Det har vært flere år med strid om Nybyen barnehage på Økern i Oslo. Først bygde selskapet Espira barnehagen etter godkjennelse fra kommunen. Men etter byrådet ble rødere, ble det klar beskjed: Private barnehager var ikke lenger ønsket.

– Vi kom i en skvis. Barnehagen har stått tom siden januar 2019. Vi har vært i forhandlinger, men Oslo kommune har ikke på noe tidspunkt ønsket å gi tilskudd til barnehagen, men ønsket å drifte den i kommunal regi, sier kommunikasjonsdirektør i Espira Barnehager, Jens Schei Hansen.

Les mer: Oslo bruker 83 millioner på en skolegård på litt over et halvt mål

Private barnehager blir som oftest bygd i samarbeid med kommunen, og står for omtrent halvparten av barnehageplassene i Norge. Etter de setter i gang driften er de avhengig av tilskudd, som utgjør 85 prosent av inntektene.

Ifølge sakspapirene til bystyret som Nettavisen har gjennomgått er nå barnehagestriden på Økern over, og Oslo-byrådet går inn for å kjøpe den private barnehagen for 65 millioner kroner.

Les om den betente barnehage-striden: Nekter å åpne flunkende ny barnehage: – Rent politisk spill

– Må spare inn

Kommunikasjonsdirektøren i Espira Barnehager bekrefter salget til Nettavisen.

– Byrådet har gjort det klinkende klart at de ønsker kun kommunale barnehager fremover. Det får vi forholde oss til. Oslo kommune klager sin nød i koronakrisen, men de må ha åpenbart ha god råd når de kan investere i denne barnehagen. De kunne spart de pengene ved å la oss drifte den, sier Schei Hansen.

Oslo kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon, i likhet med andre norske kommuner. Som følge av koronakrisen har skatteinntektene stupt. Politikerne forventer at kommunen må finne store innsparinger i budsjettene i den kommende tiden.

– Dette er helt hårreisende. En ting er å drive litt politisk mikk-makk. Men når vi må spare inn en eller to milliarder kroner, er de opptatt av å kjøpe barnehager, sier Høyres gruppeleder Øystein Sundelin til Nettavisen.

Les mer: Oslo kommune stopper 20 år gammel Amcar-tradisjon for miljøet: – Galskap

Høyre har sammen med Fremskrittspartiet og Folkeaksjonen nei til bompenger (FNB) levert en tydelig merknad i Finansutvalget som har behandlet saken, hvor de ber om at Oslo-byrådet stopper kjøpet.

«Utvalgets mindretall, medlemmet fra H, F, FnB mener det er oppsiktsvekkende at byrådspartiene prioriterer å bruke over 65 millioner kroner på å kjøpe en barnehage i den situasjonen byen er i per nå. Barnehagen kunne og burde vært i drift allerede uten at Oslo kommune skulle se seg nødt til å ta opp lån for å kjøpe den av en svært kompetent barnehagedriver.

Dette medlem mener bystyret må bruke sin mulighet til å endre på måten Espira barnehager har blitt behandlet av Oslo kommune i forbindelse med barnehagen i Nybyen Økern Nord og gi tydelig signal om at det viktigste er gode og trygge barnehageplasser. Dette medlem mener derfor at kjøpet må stoppes og Espira må tillates å drive barnehage på lik linje med andre private og kommunale barnehager i Oslo.» skriver partiene i merknaden.

Les også: Skal vi danse-Ewa med desperat korona-bønn til Raymond Johansen: – Helt forferdelig

– Det er vanskelig å ta innover seg at byrådet av rent ideologiske årsaker brukes 65 millioner kroner på dette mens alle andre er forventet å delta i dugnaden. Private barnehager er en suksess, selskapet er kompetent og har levert gode resultater, sier Sundelin.

Han mener det verste er at Oslo skattebetalere må være med å finansiere ideologien til byrådet.

– Det er klart at målet deres er å fjerne alle private. Sånn sett er det bare et tidsspørsmål. Venstresiden var med på private barnehager for å få full barnehagedekning, men prøver nå å skvise dem ut. At skattebetalerne skal være med på å finansiere denne ideologien er bare oppsiktsvekkende, sier han.

Høyre får støtte av Aina Stenersen (Frp) som er leder i Oslos helse- og sosialutvalg.

– Vi registrerer at det rødgrønne byrådet på den ene siden ber staten om mer penger til en krisepakke til barnehagene på grunn av Covid – 19, og uttaler i media at byrådet er i en svært vanskelig økonomisk situasjon. Samtidig som byrådet bruker hele 65 millioner kroner av kommunens penger for å kjøpe opp en barnehage som private både vil drifte og eie, sier hun til Nettavisen.

Byrådet: – Bommer totalt

Byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV) mener opposisjonen bommer totalt på kritikken.

– Det stemmer at Oslo kommune står i en krevende økonomisk situasjon, men Sundelin bommer her totalt i sin kritikk, sier byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen og legger til:

– Både kommunale og private barnehager finansieres av offentlige midler og foreldrebetaling. Dette gjelder både drifts- og kapitalkostnader. Det ville vært små forskjeller mellom kommunens løpende driftsutgifter for Nybyen barnehage om Espira hadde driftet barnehagen eller, som nå, når kommunen selv skal drive barnehagen.

Hun mener det ikke er noen forskjell på å kjøpe en privat barnehage eller betale private for å drifte denne.

– Videre vil jeg fremheve at byrådet gikk til valg på at man ønsket en høyere andel kommunale barnehager i Oslo. Det bør derfor ikke være noen overraskelse at vi også gjennomfører politikken vi har lovet. Vi er opptatt av at alle penger vi bevilger til barn, skal gå til barn, og ikke til privat profitt. Da Høyre styrte Oslo var de så styrt av privatiseringsideologi at de ikke bygget ut en eneste kommunal barnehage. At vi er politiske uenige er en ærlig sak, men kritikken de kommer med her bygger på en uriktig forståelse av kommunens økonomiske belastning for nye barnehageplasser, sier Thorkildsen.