Pandemien har satt sine spor i verdenshandelen der prisene på råvarer som for eksempel hvete, olje og mais har skutt i været. Hvete og mais har blitt 30 prosent dyrere på kort tid.

Russland er blant tre av verdens største produsenter av hvete, og Ukraina er også en viktig produsent.

Krigen i Ukraina gjør at også Norges tilgang til råvarer påvirkes.

– Markedet er kjempeanstrengt og komplisert. Russland har 20 prosent av hveten i verden. Det kommer ikke noen ny hvete fra Russland, sier administrerende direktør i Harlemgruppen, Christopher Harlem til Nettavisen.

Handelshuset håndterer 300.000 tonn med råvarer i året. Nå sliter de med å få tak i pasta.

Selskapet importerer 6000 tonn med pasta til næringsmiddelindustrien i året, der de forsyner blant annet restauranter, hoteller, stat, kommune og dagligvare med pasta som brukes i produksjonen av mange matvarer.

– Frankrike, Tyrkia og Italia er avhengig av hvete fra Russland for å produsere pasta. Landene også har egen hvete, men de har belaget seg på importert hvete fra Russland, sier Harlem, og tilføyer at Tyrkia er en stor pastaprodusent, og kjøper mye av hveten sin fra Egypt. Landene har en bilateral handelsavtale. Likevel dekker ikke det hele volumet Tyrkia trenger for å produsere pasta.

– Tyrkia er avhengig av større importvolum fra Egypt, problemet er bare at Egypt ikke har nok hvete å selge, sier Harlem.

I går fikk handelshuset en nedslående beskjed om at de ikke får volumenet med pasta som er inngått med Tyrkia. En annen leverandør har også meldt inn at de ikke vil klare å opprettholde avtalen sin med handelshuset.

– Tyrkia har stengt grensen for eksport av pasta, de titalls tusen med pasta som landet normalt selger til USA blir det heller ikke noe av, sier han.

Prisen på pasta har doblet seg, og verken Italia eller Frankrike er interessert i å selge Harlemgruppen pasta. Han tror Tyrkia, som storprodusent av pasta vil sette eksporten på hold så lenge krigen forsetter i Ukraina.

Les også: Krig i verdens kornlager: – Det er mange signaler som gjør høstens tilgang usikker

Yara ber myndighetene ta innover seg konsekvensene

Krigens konsekvenser for verdens matforsyning preger også Yara, verdens ledende leverandør av mineralgjødsel. De ber nå både norske og internasjonale myndigheter ha klart for seg de alvorlige konsekvensene.

«Vi ber innstendig norske og internasjonale myndigheter om å finne sammen og beskytte den globale matvareproduksjonen selv i krisetid, og om å arbeide for at verdens matvareproduksjon blir mindre avhengig av Russland. »

Det skriver konsernsjef i Yara, Svein Tore Holsether, på selskapets hjemmesider.

– Vi står overfor et stort dilemma

Russland og Ukraina dekker til sammen 30 prosent av verdens korneksport. For å vokse er alle planter avhengig av nitrogen, fosfat og kalium. I Russland produseres 25 prosent av disse bestanddelene til verdens matproduksjon.

«Som en stor innkjøper av varer fra Russland, og også som en stor aktør i matvareindustrien, har vi et ansvar for å reise det dilemmaet som står gjennom å gjøre innkjøp fra Russland, og den potensielt, dramatiske konsekvensen av at Russland ikke er en del av dette markedet i form av press på matsystemet.»

Uttalte Lars Røsæg, viseadministrerende direktør i Yara, til NRK Nyheter.

Røsæg ville imidlertid ikke ikke ta stilling til de pågående sanksjonene mot Russland. Det mente han at må overlates til politikerne. Imidlertid mente han at det er på høy tid at myndighetene raskt må komme til nye vurderinger.

Blommberg Businessweek skrev nylig at hvis den globale handelen med gjødsel blir ytterligere forstyrret, vil det bety høyere kostnader for bønder over hele kloden, og igjen mer matinflasjon i en tid hvor de globale matvareprisene allerede har nådd rekordhøye priser.