Flere titalls tusen nordmenn vil bli permittert i dagene og ukene som kommer. Konsekvensen for deg som ansatt blir beskrevet her.

Tillegg per 16.03.20: Etter at denne artikkelen er skrevet er det gjort endringer. De viktigste endringene er beskrevet her: 20 dagers permitteringslønn. Men du kan fortsatt ha nytte av andre råd i artikkelen, dersom du er korona-permittert.

Permittering

Arbeidsgiver skal gi deg permitteringsvarsel hvis du blir permittert. Varslingsfristen for arbeidsgiver er normalt 14 dager, men vil nå i koronakrisen være bare to dager.

Kontakt NAV med en gang når du får permitteringsvarsel. Venter du en uke fordi du er sløv, kan du tape penger fordi dagpenger gis normalt ikke med tilbakevirkende kraft. Dersom NAV er trege er det viktig at du kan dokumentere at du henvendte deg (send mail eller ta screenshoter).

Les også: Vanlige folk vil slite: Mister 40 prosent av inntekten

I normale tider må arbeidsgiver betale full lønn de første 15 dagene du er permittert. Regjeringens forslag er at arbeidsgiver nå slipper unna med bare to dagers lønn i disse korona-tider. Det vil en vanlig arbeidstaker tape hele 7200 kroner på (som et engangsbeløp) fordi lønn er mer enn dagpenger. Dette er trolig noe av det de vil krangle om i Stortinget førstkommende mandag 16.03.2020, så kanskje du slipper å ta dette tapet. Tallet 7200 kroner er forklart her.

Oppsummert: To dager på jobb med vanlig lønn etter varsel om permittering + To dagers permittering med vanlig lønn og så over til dagpenger. Det er knallharde bud med bare fire dagers vanlig lønn før dagpengene inntrer og dette kan bli endret til det bedre for deg førstkommende mandag (16.03.2020).

Les også: 405.000 arbeidsplasser i fare: – Det vil komme konkurser

Hvor mye får du i dagpenger?

Du får 62,4 prosent av inntektene du hadde siste 12 eller 36 avsluttede kalendermånedene før du søkte dagpenger (dette kan du selv velge). Men maksimalgrensen er 7 190 kroner per uke i dagpenger. Mer om beregningen finner du her. Du trekkes skatt av dagpenger, men normalt mindre enn av lønn (se nedenfor).

Beløpet du får i dagpenger under permittering er det samme som beløpet du får ved arbeidsledighet. Nav har laget en egen dagpengekalkulator som henter akkurat dine inntektsopplysninger. Det er derfor superviktig at arbeidsgiverne dine har rapportert riktige tall for din inntekt, og det kan du sjekke her at de har gjort.

Sykepenger og omsorgspermisjonspenger gjelder også i beregningsgrunnlaget for dagpenger, så bare slapp av dersom du har vært i lønnet omsorgspermisjon eller har vært langtidssykemeldt. Har du vært i ulønnet permisjon derimot, vil det straffe seg nå. Dersom du er deltidsansatt eller har jobbet lite de siste årene kan du miste dagpengeretten (under 149 787 kroner siste tolv måneder eller 299 574 kroner de siste 36 avsluttede kalendermånedene). Sjekk i så fall dette med Nav.

Lavere skatt!

Søk om nytt skattekort samtidig som du får permitteringsvarsel. Det gjør du her. Du får redusert skatt når du går på dagpenger. Hvis inntekten går opp igjen senere må du huske å endre skattekortet en gang til, hvis ikke får du en giga restskatt i 2021.

Det finnes et hav av utdaterte nettsider der ute. Nav er oppdatert (med noen unntak, se nedenfor i saken). Og med hensyn til permittering kom regjeringen med nye regler fredag 13. mars 2020, altså i forgårds, og disse kan endres i i Stortinget i morgen mandag 16. mars!

Så her går det unna. Dersom reglene endres mandag vil de høyst sannsynlig bli bedre for deg som arbeidstaker enn det jeg skriver her, ikke dårligere.

Det er akkurat nå mye uklarhet rundt ikrafttredelse (tidspunkter) for dette med permittering, noen bedrifter måkte til med permittering etter nye regler allerede i forrige uke og det er uklart om det var lovlig. Men ikke bry deg om det nå, bare sørg for å ta vare på meldinger du får fra Nav og fra jobben.

Hjemme allerede, med ungene?

Alle har rett til ti dager med full lønn for å passe syke barn (eller hvis barnepasser er syk), og noen har mer enn dette. Enslige forsørgere har 20 dager og kvoten dobles for folk med kronisk syke barn (dersom dette er godkjent av Nav). Reglene om å passe syke barn passer egentlig ikke for korona-situasjonen, men det er de som blir brukt nå og det blir neppe omstridt i ettertid.

Dersom du blir permittert kan du ikke kreve å "ta ut" de ti dagene for å passe syke barn/barnepasser sykdom først. Hvis du derimot har mye avspasering til gode bør du undersøke om det kan slå heldig ut for deg å ta ut avspaseringen nå og om arbeidsgiver godtar det. I så fall er det viktig at du får utbetalt ordinær lønn under avspasering. Sørg for å ha alt skriftlig avtalt med arbeidsgiver, ikke muntlig.

Dette med at "en muntlig avtale gjelder like mye som en skriftlig" er for alle praktiske formål bare tøv. Hvis sjefen din sier en ting, og sjefen over sjefen i neste omgang sier noe annet, er det du som er i trøbbel dersom du må bevise hva som ble sagt. Sørg for å ha alt på mail, til nød sms.

