Nettavisen Økonomi skrev i januar at Hollevik allerede 14. januar hadde passert årslønnen til eksempelvis en som sitter i kassa på Kiwi. Det var basert på tallene for 2018, da Hollevik tjente 10,2 millioner kroner.

Han har også en resultatbasert bonus som en del av godtgjørelsen (se lenger ned) i tillegg til ordinær lønn. Det ga et påslag på 3,2 millioner i tillegg til den ordinære lønnen på 7 millioner kroner.

Med andre ytelser dro Hollevik inn 10,5 millioner for 2018, og det ble mye mer i fjor.

Les også: Koronakrisen ga milliardvekst - ekspert tror det du ser etter i butikken er forandret for alltid

Nå foreligger årsrapporten til NorgesGruppen, og 2019 ble et enda bedre år for NorgesGruppens konsernsjef. Fastlønnen til Hollevik økte fra 7,03 millioner i 2018 til 7,38 millioner i fjor, bonusutbetalingene fra 3,22 millioner kroner til 3,3 millioner.

I tillegg økte andre ytelser med drøyt 100.000 kroner til over 400.000, slik at samlet lønn for 2019 var drøyt 11,1 millioner kroner.

Konsernsjefen og ledende personer i NorgesGruppen har en langsiktig bonusordning knyttet opp mot den langsiktige verdiskapningen i konsernet. Den er ikke tidsbestemt og har en maksimal uttelling på 6 månedslønner per år.

I tillegg har ledende ansatte bilordning etter konsernets retningslinjer. Det foreligger ikke programmer for opsjoner eller utdeling av aksjer til ansatte i NorgesGruppen ASA.

Nettavisen Økonomi har bedt NorgesGruppen om en kommentar til Holleviks lønn. I en e-post skriver kommunikasjonsdirektør Stein Rømmerud i en kort kommentar at «konsernsjefens lønn fastsettes av styrets kompensasjonskomité, og reflekterer en kombinasjon av fastlønn og resultatbaserte ytelser».

Les også: Lønnen gikk opp med 3,4 prosent

I toppsjiktet

Men en årslønn på drøyt 11 millioner kroner overgås Hollevik bare av åtte ledere i de større børsnoterte selskapene i fjor blant selskapene som så langt har levert årsrapport.

Denne listen toppes suverent av Aker-sjef Øyvind Eriksen med en samlet utbetaling på 30 millioner kroner.

Men Hollevik tjente eksempelvis 4 millioner kroner med enn Storebrand-sjef Odd Arild Grefstad og 2,3 millioner enn Kjerstin Braathen. Hun var riktig nok bare DNB-sjef de fire seneste månedene, da hun rykket opp fra finansdirektør.

Under vises eksempler på den samlede lønn for ledere av andre børsnoterte selskaper i 2019, eksklusive pensjonsavsetning:

  • Kristian Johansen, TGS Nopec - 20.170.000
  • Eldar Sætre, Statoil - 15.286.000
  • Svein Tore Holsether, Yara - 12.167.000
  • Sigve Brekke, Telenor - 10.807.000
  • Karl-Petter Løken, Kværner - 8.184.000


Kristian Johansen i industri- og seismikkselskapet TGS Nopec hadde altså et fett lønnsår i 2019 med over 20 millioner kroner, nesten 5 millioner mer enn Statoil-sjefen Eldar Sætre.

Den typiske årlønnen i 2019 for toppledere i 50 utvalgte børsnoterte selskaper lå på drøyt 7,5 millioner kroner. En lønn i bunnsjiktet var på 2,5-3 millioner kroner.

Les også: Telenor-sjefen gikk ned i lønn

Blant Norges rikeste

NorgesGruppen økte for øvrig de samlede inntektene fra 87,8 milliarder kroner i 2018 til 90,3 milliarder i 2019. Årsresultatet var så å si uendret på drøyt 2,4 milliarder.

De mest kjente under NorgesGruppen er Meny-kjeden, Kiwi-kjeden, Spar, Joker, samt grossisten Asko, som leverer mat til NorgesGruppens butikker.

NorgesGruppen er et familieeid selskap, der styreleder Knut Hartvig-Johansson sammen med sønnen Johan og broren Torbjørn kontrollerer 74 prosent av aksjene. Eierne tok ut et samlet utbytte for 2019 på 703 millioner kroner.

God for 40 milliarder

Johan Johansson ble av bladet Kapital i fjor vurdert som Norges fjerde rikeste person, med en anslått nettoformue på 40 milliarder kroner. Det er 2 milliarder bak konkurrenten Odd Reitan i Rema, som også har en god del av formuen plassert i eiendom.

Den bokførte verdien av egenkapital, altså eiernes midler i NorgesGruppen, var imidlertid bare på 21 milliarder kroner ved utgangen av 2019. Det er altså store verdier i konsernet som ikke kommer frem av regnskapet.