De siste årene har det vært en stor diskusjon om kjedenes egne merkevarer (EMV), og maktkonsentrasjonen i dagligvarebransjen og fordelene som følger med.

Det er blant annet godt kjent at Kiwi- og Meny-eier Norgesgruppen får bedre innkjøpsbetingelser fra flere leverandører enn det Coop og Rema gjør.

Onsdag formiddag stilte blant annet dagligvaretoppene fra Reitan Retail, som eier Rema 1000, Norgesgruppen og Coop på en åpen høring i Stortinget.

Vil stramme inn

Høringen gjelder tre ulike representantforslag, og dagligvarebransjen skal komme med sine synspunkter på forslagene.

Dette er representantforslagene som er bakgrunnen for høringen:

  • Sikre like konkurransevilkår mellom uavhengige merkevarer og EMV, forslag fra Venstres Alfred Jens Bjørlo, André N. Skjelstad og Grunde Almeland.
  • Rettferdige konkurransevilkår i norsk dagligvarehandel, forslag fra SVs Andreas Sjalg Unneland og Torgeir Knag Fylkesnes.
  • Representantforslag om å begrense maktkonsentrasjon i norsk dagligvare, forslag fra SVs Torgeir Knag Fylkesnes.

EMV står for «egne merkevarer», som altså er eid av kjedene selv - for eksempel First Price, Eldorado, Folkets, Solvinge, X-tra, Bare og Änglamark (Coop).

– Forbrukerne vil tape

Blant dem som stilte på høringen fra bransjen, var Kårstein Eidem Løvaas, myndighetskontakt i Reitan Retail, konsernsjef Runar Hollevik direktør næringspolitikk og myndighetskontakt, i Norgesgruppen, og Ingvill Størksen, direktør for politikk og myndighetskontakt, i Coop. De skulle fortelle hva de tenkte om representantforslagene.

Løvaas i Reitan Retail mener at norske forbrukere har gått glipp av rabatter i mange år, grunnet ulike innkjøpsbetingelser fra store leverandører slik det er kjent at Norgesgruppen har.

– Når en aktør får rimeligere innkjøpsbetingelser enn konkurrentene, hvorfor er det ikke da billigere. Forbrukerne har i årevis gått glipp av rabatter på grunn av disse forskjellene. Lojalitet mellom leverandørene og kjedene er ikke en saklig grunn. Dette må begrunnes, fastslo Eidem Løvaas.

Hollevik i Norgesgruppen mener på sin side at det vil føre til høyere priser om kjedene ikke får frie forhandlinger med leverandørene.

– Å avlyse forhandlingene helt eller delvis gjør at forbrukerne vil tape. Det er dessuten et unyansert bilde at det er store forskjeller mellom kjedenes samlede innkjøpsavtaler, forskjellen er langt mindre enn det som hevdes, sa han under høringen.

Hollevik mener det å gripe inn i de frie forhandlingene vil kunne føre til økte priser og økt EMV-andel.

Vil gi lavere priser

Under høringen understrekte Løvaas at Reitan Retails forretningsidé er at hvis de får kjøpt inn varer rimeligere, selger de også varene rimeligere.

Det tenker også Norgesgruppen.

– Jeg tror alle som jobber i verdikjeden for mat ønsker lavere kostnader, uansett hvilke innsatsfaktorer det er. Jeg har respekt for at konkurrentene våre vil det også, uttalte Hollevik til Nettavisen etter høringen.

På spørsmål om Norgesgruppen gir lavere priser ut til kundene når de får gode innkjøpsbetingelser, svarte han ja.

– Får vi lavere kostnader, uavhengig av innsatsfaktorer, og også innkjøpspriser på våre varer, vil det bli lavere priser til forbrukerne, sa han.

Mener dominansen vil få konsekvenser

Ingvill Størksen i Coop Norge SA, mener nøkkelen til å sikre forbrukerne gode priser og et godt utvalg over hele landet, er nettopp innkjøpspriser.

– Om dagens lovverk håndheves, vil det komme forbrukerne til gode, sa hun, som mener store forskjeller i innkjøpsbetingelser kan være vesentlig etableringshinder.

Hun trakk også fram EMV.

– Om man forsøker å regulere vekk EMV, svekker man konkurransen mellom kjedene, og vi risikerer at konkurransen mellom kjedene blir med utenlandske varer, sier hun.

Forbrukerrådet, som også er til stede under høringen, mener forskjeller i innkjøpspriser uten saklig begrunnelse, skader konkurransen.

– Dagens situasjon vil øke Norgesgruppens dominans, som vil føre til at nok en dagligvarekjede vil gi opp. Forbrukerrådet støtter SVs forslag om rettferdige konkurransevilkår, sier Olav Kaasland, fagdirektør i Forbrukerrådet, under høringen.

Nettavisen snakket med Hollevik i Norgesgruppen etter høringen. Vi spurte hva han tenkte om at noen mener at Norgesgruppens dominans vil øke, og det vil være vanskelig for flere aktører å etablere seg, om det ikke gjøres noe med forskjellene i innkjøpsbetingelsene.

– Det er skapt et veldig unyansert bilde av innkjøpsbetingelsene, og vi er mest opptatt av å holde våre kostnader nede, så vi kan ha de laveste prisene til forbrukere, svarte Hollevik.

Dette er saken:

– Øker prisene ut til kundene

Ett av forslagene som var på høring onsdag, er et forbud mot EMV. Det er stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) som foreslår dette:

«Stortinget ber regjeringen utrede et forbud mot egne merkevarer (EMV) i dagligvarebransjen og komme tilbake til Stortinget egnet måte», skriver han i representantforslaget.

Venstre-politikerne Alfred Jens Bjørlo, André N. Skjelstad og Grunde Almeland vil derimot sikre like konkurransevilkår mellom uavhengige merkevarer og kjedenes egne merkevarer (EMV).

– På kort sikt kan EMV bety lavere pris, men på lang sikt er det med på å kutte mangfoldet og muligheten til å øke prisene ut til kundene. Da blir det mye makt samlet på få hender, sa stortingsrepresentant Alfred Jens Bjørlo til Nettavisen i mars.

– Vil ha like konkurransevilkår

Mette Hanekamhaug, kommunikasjonsdirektør i Dagligvareleverandørenes forening (DLF), sier at mange av representantforslagene er bra, men det er særlig noen av forslagene til Venstre DLF støtter.

– Vi tror og håper Venstre får gjennomslag for de forslagene som vil gi mer rettferdige konkurransevilkår. Vi tror ikke et forbud verken er mulig eller ønskelig, slik SV foreslår, for all konkurranse er bra konkurranse, sier hun, og legger til:

– Det vi ønsker er like konkurransevilkår.

Hva gjelder innkjøpspriser viser Hanekamhaug til Konkurransetilsynets pågående arbeid med å undersøke årsakene til ulike innkjøpsbetingelser.

– Konkurransetilsynet har best innsikt i, og kunnskap om, dagligvaremarkedet. Tilsynets faglige vurderinger må ligge til grunn før man diskuterer eventuelle reguleringer av aktørenes forhandlingsfrihet, sier hun.