Korona-reglene som kom nå innebærer at noe av det som står om permittering på NAVs sider i skrivende stund er feil. Det er fordi NAV er pinlig korrekte, ikke fordi de er sløve. De venter med å endre sidene til nye regler er formelt vedtatt, og det er de ikke per søndag 15.03.2020, når dette skrives.

Men bildet er likevel klart: Du får ikke ventedager på dagpenger, slik det står på NAVs sider nå (eventuelt sto, når du leser dette). Du vil få dagpenger fra tredje dag i permittering, og de to første dagene får du vanlig lønn for. Hvis altså ikke Stortinget endrer dette til det bedre for deg.

Hvor lenge?

Per i dag kan du være permittert i 26 uker før arbeidsgiver får lønnsplikt. Og har han ikke penger til å lønne deg da, så vil du bli sagt opp, med vanlig oppsigelsestid (altså med full lønn i oppsigelsestiden). Men de 26 ukene kommer til å bli endret, er nå mitt stalltips. Det trenger ikke skje nå, det smarteste av både regjering og storting er å avvente beslutningen om denne periodens lengde.

Din del av denne såkalte "dugnaden" er blant annet å ta regelendringene som de kommer. Det er klokt av regjeringen å endre reglene underveis, fordi situasjonen er så usikker. Selv om det altså er nervepirrende for folk med dårlig råd.

Rotete arbeidsgiver?

Dersom du har en rotete arbeidsgiver som ikke har rapportert inn riktig lønn for deg må du gjemme all dokumentasjon om når du har jobbet og kontakte jobben umiddelbart for å få det rettet. Hjelper ikke det må du søke råd hos fagforeningen eller NAV, eventuelt hos advokat.

Hvis du er av dem som hater de kontrollsyke lønnsfokene og den naggete HR-avdelingen, vil du fra nå av elske dem. I hvert fall når du oppdager at de har rapportert inn hver krone av dine ekstravakter og din overtid.

Hvis du er løsarbeider med mye ekstravakter har du likevel rettigheter så lenge du har fått lønn som arbeidstaker (ikke næringsdrivende). Igjen: Det er hva du har tjent opp som gjelder, så sant arbeidsgiver har rapportert det.

Fikk du ikke noe permitteringsvarsel, bare beskjed om å gå hjem? Det går ikke an! Krev å få en mail eller i det minste en sms. Dette gjelder også om du er ekstrahjelp og dermed har uklare rettigheter. Noe skriftlig må du få! Søk hjelp hos Nav, fagforening eller Arbeidstilsynet.

Er du bittelittegrann psyk?

Dette er litt moralsk vanskelig å skrive, men det må med likevel fordi det er sant. Dersom du blir sykmeldt før en permittering får du hundre prosent lønn (sykepenger), ikke 62 prosent (dagpenger). Under finanskrisen var det vanlig i flere bransjer at sykefraværet føk i været i ukene før permitteringsvarslene kom.

Min personlige mening er at dette er en samfunnskostnad ved det at vi har full lønn under sykdom, men lave dagpenger ved permittering og arbeidsledighet. Jeg hadde ønsket et system der sykepengene var lavere og dagpengene var høyere, slik at disse var like i størrelse. Dagens ordning inviterer til misbruk.

Legen din vil neppe hoppe av begeistring dersom han anser deg som frisk, og du ber om en sykemelding. Men dette er en sak mellom deg og legen og det er bare du som kjenner din egen livssituasjon og helse.

Går jobben din konkurs?

Dersom jobben din skulle gå konkurs underveis vil du ha krav på lønn i oppsigelsestid og opptjente feriepenger, men disse vil bli utbetalt fra Lønnsgarantifondet. Men det kan ta flere måneder å få ut de pengene, fordi saksbehandlingen er omstendelig.

Kontakt banken din om rentenedsettelse og/eller avdragsfrihet. En veldig god nettside for å sjekke renten din finner du her: Renteradar.no. Den henter opplysninger om ditt lån og sammenlikner med andre og gjør det superenkelt for deg å kontakte banken for å forhandle om renta.

Utgifter til allerede bestilte feriereiser vil trolig bli refundert av forsikringsselskapet ditt dersom du har reiseforsikring. Sjekk også forsikringsordningen i kredittkortet dersom du betalte reisen med kortet.

Sørg for å melde inn kravet eller spørsmålet og dokumenter henvendelsen. Kundeservice i både flyselskapene og forsikringsselskapene er i knestående, så ikke forvent raske svar. Det viktige er at du kan dokumentere at du henvendte deg (f.eks ved en sendt mail) så får du leve med at de er litt trege.

Hvorvidt flyselskapene vil refundere billigbilletter til folk som ikke er forsikret er neppe avklart akkurat nå. Regjeringen sa faktisk (på pressekonferanse 11.mars 2020) at helsepersonell vil få sine kostnader til feriereiser refundert uansett, fordi de er nektet å reise ut av landet fram til 1. mai.

Så her går det unna! Nye regler og råd, nærmest fra time til time. Mitt beste råd til deg er å rydde i pc-en og i papirene slik at du har oversikt. Da jeg jobbet som økonom i Luksusfellen (2013/2014) slo det meg gang på gang: Orden trumfer alt. Det er utrolig hva man kan klare, hvis man bare har orden og oversikt.

Til sist et raseriutbrudd overfor sløve journalister: Det heter PERMITTERING ikke PERMISJON! Å være permittert er å være midlertidig arbeidsledig. Å være i permisjon derimot, er en rettighet. Huskeregelen er at permittering er dårlig for folk, mens permisjon er bra for folk. I TV2-nyhetene sa de dette galt mye av fredagen og jeg fikk nesten hjerteinfarkt.

PS: Finner du feil i denne artikkelen, eller har du tilleggsinformasjon? Min mail er elin@orjas.no.