– Color Line vil møte den utfordrende situasjonen i forbindelse med Covid-19 pandemien med et omfattende program for kostnadsbesparelser og effektivisering, skriver selskapet i en pressemelding.

Konserndirektør Helge Otto Mathisen vil likevel ikke bare skylde på koronapandemien:

– Nei, dette er totalt sett. Dette er noe vi har holdt på med en stund, også ser vi på resultatene at vi må gjøre noe, sier Mathisen til Nettavisen.

Selskapet begrunner omstruktureringen med at de ønsker økt lønnsomhet og effektivitet.

– Utover det har jeg ikke så lyst til å si så mye. Vi skal i møte med de ansatte til uken, avslutter Mathisen, som understreker at de ansatte er informert.

– Planene vil sikre arbeidsplasser og fremtidig lønnsomhet, sier konsernsjef Trond Kleivdal i Color Line i pressemeldingen.

Selskapet kutter rundt 300 årsverk:

– Målsettingen er å redusere kostnadsbasen med ca. NOK 250 mill., med full effekt fra og med år 2021, og vil omfatte reduksjon av antall ansatte på land og om bord med ca. 300 årsverk. Omstruktureringen ventes å koste ca. NOK 50 mill, står det i børsmeldingen.

De tillitsvalgte og de ansatte er orientert om bakgrunnen for prioriteringene fremover knyttet til reduksjon av kostnader og effektivisering. Det har også i henhold til hovedavtalen vært gjennomført drøftelser med tillitsvalgte, står det i pressemeldingen.