– Når det nå stilles kritiske spørsmål til om styringsmodellen av Coop Norge ivaretar medlemsdemokratiet og samhandlingen med samvirkelagene på en god nok måte, så må vi ta dette på alvor, det gjør styret, skriver Tore Tjomsland, styreleder i Coop Norge, og daglig leder for Coop Øst, til Nettavisen.

– Styret har derfor besluttet å sette ned et utvalg for å evaluere eierstyringsmodellen, strukturen i den, hvordan den har fungert i praksis, utrede forbedringer og se på nye muligheter.

De siste ukene har Nettavisen hatt fokus på hvordan de store samvirkelagene i Coop har sikret seg kontrollen i Coop, gjennom å ha flertall både i styret og valgkomiteen i Coop. Dette til tross for at Coop er et samvirkelag der eierne er kundene, de 1,9 millioner norske medlemmene.

Direktørene gikk inn

Frem til 2017 besto styret i Coop Norge av:

  • Tre medlemsrepresentanter, inkludert styreleder og nestleder i styret, som skulle representere eierne, de 1,9 millioner Coop-medlemmene.
  • Tre ansatterepresentanter
  • To av direktørene i Coops samvirkelag.

I 2017 ble det gjennomført en stor endring i styret i sammenheng med fusjonen mellom Coop Norge og Coop Handel Norge. Da ble representantene for eierne rett og slett kastet ut og erstattet av et styre der direktører i de forskjellige regionale samvirkelagene hadde full kontroll.

Les også: Styrehonoraret økte til 800.000 kroner. Så raste det da Coop-styrelederen gikk av

I dag består styret i Coop Norge av:

  • Sju direktører i Coops samvirkelag, inkludert Tore Tjomsland, som er sjef for Coop Øst og styreleder.
  • Fire ansatt-representanter fra Coop Norge.
  • Coop-medlemmenes representanter er altså ikke lenger representert i styret.
  • De største samvirkelagene har rent flertall.

Reaksjoner

Coop består av 66 samvirkelag, fra noen meget små til gigantiske lag med mange milliarder i omsetning. Coop Norge er samvirkelagenes fellesorganisasjon.

Mange har reagert på medlemmene ikke er representert i Coop Norge lenger.

– Uten tillitsvalgte i styret blir det ikke en medlemsorganisasjon som før i tida, og heller ikke det demokratiet det har vært, uttalte blant annet Jan Olav Osen, tidligere direktør i Coop Sør-Helgeland, til Nettavisen i forrige uke.

Les også: Torbjørn Skei er kongen av Coop: – Skjønner ikke hvordan man kan kalle det et demokrati

Tjomsland sier at de nå vil evaluere hvordan modellen deres virker.

– Styret har derfor besluttet å sette ned et utvalg for å evaluere eierstyringsmodellen, strukturen i den, hvordan den har fungert i praksis, utrede forbedringer og se på nye muligheter. Utvalget vil bli bredt sammensatt med representanter fra store, mellomstore og små samvirkelag. Styret vil være representert, men i beskjeden grad. Det skal gjøres et grundig arbeid som vil ta tid, styrets innstilling basert på evalueringen vil bli forelagt Årsmøtet, skriver han.

Les også: Styrehonoraret økte til 800.000 kroner. Så raste det da Coop-styrelederen gikk av

Fornøyd

Osen er meget fornøyd med vedtaket når Nettavisen tar kontakt.

– De ser behovet for å gjøre noe. Dette er veldig positivt. Jeg håper det kommer noe positivt ut av dette. Det betyr kanskje at de går tilbake til den gamle ordningen, sier Osen til Nettavisen.

Han sier at hvis konsernsjefen i Coop Norge trenger å ha samvirkelags-direktørene som rådgivere, kan det ordnes på andre måter.

Les også:

– Har man behov for det, de kan jo utnevnte et forretningsutvalg, som kan diskutere større strategisk saker. Når det gjelder styret, bør det være mulig å finne nok av kvalifiserte personer, av begge kjønn, blant Coops 1,9 millioner medlemmer, sier Osen.

Han viser da til at styret i Coop i dag består av åtte menn og bare tre kvinner.