Selv ikke Oslos svakeste skal skjermes for byrådets budsjettkutt - ikke i år heller.

Det rødgrønne byrådet i Oslo har bestemt seg for hva de vil gi byens svakeste til jul.

Mens mange av oss sjekker lommene for småpenger når vi passerer Frelsesarmeens julegryte, går byrådet mer drastisk til verks. Givergleden er imidlertid ikke spesielt fremtredende der i gården.

Kutt - og gjerne til de som sitter nederst ved bordet, later til å være byrådets mantra.

Fire år på rad

For fjerde året på rad kutter de rødgrønne partiene i den økonomiske støtten til Frelsesarmeens arbeidstreningstiltak «Jobben», skriver Vårt Oslo.

Rundt 80 rusmisbrukere har hver dag stor glede av å stå opp om morgenen og gjøre en innsats for samfunnet og fellesskapet, i form av de aktivitetene som tilrettelegges for dem gjennom «Jobben».

Det å kunne gjøre noe meningsfullt, bidra til fellesskapet og ikke minst få følelsen av å bli respektert og sett gir livet mening for de aller fleste. Det ser ikke ut til å gjøre nevneverdig inntrykk på politikerne som styrer hovedstaden, og som til stadighet snakker om hvor viktig det er å hjelpe rusmisbrukere, innvandrere, fattige og andre utsatte grupper.

Nei, her skal det kuttes!

I løpet av de fire siste årene med rødgrønt styre, har det blitt kuttet over fire millioner kroner til «Jobben». Arbeiderpartiet, MDG og SV er rørende enig, og med støtte fra Rødt har kuttforslagene fått flertall. Gratulerer!

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ser selvsagt ingen grunn til å snakke om hvordan sparekniven tas i bruk. Nei, han later heller som at han faktisk bryr seg om rusmisbrukerne, og stiller opp til intervjuer for å fortelle at byrådet vil bruke 10 millioner på blant annet vektere for å få bukt med det åpne rusmiljøet i byen.

Her skal det gis med den ene hånden og tas med den andre.

Å opprettholde støtten til Frelsesarmeen er tydeligvis et dårlig tiltak, skal vi tro Raymond & Co.

Dobbeltkommunikasjon

Frode Woldsund, som leder Frelsesarmeens rusomsorg i Oslo, frykter nå at «Jobben» blir nedlagt. I første omgang fører kuttene til at 25 av 80 plasser må avvikles.

På inn- og utpust kritiserer de rødgrønne oslopolitikerne regjeringen for å kutte i frivilligheten. At de selv har gjort nettopp dette over flere år, skal de svakeste i samfunnet bare bite i seg.

Nå må mange ty til gatene igjen, som følge av at de mister sine plasser hos «Jobben».

Innlegget fortsetter etter meningsmålingen.

Man kan også begynne å lure på om de rødgrønne velger å kutte i støtten til Frelsesarmeen fordi de har kristne røtter. KrF er blant de borgerlige partiene som har forsøkt å stanse kuttene til Frelsesarmeen, og med bakgrunn i den småligheten den såkalte byregjeringen har utvist i dette tilfellet, skal man slett ikke se bort ifra at de ønsker å ramme de med annen politisk farge enn dem selv.

Enten det - eller så har prinsipprytteriet om at kun det offentlige skal jobbe i omsorgssektoren fullstendig tatt overhånd.

Selv partiet Rødt, som fikk 300 millioner kroner til fri disposisjon, klarte ikke å hoste opp «vekslepenger» for i det minste å opprettholde støtten til Frelsesarmeen.

Om man tar det rødgrønne Oslo-budsjettet for 2020 i nærmere øyesyn, vil man se at nær sagt alle kulturinstitusjoner som har søkt om penger til ulike tiltak er blitt bønnhørt.

Det finnes nær sagt ikke grenser for hva slags kulturelle aktiviteter som fortjener dine og mine skattepenger. Men rusmisbrukere som ønsker å jobbe, det er en annen skål.

Innsamlingsaksjon

Når politikerne ikke tar ansvar, blir man fristet til å iverksette tiltak på egen hånd. Et så viktig tiltak som «Jobben» fortjener ikke å gå til grunne som følge av maktpolitikernes håpløse prioriteringer.

Frelsesarmeen skal ha ros for sitt initiativ og måten de hver eneste dag stiller opp for rusmisbrukere, eller rettere sagt - medmennesker.

Jeg vil derfor ta til orde for en innsamlingsaksjon for å i første omgang berge de 25 plassene som rammes av byrådets kutt. Her bør alle som ønsker å vise omsorg for de som sliter tyngst, de som kanskje går en trist jul på gata i Oslo i møte, bidra.

Raymond, Inga Marte og Lan Marie skal få slippe. De har allerede vist hva de mener om viktigheten av å støtte opp om aktivitetstilbud for de som sitter nederst ved bordet.