Solceller er virkelig i ferd med å ta av i Norge, etter at strømprisene skjøt til himmels. Antall nye anlegg som settes i drift går rett i taket.

Men dette er en utvikling som ikke går smertefritt.

Les også: Solcellene kutter strømproduksjonen når solforholdene er best

En av dem som har fått erfare dette er Rebekka Undeland. På høsten i fjor fikk hun installert 54 solcellepaneler på låven på småbruket i Flatebygd på Sørlandet som skulle kunne produsere 19,9 kW.

Prisen for det hele var rundt 400.000 kroner, men skulle dekke 48.000 kroner når det var ferdig.

Overraskelse etter overraskelse

Etter en litt rotete prosess med å registrere seg som , blir anlegget satt i drift.

– Etter hvert registrerer vi at ikke noe av strømmen vi sender ut på nettet kommer på strømregningen som solgt strøm. Vi er heller ikke registrert som plusskunder, og elektriker har ikke sendt ferdigmelding, forteller Rebekka til Nettavisen.

Etter å ha blitt sendt fram og tilbake mellom elektriker og Glitre Nett, kommer sjokkbeskjeden:

– Jeg klager til elektriker, men da får vi beskjed om at Glitre Nett har informert om at vi ikke kan selge så mye strøm, og de må komme og koble av solcellene igjen, sier hun.

De har en nabo som allerede har et solcelleanlegg som skrur seg av når solforholdene er gode fordi strømnettet er så dårlig. To andre naboer planlegger å bygge ut, men får ikke lov.

Alle nettkunder har rett til å sende ut like mye strøm på nettet, som hovedsikringen tillater. Strømselskapene er derimot pliktig til å forsterke nettet når slikt skjer.

Les også: Du må betale mer i nettleie slik at naboen din skal slippe å betale

– Jeg ringer så til nettselskapet, men de sier dette kan ta lang tid. Jeg spør om det ikke er en påstått strømkrise, og man skulle jo trodd at de ville ha strøm – men nei da, det koster dem penger å oppgradere nettet, sier hun.

Det ender med at elektriker kobler fra 38 av de 54 installerte solcellene, slik at anlegget ikke skal sende ut mer enn 6,4 kW på strømnettet. Dermed fikk hun ferdigmelding på 16 solpaneler, i stedet for 54 solcellepaneler som faktisk er kjøpt og installert.

Mister rett til betydelig Enova-støtte

Som om det ikke var nok at Rebekka mistet 70 prosent av kapasiteten på solcelleanlegget sitt, dukket det opp et nytt problem:

Pengestøtten fra Enova kan man først søke om etter at et solcelleanlegg er satt i produksjon. Men det regelverket er ikke laget for kunder som havner i Rebekkas situasjon.

– Du kan ikke søke Enova før ferdigmeldingen er sendt, og du kan ikke søke flere ganger. Så selv om regningen er på hele anlegget, risikerer vi kun å få rundt 15.000 kroner i støtte, og ikke 48.000 kroner, sier hun.

Hun kan heller ikke vente til nettselskapet eventuelt retter opp problemet. Det er en søknadsfrist som nærmer seg.

– Glitre Nett gjør ingenting, de sier bare «vi sender henvendelsen videre», forteller hun oppgitt.

Nettselskapet: Stadig flere kunder vil kunne oppleve dette

Til Nettavisen bekrefter Glitre at de har en betydelig utfordring med den store pågangen av nye solcellepaneler.

– Glitre Nett har, som de fleste andre nettselskap i landet, merket en stor økning i henvendelser om tilknytning av nye solcelleanlegg. Fra nyttår og fram til 1. mai i år er antall plusskunder i Agder økt med nærmere 30 prosent. Det er nå nærmere 2500 plusskunder på Agder, og antallet forventes å stige kraftig i tiden fremover.

– Det er nettselskapet som har ansvar for spenningskvaliteten i strømnettet. Med et stadig økende antall kunder som ønsker å levere strøm inn på lavspentnettet, vil vi fort komme i en situasjon der det enkelte steder blir fullt. Strømnettet har rett og slett ikke kapasitet til å ta imot mer produksjon før det blir bygget ut og forsterket. Dette er situasjonen hos den aktuelle kunden på Evje i denne saken, forteller kommunikasjonssjef Nils Tore Augland i Glitre Nett.

Han er klar på at det er nettselskapets ansvar å oppgradere.

– Dette er noe vi kontinuerlig jobber med, men vi ser i stadig økende grad at det dukker opp solcelleanlegg på steder der den nye samlede produksjonen ikke kan leveres inn på dagens strømnett uten forsterkninger både på linjer og nettstasjoner. I dette konkrete tilfellet har kunden installert et solcelleanlegg med en produksjon som pr i dag overstiger det som er mulig å levere i strømnettet. Til installatør har derfor Glitre Nett gitt beskjed om at det ikke er driftsmessig forsvarlig å levere mer enn 6,4 kW før forsterkning i linjenettet er gjennomført. Denne informasjonen har installatør videreformidlet til kunden.

Han forteller at det i området til Rebekka allerede er prosjektert forsterkninger.

– Vi håper å komme i gang med dette arbeidet høsten 2023.

Men problemet av denne typen vil det ifølge Glitre bli mer av fremover:

– For fem år siden var et gjennomsnittlig solcelleanlegg på Agder på 3 – 4 kW, mens det i dag er godt over 10 kW. Dette utløser et behov for både å forsterke og bygge nytt lavspentnett som nettselskapets kunder må koste over nettleien. Dette vil på sikt kunne føre til høyere nettleie. Forsterkning og utbygging av strømnettet tar tid – betydelig lengre tid enn det tar å installere et solcelleanlegg. Derfor vil stadig flere kunder som installerer solcelleanlegg kunne oppleve at de ikke får levert deler av strømmen de produserer når de ønsker det, og dette er dessverre tilfellet i denne konkrete saken på Evje, avslutter han.