Skipsreder Wilhelm Wilhelmsen døde lørdag 22.02.20.

Forretningsmannen og investoren Christen Sveaas var nær venn av Wilhelmsen gjennom mange år. Sveaas har skrevet en nekrolog (krever Aftenposten-abonnement) i forståelse med hans nærmeste familie. Det skriver Aftenposten fredag.

Wilhelm Wilhelmsen ble 82 år, og mesteparten av livet ble brukt i rederiet oldefaren grunnla i Tønsberg. Han ble partner i familiebedriften i 1964 og gikk av som styreleder i 2010. Sønnen Thomas Wilhelmsen (45) overtok etter faren, slik sønner har arvet ansvaret siden rederiet ble grunnlagt.

I motsetning til de fleste andre store norske rederier holdt Wilhelmsen fast på den tradisjonelle ordningen med at eldste sønn arvet ansvaret, skriver Aftenposten.

Angivelig familiekonflikt om verdier

Wilhelm Wilhelmsens søstre arvet verdier, men han satt med A-aksjene som kontrollerte makten i bedriften. Midt i februar skrev Dagens Næringsliv en ni siders artikkel om «Familieopprør i rederiet». En niese trakk seg fra styret og stilte seg i spissen for andre familiemedlemmer som ville ha økt kontroll med verdiene.

I nekrologen skriver Christen Sveaas:

«Det har vært mange urettmessige angrep på hans integritet den siste tiden. Jeg beundrer og har stor respekt for Wilhelm og hans liv og virke og arbeid for storfamilien. Dette deles av alle som kjente Wilhelm og av de mange tusen ansatte. Uten Wilhelm, intet Wilh. Wilhelmsen-konsern.»

- Sentral bidragsyter i norsk maritim næring

Administrerende direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund mottok med sorg meldingen om Wilhelmsens bortgang.

– Han har vært helt sentral i å utvikle rederiet Wilhelmsen til å bli et av verdens ledende maritime konsern blant annet innen biltransport og som leverandør av tjenester til skipsfarten over hele verden, uttalte Solberg i en pressemelding.

– Wilhelmsen har vært en av de mest sentrale bidragsyterne i norsk maritim næring gjennom årtier. Våre tanker går til nærmeste familie, sier han.