I videoen under kan du høre hvorfor Orkla måtte øke prisene 1. juli:

– I Orkla har vi klart å opprettholde god leveringsevne til våre kunder i en krevende tid, sier konsernsjef Nils K. Selte i Orkla i en børsmelding.

Torsdag morgen la Orkla fram halvårsrapporten.

Driftsinntektene økte med 18,4 prosent til 27,5 milliarder kroner første halvår av 2022 sammenlignet med første halvår av 2021. Ser man kun på årets andre kvartal, økte driftsinntektene fra 11,7 milliarder kroner til 14,3 milliarder kroner sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Orkla står bak Grandiosa, Toro, Jordan, Nidar, Stabburet, Lano og en lang rekke andre norske merkevarer. Stein Erik Hagen er styreleder og største aksjonær i Orkla.

Driftsresultatet (EBIT) økte fra 2,5 milliarder kroner i første halvår 2022 til 3,2 milliarder kroner i årets første halvår. For kvartalet økte driftsresultatet fra 1,2 milliarder kroner til 1,7 milliarder kroner sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Konsernets resultat før skatt økte med 22,3 prosent til 3,4 milliarder kroner i årets første halvår, sammenlignet med samme periode i fjor.

Dyrere mat

Nettavisen gjorde nylig en pristest, som avdekket en prisøkning på 20 til 30 prosent på flere matvarer etter 1. juli. Vi handlet de samme varene i midten av juni og i begynnelsen av juli, og sammenlignet prisene.

At matvareprisene økte kraftig 1. juli var varslet i lang tid. Kiwi- og Meny-eier Norgesgruppen har mottatt uvanlig høye prisøkninger fra leverandørene denne gangen, ifølge konserndirektør Stein Rømmerud.

Økte råvarepriser, dyrere strøm og drivstoff ga ikke leverandørene noe valg - de måtte sette opp prisene til dagligvarekjedene, og det igjen gir utslag i høyere priser til forbrukerne.

Samtidig påvirkes matvareprisene også av jordbruksoppgjøret. Det er derfor ikke overraskende at en rekke kjøtt- og meieriprodukter har fått et skikkelig prishopp etter 1. juli.

Leverandørene, for eksempel Orkla, Nortura og Tine, kan for øvrig skru opp prisene til kjedene to ganger i året - 1. februar og 1. juli.

– Vi har måttet gjennomføre prisøkninger for å kompensere for uvanlig stor økning i prisene på innsatsvarer. I juni så vi unormalt høyt salg i enkelte markeder i forkant av meldte prisøkninger fra 1. juli, sier konsernsjef Nils K. Selte, som legger til:

– Mine hovedprioriteter er å sørge for økt tempo, vekst og verdiskaping i Orkla. For å nå våre mål vil vi fremover gjøre justeringer i vår eksisterende forretningsmodell og organisering. Vi vil tydeliggjøre konsernets eierrolle i forhold til de operative forretningsenhetene og skape et mer effektivt konsern. Våre virksomheter skal få økt selvstendighet og beslutningsmyndighet for å sikre både strukturell fleksibilitet og ansvar for egen verdiskaping.

Orkla skriver i børsmeldingen at merkevarevirksomheten, inkludert hovedkontoret, hadde i 2. kvartal en nedgang i driftsresultat (EBIT) på 0,5 prosent. Nedgangen skyldtes primært økte priser på råvarer og emballasje, stigende frakt- og energipriser samt økende generell kostnadsinflasjon.

Les også: Ekspert om prishoppet på melk, kjøtt og ost: – Dramatisk

– Prisene for meierivarer og kjøtt har fortsatt å øke

I halvårsrapporten Orkla la fram torsdag morgen, trekker de fram hvordan Ukraina-krigen har påvirket dem, noe de også har snakket en del om tidligere i år.

– Orkla er eksponert mot et bredt utvalg av råvarekategorier. Effektene av koronapandemien, etterfulgt av krigen i Ukraina, har ført til flaskehalser og verdikjedeforstyrrelser. Kombinert med sterk etterspørsel har dette ført til at markedsprisene på råvarer har økt ytterligere i første halvår 2022, sier Selte.

Han trekker fram hvilke matvarer det har vært spesielt høye prisøkninger på. Dette gjelder vegetabilske oljer, korn, kjøtt, grønnsaker, meierivarer og emballasje.

– Mot slutten av halvåret har markedsprisene for vegetabilske oljer, korn og emballasje stabilisert seg noe, mens prisene for meierivarer og kjøtt har fortsatt å øke. Verdikjedeforstyrrelsene har også ført til økte fraktpriser og forsinkelser i transport. Kombinasjonen av økte fraktrater, råvare- og emballasjepriser har påvirket Orklas innkjøpspriser negativt i første halvår i år, forklarer Selte.

Utfordrende situasjon

Krigen i Ukraina har påvirket dagligvarebransjen i stor grad. Det påpekte også konsernsjef Nils K. Selte i Orkla i børsmeldingen da tallene for årets første kvartal ble lagt fram.

– Vi er i en unntakstilstand, hvor situasjonen i Ukraina påvirker både tilgang til og priser på en rekke råvarer og innsatsfaktorer. I tillegg ser vi en kraftig økning i energipriser fra et allerede høyt nivå, sa han.

– En langvarig konflikt vil nok gi enda større usikkerhet og ubalanse i den globale vareflyten. For Orkla er det avgjørende å opprettholde en god leveringsevne og håndtere kostnadsøkninger, påpekte Selte.

Årsaken til at krigen i Ukraina har ført til utfordringer for matvarebransjen, skyldes at de er store på eksport av solsikkeolje og korn. Mangel på solsikkeolje kan føre til at matprodusenter må endre eller erstatte innholdet i produktene sine. Solsikkeolje brukes til å lage alt fra Nugatti til Maaruds potetgull.

Les også: I 2014 fjernet Rema én ingrediens – nå kommer den tilbake