 135 millioner kroner i året på å tvangskommunalisere populære private sykehjem.

Også andre kjepphester skal ris:

- Det er ingen tvil om at et av de viktigste klimavirkemidlene vi har i Oslo er bompenger. Byrådets klare målsetning er at klimamål og trafikkreduksjon skal være førende for nivået på bomtakster. Byrådet vil fremover arbeide for å få satt opp bomtakstene for å få ned utslippene, sa finansbyråd Einar Wilhelmsen (Miljøpartiet De Grønne) da budsjettet ble lagt frem.

Bilistene skal fortsatt betale: - Økte parkeringsinntekter gir oss færre biler, mindre utslipp og mer penger til å finansiere det grønne skiftet, sa han, og varslet at byrådet vil øke parkeringsgebyrene.

Les mer her: Finanstalen til finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG)

Prisen for å parkere skal også i været. Det begynte med en tidobling av prisen for beboerparkering i mars 2017, da folk som før slapp med 300 kroner i året for å stå i gaten utenfor der de bodde, nå måtte ut med 3.000 kroner. Siden er prisen økt gradvis, men i 2021-budsjettet foreslår byrådet å øke prisen med 50 prosent!

Dersom budsjettet blir vedtatt, skal det nå koste 5.400 kroner å parkere bensin- eller dieselbilen din utenfor hjemmet ditt i Oslo. Og kjører du slike biler ut av nærmiljøet for å parkere, blir det knalldyrt:

  • I dag koster parkering i Oslo 32 kroner per time.
  • I 2021 skal prisen økes til 40 kroner per time.
  • I 2022 skal prisen videre opp til 50 kroner timen.

- Grepene vi nå tar er i tråd med vedtatt klimastrategi for Oslo. Byrådet vil ha flere ut av bilen og opp på sykkelen. Derfor må areal for parkering frigjøres for syklende, fotgjengere og økt byliv, sier miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG).

- Nå øker vi avstanden og gjør det generelt litt dyrere å eie bil i Oslo, fordi de tar opp verdifull plass, sier miljøbyråd Lan Marie Berg til Nettavisen. Hun vil også bruke fire millioner kroner på å utrede et forslag om soner av byen der diesel- og bensinbiler er forbudt, og bare utslippsfrie biler får kjøre. Hvilke områder det blir, gjenstår å se, men Oslo sentrum, Grønland og Tøyen peker seg ut.

Budsjettet bruker altså pisk mot bilistene, men det er lengre mellom gulrøttene som skal friste innbyggerne til miljøvennlige valg. Løftet om billigere kollektivpriser blir ikke holdt - tvert mot skal billettprisene økes i kroner og øre.

Det hører med til historien at klimagassutslippene i Oslo har økt under de rødgrønne, til tross for den aggressive bilpolitikken. Årsaken er enkelt og greit at andre kilder står for store utslipp, eksempelvis anleggsdiesel på byggeplasser og skipsfart.

For å få balanse i budsjettet foreslår byrådet å ta penger fra en sikkerhetspott man har for pensjonsforpliktelsene, og man har bestemt seg for å skrinlegge planer om gratis skolemat og gratis aktivitetsordning i flere bydeler.

Overordnet er budsjettet ganske koronagrått, men med islett av fortsatt venstrevridning bort fra Arbeiderpartiets kjernevelgere i Oslo øst. Billettene på T-banen blir dyrere (følger generell prisstigning) og det blir enda dyrere å kjøre til sentrum og parkere.

Økonomisk er det forståelig at byrådet forsøker å være ansvarlige under en pandemi som både gir kommunen mindre inntekter og økte kostnader. At de velger å utsette nye store prosjekter og utsette innfrielsen av valgløfter, er en følge av det.

Men på denne bakgrunn er det skuffende at politikken med å kommunalisere private sykehjem (og barnehager) fortsetter med ideologiske skylapper. «Byrådet setter av midler til at alle sykehjem innen 2023 vil bli drevet av Oslo kommune eller ideelle aktører. Kostnaden er 135 millioner kroner, og går i all hovedsak til bedre lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår for medarbeidere sammenliknet med kommersielle kontrakter».

Kommunen skal altså tvangsoverta private sykehjem som scorer bra på brukerundersøkelser for å gjøre driften dyrere (og indirekte gi færre sykehjemsplasser), samtidig som kommunen skal overby lønnsbetingelsene hos private tilbydere. Akkurat her holder de et valgløfte, men det er like dumt for det.

PS! Hva mener du? Ville du stemt på de rødgrønne partiene hvis du bodde i Oslo, og er du enig i å skru opp prisen på å eie og bruke bensin- og dieselbiler? Skriv et leserbrev!

Kommentarer til denne saken