KVADRATUREN I OSLO (Nettavisen Økonomi): I Oslo var prisoppgangen 1,5 prosent i februar. De seneste tolv månedene har boligprisene i Norge steget med 3,6 prosent. Korrigert for det som er normalt for måneden, var en økning i boligprisene i februar på 0,5 prosent.

Rentenedgang

Fremover kan prispresset blir enda større med en rentenedsettelse og for lite bygging av boliger, spesielt i Oslo. Den amerikanske sentralbanken overrasket med en kraftig rentenedsettelse tirsdag ettermiddag norsk tid, og flere økonomer tror renten kan bli satt ned også her hjemme.

Les mer: Rentethriller: Sjeføkonom spår svært gode nyheter til alle med lån

- Vi venter generelt en moderat prisvekst i år og har ikke forandret noe syn på det. Men det baserer seg på at rentene ligger flatt, som har vært utgangspunktet frem til nå. Nå er det blitt en nedsiderisiko på rentene, sier sjeføkonom Kari Due-Andresen i handelsbanken Capital Markets til Nettavisen Økonomi.

Med andre ord kan rentene bli lavere fremover enn det Handelsbanken og de andre ekspertene trodd etter utbredelsen av coronaviruset. Due-Andresen sier isolert sett er en rentenedgang positivt for boligmarkedet.

- På den annen side blir rentene satt ned som følge av dårlige utsikter for norsk og internasjonal økonomi. Foreløpig er det en god nok etterspørsel etter boliger, men coronaviruset kan gjøre at folk ikke tør gå på visning. I en periode kan det få en midlertidig effekt på boligmarkedet, sier sjeføkonomen.

- Men husholdningene får en grei inntektsutvikling , og selv om forbrukertilliten har avtatt en del, tilsier fundamentale forhold en langsiktig moderat oppgang, sier sjeføkonomen.

Les også: Coronaviruset - apotekene tømmes, måtte innføres maksbegrensning

Bekymret

- Normalt er februar en sterk måned, sa adm. direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge på en presentasjon onsdag.

Boligprisene steg i februar i alle områder i landet, med unntak av Bergen, Kristiansand og Stavanger. Sterkest oppgang var det i Nord-Norge, Midt-Norge og Oslo. I Oslo kan det gå mot sterkere prisøkninger fremover.

- Vi er bekymret for at det bygges for lite i Oslo og at det reguleres for lite av befolkningen. Vi ser også at befolkningsveksten i Oslo i 2019 var veldig stor. Vi kan se at det vil skje noe med boligprisene i Oslo om ett år om det ikke skjer noe på tilbudssiden, sa Lauridsen på pressekonferansen.

Les også: Oslos boligmarked - dette fører galt av sted

Mindre til salgs

Det var ifølge Eiendom Norge-sjefen lavere tilbud av boliger i Oslo i februar enn de to foregående månedene. Generelt er Lauridsen positiv til boligmarkedet de nærmeste månedene.

- Vi forventer en viss økning i perioden fremover, og det er fortsatt et stabilt og solid boligmarked, sa Lauridsen. I februar ble det solgt 7126 boliger, som er 8,9 prosent mer enn i tilsvarende måned i fjor.

Begynnelsen av året er normalt en god tid i det norske boligmarkedet, og i januar steg boligprisene med pene 3,3 prosent.

Adm. direktør Grethe W. Meier i Privatmegleren anslo nylig en februaroppgang på 1 prosent for hele Norge, 2 prosent i Oslo. Det var altså ikke så langt unna fasiten.

Øverst i saken kan du se video live fra klokken 11, når Eiendom Norge presenterer boligprisstatistikken for februar.

Varierende

Hvis vi ser på de andre storbyene, falt boligprisene i Bergen med 0,2 prosent, men det normale er et fall i februar i vestlandshovedstaden. I Trondheim var det en oppgang på hele 2,6 prosent, og det er mer enn normalt, mens det var en nedgang i Stavanger på 1,3 prosent. Det er mer enn det som er vanlig for måneden.

De seneste fire årene har februaroppgangen på landsbasis vært på mellom 0,2 prosent og 1,1 prosent. Det normale er at februaroppgangen er litt svakere enn i januar. Ifølge Handelsbanken Capital Markets er den såkalte sesongfaktoren 0,5 prosent i februar, det er den normale prisøkningen i årets andre måned.

Spådommene til de fleste ekspertene for hele 2020 ligger i området 2-3 prosent. Det er noe lavere enn lønnsveksten og omtrent på høyde med den generelle prisstigningen i samfunnet. Handelsbanken tror også på en årsvekst mellom 2 og 3 prosent.

Les også: "Hele verden tar Corona-pause"

Pen OBOS-oppgang

Prisendringer på brukte OBOS-leiligheter er sjelden representative for hele boligmarkedet, men OBOS-prisene i februar var opp 2,4 prosent på landsbasis, 1,9 prosent i Oslo.

Nordea Markets mener at de seneste OBOS-tallene indikerer at prisveksten i hele markedet også ble solid i februar. Men fremover venter Nordea Markets en mer beskjeden prisoppgang i boligmarkedet.

Gjør corona-tiltak på visninger

Grethe Wittenberg Meier, styreleder i Eiendom Norge og administrerende direktør i Privatmegleren, sier til Nettavisen at coronaviruset foreløpig ikke merkes i boligmarkedet.

- Med mindre vi får restriksjoner på at vi må stenge av områder og det blir veldig strengt, ser ikke vi noen antydning nå til at coronaviruset påvirker boligmarkedet. Det er ikke blitt færre på visning, sier hun til Nettavisen.

Selgerne av vanlige boliger er heller ikke noe påvirket av coronaviruset, men det merkes imidlertid blant de litt dyrere boligobjektene. Selgerne av slike boliger sitter litt mer på gjerdet.

- Det er ikke på grunn av coronaviruset, men mange er eksponert på børsen og verdiene deres er blitt dramatisk mindre nå i en kortsiktig periode, forteller hun.

Privatvisninger

Wittenberg Meier forteller at meglerne deres har fått beskjed om å være mer bevisste på bruk av privatvisninger.

- Hvis noen er veldig engstelige, må vi se på muligheten for å filme boligen og gjøre litt ekstra for å hjelpe. Vi prøver å tilpasse oss, sier hun.

Samtidig har de kjøpt inn antibac til alle kontorene sine, så meglere kan ta med seg ut på visning.

- Men vi må passe på å ikke gjøre dette større enn det er, vi må jo holde maskineriet i gang og prøve å drive så normalt som mulig, sier hun.