*Nettavisen* Økonomi.

CO2-avgift gir reduserte utslipp

Foto: (Foto: Statoil)

Petroleumsproduksjonen har økt, men strengere miljøkrav gjør at utslippene av klimagasser på norsk sokkel har ligget stabilt fra 2002 til 2003.

Utslippene av karbondioksid (CO2) og nitrogenoksider (NOx) fra norsk sokkel øker svakt, men ligger på omtrent samme nivå i 2003 som i 2002. Utslippene av metan ble redusert med fem prosent, mens utslippene av flyktige organiske forbindelser utenom metan (nmVOC) minket med 23 prosent, opplyser Oljedirektoratet i en pressemelding.

Omregnet til såkalte CO2-ekvivalenter lå klimagassutslippene fra norsk sokkel på 12,76 millioner tonn i fjor. Det er marginalt lavere enn året før. Samtidig har petroleumsproduksjonen på norsk sokkel økt med rundt 1,4 prosent

- Dette er tall vi kan si oss fornøyd med, for produksjonsutviklingen på norsk sokkel gjør det svært krevende å begrense klimagassutslippene, sier Elizabeth Baumann Ofstad i Oljeindustriens Landsforening (OLF).

Teknologi
Reduksjonen av nmVOC-utslipp skyldes at oljeselskapene har hatt i bruk ny utslippsreduserende teknologi etter pålegg fra myndighetene. Blant annet er det gjort investeringer i nye anlegg for fjerning og gjenvinning av oljedamp på lagerskip og skytteltankere.

Kravene skal bli strengere i årene som kommer. I 2006 skal 93 prosent av lasteoperasjonene til havs skje med skip med utslippsreduserende teknologi. Ifølge OLF skal utslippene av nmVOC-gasser reduseres med minst 70 prosent innen 2006.

Utslippene av CO2 og NOx forventes derimot å øke frem mot 2006, ifølge Oljedirektoratet.

Avgifter presser industrien
Ifølge Oljedirektoratet har tiltak fra oljeindustrien hatt en utslippsreduserende effekt på rundt to millioner tonn CO2 per år. En viktig årsak er innføringen av CO2-avgiften i 1991.

- En del av poenget med avgiften er å stimulere til tiltak som fører til mindre utslipp. Vil at det skal lønne seg for industrien å redusere CO2-utslippene, sier Eldbjørg Waage i Oljedirektoratet til TV 2 Nettavisen.

Norge har forpliktet seg til å redusere utslippene av klimagasser til et nivå som ligger én prosent 1990-nivået i perioden 2008-2012. I forhold til målet har utviklingen gått i motsatt retning: norske utslipp av klimagasser økte med omtrent seks prosent fra 1990 til 2002.

Oljevirksomheten sto for 28 prosent av de totale CO2-utslippene i 2002.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.