Økt spredning av Coronaviruset utenfor Kina bekymrer investorene mer og mer, og fører til børsfall denne uken. Skulle smitten øke i omfang og utvikle seg til en pandemi, vil flere land måtte innføre drastiske tiltak, som Kina har gjort de siste ukene.

Det verste som kan skje for økonomien og aksjemarkedet er at veldig mange mennesker blir bedt om å holde seg hjemme og ikke gå ut å handle. Da stopper økonomien opp en periode, og det hemmer global vekst ytterligere.

Les også: Coronaviruset: - Trump er rasende

Ingen vet utfallet av en slik hendelse. Foreløpig (per 26.2.20) er børsene i Norge og USA ned omlag syv prosent fra toppen for en ukes tid siden.

Det kan bli riktig ille, med mer enn 20 prosent globalt børsfall - og i verste fall en halvering - som vi så under finanskrisen for 11-12 år siden. Men de fleste anser det som mer sannsynlig at det blir en midlertidig korreksjon, som normalt anses som 10–20 prosent børsfall, før kursene igjen peker oppover eller flater ut.

Hvis vi ser på hva som skjedde under SARS-utbruddet i Kina i 2003, som delvis kan sammenlignes med Coronaviruset, blir jeg ikke så skremt. Våren 2003 falt globale aksjemarkeder (verdensindeksen) med omlag fem prosent fra topp til bunn.

Les også: Toppøkonom med virusadvarsel: - Vi vet ikke hva dette er

Her er fire universelle spareråd som gjelder i alle tider - oppgangstider som nedgangstider.

1. Ikke kjøp eller selg aksjer og aksjefond basert på følelser - men på fornuft

Det er lett å bli revet med i en allmenn redsel og panikk når kursene faller. Hvis du sparer langsiktig i aksjer eller aksjefond er det viktig å holde fast ved din langsiktige plan eller strategi. Essensen i en slik plan er å bestemme deg for et risikonivå (les: aksjeandel) som gjør at du sover godt om natten, selv når børsene faller.

Har du en plan om å ha en aksjeandel på for eksempel 80 prosent (og 20 prosent renter) i din fonds- og pensjonsportefølje, skal du holde deg til det. Ikke selg i panikk - det ødelegger din langsiktige avkastning.

Har du nerver til det, bør du heller se på børsfallet som en kjøpsmulighet.

2. Når du sparer i aksjemarkedet bør du ha et langsiktig perspektiv

Selv om et børsras på kort sikt kan føles ubehagelig, så vil fallet i det langsiktige bildet kun utgjøre en liten hump i veien. Tenk på aksjemarkedet som en uendelig rekke med kursrekorder ispedd midlertidige tilbakeslag.

3. Aksepter at korreksjoner er en del av spillet

Børsene, spesielt amerikanske, har vært veldig sterke over lengre tid. Det er både naturlig og forventet at det kommer en korreksjon nedover med jevne mellomrom. Den kraftige og nærmest uavbrutte globale børsoppgangen vi har hatt de siste 11 årene har vært uvanlig langvarig. Det er jo svingningene på børsen som gjør at du skal få ekstra betalt for å sitte med aksjer sammenlignet med banksparing.

4. Verden går videre og økonomien vokser

Det internasjonale pengefondet, IMF, har nedjustert forventningene for global BNP-vekst i flere omganger, men det er fremdeles utsikter til en ok vekst i verdensøkonomien - litt over tre prosent i inneværende år. Det gjenstår å se hvor mye Coronaviruset vil bety i form av lavere global vekst. Noe lavere vekst vil det helt sikkert gi.

Basert på historiske hendelser vil jeg hevde at du har sannsynlighetene imot deg hvis du vedder på at denne korreksjonen er starten på et langvarig børsfall. De fleste korreksjoner er nettopp kun en midlertidig korreksjon.

Skulle det i verste fall bli en langvarig nedtur, vet vi fra historien at aksjefondseiere som klarer å sitte gjennom nedturer og spare langsiktig, vil slå bankrenten med god margin.

Nettavisen Pluss: Dette var de beste norske aksjefondene i 2019

PS: Er du en aktiv hobbyinvestor og/eller har kortsiktig horisont på investeringene dine, bør du tenke noe annerledes.

Da er målsettingen som regel å slå markedet, og da kan det være smart å selge en andel av aksjeporteføljen nå, siden det er sannsynlig at børsene faller videre og vil svinge langt mer enn normalt de neste ukene. Men da må du samtidig være beredt på å gå inn igjen i aksjer når du tror bunnen er nådd.

Klarer du det, er du dyktig, eller har flaks!

Dette innlegget er en forkortet versjon av dette innlegget på Nordnet-bloggen.